sTitel e-thesis

Licentiaatsverhandelingen on-line

Schreef u, als student, een licentiaatsverhandeling of doctoraalscriptie?  Dan hebt u daaraan ongetwijfeld twee jaar hard gewerkt. Nadien blijkt, in vele gevallen, dat slechts weinig mensen uw werk lezen of er toegang tot hebben. Met dit project willen we daaraan iets doen. Door dergelijke verhandelingen on-line te plaatsen bereiken ze een grotere groep van geïnteresseerden. Indien u er ook zo over denkt, mogen we u dan vragen ook uw thesis ter beschikking te stellen aan anderen, via ons project e-thesis.

 

Verhandelingen volgens academiejaar

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

Alfabetisch op auteur

A

 

Jan-Frederik Abbeloos

Een huis voor de zuil of van de jeugd? Analyse van de zuilgebonden coördinatie en legitimatie van de jeugdhuiswerking binnen de Belgische verzorgingsstaat voor de periode 1958-1973

Jeroen Adam

Een electorale en socio-professionele analyse van het Vlaams-nationalisme in West-Vlaanderen, 1938-1976-2000.

Cosette Adriaans

De Nederlands-Australische relaties in het jaar 1948. Van de ondertekening van Renville op 17 januari 1948 tot de Tweede Politionele Actie op 19 december 1948.

 Michael Adriaen De rol van de overheid in de generische geneesmiddelenindustrie.

Annik Adriaenssens
 

Bethune & fils: linnenhandel Kortrijk 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel De Bethune te Marke

Katia Aerts 7 Samurai

Katia Aerts

De invloed van reclame en sponsoring op de kinderzender. Casestudy: Ketnet en Z@ppelin.

Reinaut Aerts Industrie in het dorp. De impact van de Compagnie der Houtzaagmolens te Bredene, 1750 – 1820.

 Kristof Alaerts

Karel V en Filips II in de vorstenspiegels in de Nederlanden (1600-1750): het rijke kleurenpalet van verscholen deugdenmozaïeken

 Hilda Alberda ‘The other half of the story’. A study of the role of men in women’s empowerment in a Brazilian favela.

 Lotte Alsteens

Deviatie in Wetenschapscommunicatie. Casestudy Biologie.

 Lindsay Ameye

De convergentie tussen internet en televisie.

Thijs Ameye

Een monnikenwerk. Reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne.

 Steven Anthonis

De Chinese aandelenbeurzen van Shenzhen en Shanghai.

 Hazar Aouad

Transport de Flux Temps Réels dans un Réseau IP Mobile. (Phd)

Annelies Aquarius

De afbrokkeling van de neoliberale marktideologie. Een case study van de Structurele Aanpassingsprogramma’s van het IMF en de Wereldbank.

 Alfredo Ascanio Oposición y pragmatismo: el comportamiento de la prensa escrita en una elección presidencial.
Opposition and pragmatism: the behavior of the press in a presidential election.

Ann Augustyn

Leopold Slosse en de grote rijkdom aan biografische gegevens in zijn nalatenschap

Andras Avonts

De opkomst van de volwassenencartoon: SOUTH PARK

 Ken Avonts Bankboekhouden
Brecht Awouters De totalitaire staat in Europa. Een analyse van het debat tussen 1933 en 1953 over de oorzaken van het totalitarisme.

B

 

Eva Baaren

Achter de Schermen van iTV. De institutionele ontwikkeling van digitale interactieve televisie in Nederland en Vlaanderen.

Piet Baas

Een andere crisis voor de USA. De morele paniek na de Spoetnik lancering door de USSR op 4 oktober 1957 en de reacties in de USA in de periode daarna.

 Michel Baeten

Geen snelheidslimiet op de lost highway. De cinema van David Lynch vanaf 1990

Ward Baeten

Het Kempisch Legioen. De dubbele strijd van een verzetsbeweging 1942 - 1944 en 1944 - 1961

 Laurens Bakker

Tiele! Turis! The social and ethnic impact of tourism in Siberut (Mentawai)

Ellen Bakkers

International Crisis Group en conflictpreventie.

Özgür Balci

Intercultureel personeelsmanagement in het licht van een representatieve bureaucratie. Case: de stad Gent.

 Tom Barra Verhandelbare mobiliteitsrechten. Het opzetten van een autokilometerbeurs in de praktijk.

 Marc Bastijns

Inventaris van het archiefblok Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst (1959 – 1987), deel van het archiefbestand Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

Sébastien Baudart

Stripverhalen in de Belgische dagbladpers (1945 - 1950). Inventaris en politiek-maatschappelijke analyse.

Sébastien Baudart

Inventaris van  het  archief van Wim Van Gansbeke op het Vlaams Theater Instituut (VTi).

Yves Beaurain

Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas. Visualisatie grondbezit en relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten.

Samantha Bechan Communicatie en organisatieverandering. Het effect van interne communicatie op veranderbereidheid onder invloed van cynisme en verandermoeheid.

Elke Beckers

De Oud-Babylonische patriarchale samenleving: een schets over het leven van de vrouw.

 Renate Bentein

Brave meisjes en stoute jongens? Gender-verschillen in de geschiedenis van de criminaliteit. Onderzoek naar de Hasseltse jeugdrechtbank tijdens het interbellum.

Ria Berkvens

De opbouw en inrichting van de Romeinse soldatenbarak van de eerste tot de derde eeuw na chr. Analyse van barakken en vergelijkend onderzoek naar gelijksoortige gebouwen in Italië.

 Lore Bertrem

De verreikendende kijk van Manu Ruys op Congo over de periode 1958-2000.

Patrick Betrains

Ruil binnen de media: efficiënt marketing instrument of oorzaak van clutter?

Mark Beumer Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides?
Mark Beumer Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of Godenloos?

Koen Beullens

Evaluatie van een mixed mode survey design.

 Niels Bienens

De Spaanse politiek gezien door de ogen van de Belgische diplomatie (1840-1854)

Jorre Biesmans

Negentiende-eeuwse passionele misdrijven. Beelden en werkelijkheid.

 Mathijs Bijnens

Overheidsoptreden versus self-regulation. Analyse van twee conflicterende benaderingen a.h.v. richtlijn 95/46/EC inzake private databescherming”

 Veerle Billet

Enkele kortverhalen uit Een hart, duizend verhalen door Amritlāl Nāgar

 Lien Billiet

United colors of Benetton. Een onderzoek naar culturele verschillen in de perceptie van de Benettoncampagnes.

Ria Binst

De invloed van belangengroepen op de beleidsvorming. Onderzoek naar de rol van de Boerenbond tijdens het overleg rond de financiering van de BSE-testen.

 Björn Blanckaert

Evaluatie van vaaglogisch gebaseerde filters voor ruisonderdrukking

 Peter Blank De riemen van de provincie in verkiezingstijd. Een vergelijking van de provinciale verkiezingscampagnes 2003.

Kjell Bleys

Van “growthmania” naar “steady state”: analyse van een paradigmawissel in het economisch denken.

 Joke Blomme

Ervaringen van familieleden van MS-patiënten met eigen zorg en met verpleegkundige hulp thuis.

Karel Blondeel

Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914), een socio-historische studie.

Pieter Blondeel

Scientology: vrijheden in conflict.

Marleen Boden

De opvoeding van Belgische prinsen en prinsessen in de negentiende eeuw.

Toon Boden

Armenzorg te Gent, 1600-1640.

Barbara Boels

SMS in marketingacties. Onderzoek naar de efficiëntie van de short message service als marketinginstrument.

Bram Bogaerts

Kleur in Meervoud, een exploratief onderzoek naar de notie van culturele diversiteit bij kunstproductie van allochtonen.

Peter Bogaerts De kritiek van David Ray Griffin op het wetenschappelijk naturalisme en zijn Whiteheadiaans alternatief.

Melissa Bombeke

Mensen en mode in de jaren '90 : de theorie van Helmut Gaus kritisch benaderd.

Véronique Bonkoffsky

Municipale curatores in Italië en de Westelijke Provincies tijdens het Principaat.

Véronique Bonkoffsky

Inventaris van het "oud archief van de schepenbank van Lokeren" (ca. 1550 – 1795)

Katrien Boone

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria en het eerste Belgische asiel voor zwakzinnige meisjes: Sint-Benedictus te Lokeren (1887-1921)

Bert Boonen De diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe onder Thabo Mbeki.
Bert Boonen Ideologieconstructie in The Sowetan en Die Burger. Een kwalitatieve discoursanalyse.
 Thomas Boonen

‘A darker perspective’. De cinema van Spike Lee vanaf 1994.

Ewald Bogers Mara Dryland Becomes Wetland. A social-ecological and multi-scale perspective on the adaptability of the livelihood system around the Tanzanian Mara wetlands.

Isabelle Borremans

Klassenstrijd in de tuin. Communicatie via (kitsch)objecten in de tuin.

Erik Bosgraaf

‘Apollo’s giften’: een serie wereldijke liedboeken uit het midden van de achttiende eeuw.

Vanessa Bosseman

De communicatiestrategie van het Vlaams Blok. Evolutie van positionering, doelgroep en boodschap.

Stijn Bossuyt

"Rijke Stinkerds". Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper (1118-1566).

Tom Boterbergh

Burgers, boeren en soldaten. Militaire lasten in de twee steden en het Land van Aalst 1621-1648.

 Sarah Botterman

De socialisatie van nieuwe parlementsleden in het vlaams parlement na 13 juni 2004.

Catharina Boullart

Homerische invloeden in de koninklijke tombes te Vergina?

Wim Bouw

Het Mexicaanse avontuur van Maximiliaan en Charlotte door Belgische ogen. Het Mexicaanse keizerrijk in de dagbladpers ( 1864-1867).

Eef Bouwman

Ubi bene, ibi patria. Een comparatief onderzoek naar het multiculturele beleid van Canada en Australië.

Sybren Bouwsma

Disability Policy in EU Member States and the Open Method of Co-ordination

Lars Bové

De mythe in objectief gerationaliseerde cultuursystemen: de samoeraigenrefilm in het naoorlogse Japan (1945-1970). Winnaar Vlaamse Scriptieprijs 2002

 Stan Bovyn

Ons rijke wielerleven en de totalitaire regimes. Belgen in de Giro d’Italia en de Deutschland Rundfahrt. 1920-1940.

Leen Breyne Het dagelijks leven in Wervik tijdens de Franse periode, 1790-1815.
Leen Breyne De problematiek van verzuurd papier. Casus: verzuring in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen.

Mieke Brichaux

Meisjesonderwijs te Brugge 1900-1930.

Barbara Brouwer

Culture and the theory of constraints. Exploring cultural values and organisational design parameters

M. C. Brouwer

Pietro Aretino nella storiografia artistica recente (dopo il 1957) su Sansovino, Tintoretto e Tiziano.

Gertie Brouwers

Twintig jaar raamtheater. Een zoektocht naar de geschiedenis van een theater (1978-1998)

Tom Brughmans Over de drempel. Een kritische analyse van noord-levantijnse domestieke architectuur in de ijzertijd 1 periode.
Ruben Brugnera Risico's, cultuur en besluitvorming. Een Casestudy naar de Regulering van Genetisch Gemanipuleerde Organismen in de VS en Europa.

Natan Bruneel

Sociale geschiedenis van het Brugse muziekleven tijdens en rond het jaar 1885.

Bram Brutsaert

Boudewijn VII Hapkin, een Witte Ridder uit de 12de eeuw, graaf van Vlaanderen. (1111 - 1119).

Jonas Bruyneel Het belang van mediaberichtgeving voor het uitbouwen van een muzikale loopbaan. Case: dEUS.
Jonas Bruyneel Van Bijbelse farizeeër tot zelfbewuste kunstenaar . Een studie over de voorstelling van Nicodemus van de vroegste vermelding tot ca. 1550.

Tineke Bruyneel

Historische situering en analyse van politieke aspecten in het oeuvre van de negentiende-eeuwse Gentse volkszanger Karel Waeri.

Guy Bud Choices under the Occupation. Resistance, Collaboration and Accommodation in Two Towns
in Francophone Belgium, 1940-1944.

Jan Buelinckx

Radicaal-links in België en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 'reëel bestaande socialisme'?

Jan Buelinckx

COSATU en het beleid van Thabo Mbeki

Evelyn Bullaert

De crisis van de jaren 1840 in Lokeren. Bepaling van het profiel van de Lokerse gezinnen in deze crisisjaren.

Raf Burm

Landbouwproductiviteit op basis van de kadastrale expertises in het arrondissement Dendermonde.

Evelien Bus

Zwoegen door de modder en zweven langs de hemel. Persoonlijke verhalen van wiskundigen.

 Fréderic Busscher De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse.

Peter Butseraen

Het Symmetriemodel: Een Nieuw Verklaringsmodel voor het Mozart-effect?

Sofie Buyse

De touwslagerij te Hamme. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire

Sofie Buyse

La VNU ou la diversification d'un grand groupe néerlandais.

 Dieter Byttebier Evarist Allewaert (1835-1889) en de invoering van de kindertuinen in Antwerpen ten tijde van de Schoolstrijd.

C

 

Gerd Callewaert Ouderstatus Adoptief. Invloed van Ervaren Stigmatisering door Adoptieouders op Gezondheid, Psychisch Welbevinden en Nazorgbehoefte.

 Jo Caluyn

Een schilder en de geschiedenis: Henri Leys (1815-1869), zijn historische schilderkunst en zijn faam.

Karen Camps

De Vlaamse Beweging in Mechelen (1945-1970)

Stéphanie Carels

Matamata & Pilipili. Een studie naar de overlevering van westerse waarden en normen in Belgisch Congo via komische en educatieve films.

Jan Carmans

De terroristische aanslagen van 11 september. Analyse van mogelijke verklaringen.

Johan Caroen

De doodstraf in Oost-Vlaanderen (1811-1914).

Jurgen Casteleyn

Vreemdelingenbeleid en politieke migratie in België 1848-1851.

 Geert Castryck

Ha-Tiqwah. De houding van de Joodse pers in België tegenover de staat Israël, 1965-1980.

Eva Catteeuw

De monarchie op het schavot. Kritische analyse van de argumentatie in het debat rond de vervolging van Louis XVI.

Peter Catthoor

Criminaliteit in het Land van Waas 1700-1750

Jeroen Cauwels

De naoorlogse smokkel aan de Belgisch-Nederlandse grens, in de regio van het Meetjesland, 1945-1970.

Jeroen Cauwels

Het bestaan van parallelle economieën in Cambodja.

Marianne Cauwels

Een analyse en evaluatie van de Belgische aanpak inzake kinderhandel.

 Lien Ceûppens

Levensloopanalyse van de Gentse vondelingen uit 1830-1831.

Robin Chapman Het Vlaams-nationalisme in de spiegel van Justitie: Een gevaar voor de openbare orde?
Frederik Claeys Concurrentiële Intelligentie.

Menno Claes

Oorlog zonder einde. De herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog te Ieper.

Sammy Claeys

They won't sit down and wait for relief. Beeldvorming van interne migratie in de Verenigde Staten 1935-1941.

Nicolas Claus

Dialectiek in revolutionaire cinema. Analyse van de marxistische film Memorias del subdesarrollo (1968) van Tomás Gutiérrez Alea, Cubaans cineast.

Nicolas Claus

Argentina at the crossroads... again.

Kristien Clément

Boerenkost voor allen? Een onderzoek naar de dagelijkse maaltijd ten platteland aan de hand van het kookboek van de boerinnenbond / het KVLV (1927-1985)

Bram Cleys

Andries Dequae. De zelfgenoegzaamheid van een koloniaal bestuur (1950-1954)

Tom Cobbaert

In het Nieuwe Europa. De Europese gedachte bij de Nieuwe Orde en collaboratiebewegingen in Vlaanderen (1931-1944)

Bram Cocquyt

'De overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensen'. Leven als soldaat in de Oost, (1681-1689)

Raphael Cohen-Almagor

Articles writen by Professor Raphael Cohen-Almagor. (Director, Center for Democratic Studies, and Professor at the Department of Communication, University of Haifa, Israel)

Kenneth Colleman

Clinge/De Klinge: dorp(en) aan de grens (1815-1919)

Kristof Colpaert

Ontwikkelingen op het gebied van digitale radio en de toepassing ervan in Vlaanderen.

Eline Compernolle Traducir y subtitular humor: la aplicabilidad de las estrategias propuestas en la Traductología.

Sébastien Conard

God en Goud. De situatie van de lombarden in de Zuidelijke Nederlanden van de zestiende eeuw.

 Sébastien Conard

Betere beelden? Kritische elementen van het Vlaams, alternatief beeldverhaal 1995-2005.

 Toon Colen

Politieke partijen & criminaliteit. Een evaluatie van 1978 tot 2004.

Luc Junior Content Suikerziek? Het Suikerbeleid van de Europese Unie ten opzichte van Afrika. Trends, actoren en evolutie.

 Lieve Coorevits

Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders in de rand van Gent.

 Bart Coppein

"Met de drietand in de rug! Het Algemeen Boerensyndicaat en de doorbraak van het direct agrarisch syndicalisme in Vlaanderen (1962-1969)".

Kevin Coornaert

De Vlaamse Natie op de Canarische eilanden in de 16de eeuw.

Annelies Coppieters

De door de politierechter geregistreerde criminaliteit tijdens het crisisdecennium in Lokeren, 1840-1850.

Corentin Genin Le recours aux tribunaux d’arbitrage privé: menace ou opportunité pour les mesures environnementales ?
Corentin Genin De armoedebestrijdingsinstrumenten in Ghana. Analyse van het opstellingsproces van Ghana’s poverty reduction strategy paper.

Joris Cornelissen

Studie van de relatie tussen vocht en compressie- sterkte van verschillende golfkartonkwaliteiten

Hannes Coudenys

Podcasting

Charlotte Coudeville

Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584).

Charlotte Coudeville

Grenzen van tabloidjournalistiek.Een kort historisch overzicht, de visies, de inhoud, de lezers en gevolgen.

Olivier Coudevylle

Unie van links in Frankrijk. Van Front Populaire tot Gauche Plurielle.

Olivier Coudevylle

La problematique du deficit democratique traitee par la convention. La question du rôle des parlements nationaux dans l’Union.

 Olivier Coudevylle Le vote obligatoire en France: que se passerait-il si tout le monde votait?

Miguel Coulier

Regeringsvorming in een presidentieel systeem.

 Miguel Coulier

Transities in post-communistische staten: Kirgizië.

 Miguel Coulier

De internationale gemeenschap en de verkiezing van Hamas.

 Miguel Coulier

Warlordisme: casus Afghanistan

 Ben Creemers Het internet als huwelijksbureau. Datingsites in België: een onderzoek.

Stefan Creemers

Emulatie van videogames. Onderzoek naar het gebruik en de kennis
van emulatie bij de Leuvense studenten
.

Anton Cruysheer

Archeologisch Erfgoed en Publiekspresentatie. Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta.

 Tim Cuypers Business intelligence voor KMO’s. Van Concept tot Determinanten.

D

 

Kelly Damiaans

Analyse van medische hulpverlening in fictieseries. Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek.

Charlotte De Backer

Like Belgian Chocolate for the Universal Mind. Interpersonal and Mass Media Gossip from an Evolutionary Perspective. (doctoraat) (met Nederlandstalige samenvatting: Als Belgische chocolade voor de universele mind. Interpersoonlijke en mediaroddel vanuit evolutionair perspectief.)

Fabrice De Backer

North Mesopotamian Jewellery during the Third Millennium B.C. Some Considerations.

Tim De Backer Het uitvoeren van verdragen. De Vrede van Utrecht, Rastadt en Baden en de Oostenrijkse Nederlanden (1713-1731).
Tim De Backer “A Conspiracy of Silence” rond de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s)?

Bruno Debaenst

Historische stront op Vlaamse grond. Een inleidende studie in de historische faecologie

Peter Debaere De Shanghai Cooperation Organization. Een vorm van balancing tegen het Westen?

Katleen De Beukeleer

Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca. 1860- ca. 1940.

Stefan De Bock Erkenning voor “onze helden van den IJzer”?

Nele De Bodt

Stoute jongens en rebelse meisjes. Ouderlijke klachten over onhandelbare kinderen bij de kinderrechter van Dendermonde tijdens de jaren twintig van de twintigste eeuw.

 Annelies De Bondt Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek.

Joris De Bremme

De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een analyse van de rekrutering, de geografische origine en de socio-economische samenstelling van een broedercongregatie (1830-1990).

Philippe De Cleermaecker

Negentiende-eeuwse Plattelandsadel in de Kempen. Analyse van de mentaliteit en de politieke impact van de familie Montens en Van de Werve.

Francisca Declerck

Decurio adlectus decreto decurionum. De decuriones adlecti: uitverkorenen of alledaagse decuriones? Geadlecteerde decurionen in de lokale gemeenschappen van Italië en de westelijke provincies tijdens het Principaat.

 Korneel De Clercq La Mémoire évolue. De plaats van holocaustmusea in de veranderende Franse politieke herinnering vanaf het midden van de jaren 1990 tot nu.

Sarah De Clercq

Guatemala: op weg naar democratie. Van Mejía tot Arzú.

 Helena De Cock

De Subhadrāharana van Mādhava Bhatta.

Birger De Coninck

Kanegem (1647-1797) Een historisch-demografische studie van een West-Vlaamse plattelandsgemeenschap.

Joris De Coninck

August De Block (1893-1979): socialistisch politicus. Een biografie.

Susan De Coninck

Jef Turf. Een politieke identiteit van een communist

Erika Decorte

Mobiliteit en openbare werken: overheidsbeleid en communicatie, toegepast op de heraanleg van de Ring rond Antwerpen.

Pieter De Coster

De eerste Europese ontdekkingsreizen in Katanga, 1797-1897

Sofie Decoster

Wie erfahren die Bewohner der deutschsprachigen Gemeinschaft ihre Identität und das politische Autonomiebestreben?

Sofie Decoster

De Heimatvertriebenen en Polen: de blijvende schaduw van WO II.

Peter Dedecker

Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber.

Petra De Decker

Sociaal-economische analyse van de levensomstandigheden in een plattelendsgemeenschap. Casus: het Ambacht Maldegem in de 18de eeuw.

Sam Deckmyn

Tussen Comte en Spencer. Guillaume De Greef, Emile Vandervelde en het sociaal darwinisme.

 Willem Dedobbeleer De Groote Oorlog bekeken door een pince-nez. Edward Anseele, het socialisme en de bezetting van Gent.
 Frederik Defossez De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen. Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group.

 Tina De Gendt

Moeder Vooruit en hare kinderen. De socialistische coöperatie Vooruit nr 1, Gent, tijdens het Interbellum.

Philippe De Graeuwe

"The Double Truth, Ruth." Spike Lee en de films van het Afro-Amerikaanse bewustzijn.

Bart De Graeve

Het Griekse vuur: de realiteit achter de mythe.

Bart De Graeve

Topografie en urbanistische ontwikkeling van Cumae: Vanaf de stichting van de Griekse kolonie tot de laatantieke periode (ca. 730 v.C.-4de/5de eeuw n.C.)

Bart De Graeve Meer dan ‘Kiezersfabrieken’? De bekwaamheidskiezersbonden als emanciperende politieke factor in grote en kleine Vlaamse steden (1883-1893).

 Michaël De Graeve

Pedagogische documentatie in de kinderopvang. Een modern discours in een postmodern perspectief?

Stijn De Graeve

Identificatie van g-proteïne gekoppelde receptoren met een mogelijke
rol in suikersensing in darmepitheelcellen.

Tina De Greef Kuhn en zijn critici.

Maartje de Groot

Met of zonder parachute? Een onderzoek naar de effecten van consolideren op het onthouden van woorden in het basisonderwijs.

Suzanne de Groot

Documentaire in(ter)actie: een onderzoek naar de mogelijkheden van de Nederlandse documentaire.

Katell De Groote

Jan Van Boendaele, Brabantse Yeesten, XXIV.

Johannes de Gruyter

Coherentie of improvisatie. Het Belgisch buitenlands beleid in het Verre Oosten, 1945-1953.

Fedde de Haan

Democratieën in Latijns –Amerika. Een vergelijkende studie naar kies- en partijsystemen.

Sigrid Dehaeck

Voedselconsumptie te Brugge in de Middeleeuwen. Casestudy: het Sint-Janshospitaal en het hospitaal van de Potterie. (1280-1440).

Liesje De Haes

Architecture and General Functioning of the Cult Units at Late Bronze Age Enkomi on Cyprus.

Jasper De Jaeger Ik zou verkiezen bij christus te blijven veeleer dan bij de waarheid. Een religieuze lezing van Fjodor Dostojevski’s romans.
Jasper De Jaeger De roep van de aarde, de roep van de armen. Ethische beschouwingen over duurzame voedselproductie, -consumptie en landgebruik.

Arno de Jonge

Die Übersetzung deutscher attributiv gebrauchter Partizipialkonstruktionen ins Niederländische. Eine Analyse und ein Vergleich anhand von fünf deutschen Romanen und deren niederländischen Übersetzungen.

Jean P. L. De Keersmaeker

“Richesse Oblige”
Rang op Ambrym en Malakula (Vanuatu) Het nimangki-genootschap: bron van creativiteit, sociale vrede en statusverandering.

Ruth De Kesel

Als Tukse moslims kiezen. De organisatie en mobilisatie van de Turkse gemeenschap in regio Gent in de aanloop van de tweede verkiezingen van Moslimexecutieve in België

 Jeffrey De Keyser De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang.
 Karel Deknudt Kritiek op de filmkritiek? Een onderzoek in de Belgische kwaliteitsdagbladen anno 2006.

Annelies De Laender

Kwaliteitszorg binnen politie. Onderzoek naar de toepassing van kwaliteitsmodellen in de Belgische politie.

Heidi Delaere

Verkenning van de grens tussen fictie en non-fictie in het vroege werk van Jef Geeraerts.

H.E.M. de Lange de Klerk De crisis van het polytheïsme. De visie van De Moor op het ontstaan van Israëls monotheïsme.
Frederik De Koninck Met de autocar op reis. Een studie naar de rol van de autocar in de opgang van het massatoerisme.

Anja De Lannoy

Internationale nieuwsvorming in de westerse pers: Vergelijkende analyse van de berichtgeving over de kwestie Oost-Timor.

Tijl Delannoy

De depolitisering van een kring. De Historische Kring (1972-1986)

Jeroen De Lathouwer

Ideologie of pragmatiek? Een onderzoek naar politieke concentratie in het Waasland tijdens het interbellum.

Frédérique Delcart

De leerkracht overbevraagd? Een kwalitatieve studie van de werklast bij leerkrachten in het secundair onderwijs.

Didier Delaruelle

Het Sint-Barbaracollege tijdens het Interbellum. Sociaal-geografische rekrutering en Toekomst van de leerlingen.

Bram Delbecke

Naar een nieuwe tijd. Het afscheid van de traditionele Weltanschauung bij katholieke intellectuelen en kunstenaars. (1891-1909)

Ludo De Lee
& Ilse De Volder
Bevraging van het welbevinden bij leerlingen in het basisonderwijs.
Tom Deleu Culturele perspectieven op ontwikkelingssamenwerking. Case: Radio Sucumbíos.

Delphine Deleersnyder

Ptolemaeïsch Egypte voor de Romeinse verovering. Onderzoek naar de sociaal-economische situatie op het einde van de tweede en het begin van de eerste eeuw v.C. tot de Romeinse verovering in 30 v.C.

Yves Delepeleire

Nederlands Elmina: een socio-economische analyse van de Tweede Westindische Compagnie in West-Afrika in 1715

Jef De Lombaerde Convergentie in het Wereldtalenstelsel.

Sofie Delporte

Nieuw Rechts in Vlaanderen. Het gedachtegoed van het Nieuw Rechtse tijdschrift 'Teksten, Kommentaren en Studies'.

 Melanie Demaerschalk

U vrijt toch ook? Een onderzoek naar normalisatie en seksualiteit in Vlaamse organisaties.

Stijn De Meester

De ‘Armste stad van België’ tijdens de crisisjaren. Onderzoek naar de conjunctuurgevoeligheid van de diefstallen te Brugge (1841-1851).

Tom Demeestere Organisatiecriminaliteit getolereerd? DES als symbool van organisatiecriminaliteit in de risicosamenleving.
Tom Demeestere Criminaliteit in de media: De representatie van corporate crime in de Vlaamse kranten DS & HLN.
 Tom Demeestere Islamofobie: een nieuwe vorm van racisme?

 Jacques Demerjian

Services d’autorisation et Intégration au protocole d’attribution dynamique des adresses. (Phd-report)

Kasper Demeulemeester

Tussen twee werelden: hotsende, botsende, trillende jeugd. Rock’n’roll, Vlaanderen en de jaren vijftig.

Jelle De Mey

“Gelijk trossen bananen”  Beeldvorming over Congolezen in de Belgische dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid (1955-1965). Een studie van stereotypen, clichés en vooroordelen.

Frederik De Meyer

Tweezijdig pragmatisme. De relatie tussen Koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd.

Petra Demeyere

Analyse en situering van het verzet in de stad Kortrijk: 1940-1944

Kathleen De Muer

Kijk, de prins en de prinses! De beeldvorming van het koninklijk bruidspaar in België sinds 1830 vanuit freudiaans-lacaniaanse invalshoek.

Diederik Demuynck

Het I.R.A.: Vrijheidsstrijders of Terroristen?

 Rudi De Neyer De set seksuele agressie in het kader van de gerechtelijke procedure.

Dominiek Dendooven

De coördinerende diensten van het stadsbestuur van Brugge na 1945: een structuurstudie.

 Dominiek Dendooven

De Brugse academie in de achttiende eeuw.

 Ellen Denauw Sociale context van intieme relaties. Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen social support en het gezinsleven.

Anne-Greet Denolf

Receptiegeschiedenis van dr. Spock in Vlaanderen (jaren '50 en '60).

Pieter-Jan Denolf

‘Outsourcing’ van HR-activiteiten: literatuurstudie en empirisch onderzoek.

 Roos Denorme

Speelfilm als historische bron. Case studie: 'Evita'.

Wim Denorme

Van de Direccion de Antropologia tot het Instituto Indigenista Interamericano. Leven en werk van Manuel Gamio (1883-1960), de voorvechter van het 20e eeuwse Indigenismo.

Tim Denoulet en Mathieu Desmet

Beveiliging van Medische Informatiesystemen

     Stijn De Paepe

Heel even is de wereld bijna om van te houden. Het verkoolde alfabet van Paul de Wispelaere.

Tom De Paepe

Oost-Vlaamse mannen met een handicap in de negentiende eeuw. Een sociaal-demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters.

Els De Paermentier

De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritatieve instellingen te Gent in de veertiende en vijftiende eeuw

Willem De Pauw

De opstand van 1467 te Mechelen.

Michel Depière

In vain. Interactive DVD a stepping stone beween TV and ITV?

 Ophélie Depoortere

De nieuwe rechtspositie van het slachtoffer. Een praktijktoetsing van de Wet-Franchimont in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. (bachelor)

Wouter De Pooter

Het Davidsfonds tijdens het interbellum.

Kenny De Prée

‘‘Met een kwaad opzet ‘s vijands politiek te hebben gediend’’ ? De Nieuwe Orde op het Eeklose stadhuis, 1940-1944.

Gert De Prins

Sluikpers, Antwerpen, 1940-1944.

Koosje de Ridder

De interface. Technologisch artefact en metafoor. Een historische en theoretische analyse van een centraal concept binnen de computertechnologie en new media studies.

Wouter Derijck

Kunstzinnige militanten van de punk. Grensoverschrijding in de Belgische beeldende kunst van de jaren tachtig.

Lieven De Ruyck De adel in het kanton Zomergem en het IVde kanton van Gent gedurende de 19de eeuw.

Lisette Derksen

Festivals in de culturele industrie; van alternatief naar commercieel?

Johan De Rocker

Aanzet tot reconstructie van het grondbezit te Oplinter tijdens het Ancien Regime.

 Anne De Roeck

Devotie aan de grens. Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17e en 18e eeuw.

Mathijs De Rouck

Wie geeft gehoor aan de Goddelijke Roepstem? Sociaal-economische en geografische typologie der diocesane clerus in het bisdom Gent (1918-1939).

Daniël Derudder

Jongeren in tehuizen: het belang van socio-economische afkomst voor de schoolprestaties.

Sicco de Ruijsscher

De laatste symfonie van het Concert van Europa. De Nederlandse vredesmissie in Albanië 1913-1914 in internationaal perspectief.

Joachim Derwael

Sociale achtergrond van de Gentse sportverenigingen en hun bestuurders op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw (1890-1914).

Dave De Ryck

De Britse eilanden in Zuidnederlandse kranten. De Mechelse ‘Courier de l’Escaut’ en het Britse culturele leven, 1790 - 1796.

Korneel De Rynck Nicht alles war gut, aber vieles war besser. Een verklaring van de Ostidentität en de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-Duitsland (1990-2008).
Korneel De Rynck ‘Us here, them there’ Is er Apartheid in Israël en de Westbank?
 Hanne Deschacht Een analyse van het gain- en loss-frame in gezondheidscommunicatie.
 Hanne Deschacht Het gebruik van frames voor marketingdoeleinden.
 Tine Deschacht De negatieve gevolgen van humanitaire hulp op conflicten. Een gevalstudie van Caritas International België in het gebied van de Grote Meren, Centraal-Afrika.

Arnaud G.H.M. de Schaetzen

De droom van de rode kamer. Liefde zonder lust?

 Antoinette de Schipper

Verkenning van muzikaal - educatieve grenzen.

Pieter Deschoolmeester

De Europese visie op de niet-Europeanen tijdens de verlichting 1687-1800. Casus: de westelijke en zuidwestelijke kuststrook van het Arabisch schiereiland (op basis van reisverhalen/- verslagen).

Sven De Schryver

Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de–eeuwse Aalsterse ambachtswereld. Een prosopografische benadering.

Miet Desender

Daar komt de bruid... De nuptialiteit van Heist en Knokke 1700-1900.

Katrijn De Smit

Hoe dol was Dolle Mina? De geschiedenis van de Dolle Mina's in Vlaanderen.

 Jeroen De Smet

Bruto Nationaal Geluk in de Derde Wereld.

 Philippe Desplenter De toetreding van Rusland tot de WHO.
Philippe Desplenter Russia and the use of energy as a political means.

 Veronique Despodt

Dat du best, was ic ende wat ic bem, dat sal tu werden...  Gentse grafmonumenten en grafschriften tot het einde van de Calvinistische Republiek (1584).

Hans De Steur

Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk tot drinken bij adolescenten.

 Hans De Steur

Het generatiepact.

 Laurens De Strijcker

NS-Liederen in België 1940-1944.

Bart De Sutter Over dompers, mouchards en papen. Constructie van identiteit, via humor. Casus: de Gentse socialistische Strijdpenning in Vooruit (1886-1900).

Dirk De Ville

Mogelijkheden tot herbestemming van oude industriële sites binnen ‘duurzaam toerisme’ in België. Case study: De Carcoke-site te Zeebrugge.

Lieven De Visch

De evolutie van de Brugse rand: De politieke en infrastructurele ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis tot de fusie binnen Groot-Brugge (1919-1971).

Jacco de Visser

Oekraïne, speelbal van grootmachten. Nationale identiteit en buitenlandse politiek.

Pieter Devlaminck

De Cultus van Sol Invictus. Een vergelijkende studie tussen keizer Elagabal(218-222) en keizer Aurelianus (270-275)

Gregory De Vleeschouwer

De visie van Braudel en Wallerstein op de ontwikkeling van het kapitalisme.

Daniëlle De Vooght

Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993)

Marlies de Vos

"There Are Still the Hours" - Time in Mrs Dalloway and The Hours.

Tom De Vos Het overlevingsvermogen of bilevinghe als pasmunt bij scheiding en/of hertrouwen in het laatmiddeleeuwse Gent.

Griet De Vriendt

Overspel in de Zuidelijke Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.

 Annika Devroe

Vervlogen schoonheid. Schmink en parfum in de romeinse periode.

Nele De Vulder

Vrouwen aan de toog? Het lesbisch uitgaansleven in Gent vanaf de jaren ‘50.

Milena De Wael

Van Zuid-Rhodesië tot Zimbabwe. Een vergelijkende studie tussen de krijgstheorie van Generaal Vo Nguyen Giap en de onafhankelijkheidsstrijd in Zuid-Rhodesië.

 Werner De Wael

Duurzaam Levenslang Leren. Discours & Learning Communities als Case.

Johan de Wal Kaia Kuku. Geweld bij de traditionele Purari tussen circa 1880 en 1900.

Sean De Windt

Handel in moeilijke tijden. Een Gents handelshuis aan het einde van de zeventiende eeuw.

Toni De Winne

Overzicht van de neo-Assyrische administratie op municipaal, provinciaal en centraal niveau ten tijde van de dynastie der Sargonieden ( 722 - 610 bc ).

Toni De Winne

De Pers van de DeVlag tijdens de bezetting. Case : De Gazet

Renaat De Witte

Communicatie tussen vakbonden binnen een multinationaal bedrijf.

Thomas De Wolf

De visie van reizigers op Brabant en Mechelen (1701-1800).

 Vincent De Wolf

Succes- en faalfactoren bij het afsluiten van een publiek-private samenwerking. Studie van drie pps-constructies in de ouderenzorg.

Dries Dewulf

De private kapitaalmarkt in de 18de eeuw. Een vergelijking tussen de regio’s Gent en Ieper.

Eva De Wulf

Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893). Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad.

Stijn De Zutter

Een Vlaamse, culturele televisieomroep. (pdf 750 kb)

Aagje D'Helft

Boekingskantoren in Vlaanderen

Frederik Dhondt

* De politieke en juridische genese van het begrip “machtsevenwicht” in het Europese statensysteem. Casus: De Spaanse Successie in de 17de en 18de eeuw (1659-1715).
* De rol van de EU bij de totstandkoming en implementatie van internationale milieubeleidsovereenkomsten. Casus: het protocol van Kyoto (1997).

* Proportionaliteit in kieszaken als grondwettelijk beginsel in de Belgische federale structuur. Casus: Brussel-Halle-Vilvoorde (2002-2005).

Frederik Dhondt Grandeur ou Grand Marché? Les conceptions atlantiques et européennes de Charles de Gaulle et de Ludwig Erhard, 1963-1966.

Steven Dhondt

More paganorum. Vroegmiddeleeuwse perceptie van heidense volkscultuur.

 Steven D'hont

Coördinatie tussen ruimtelijke ordening en natuurbeleid in Vlaanderen. Case study: het RSV en het VEN-IVON.

 Kirsten D'Hooghe De bestaande percepties rond Child Domestic Work in India en de invloed van de National Domestic Workers Movement.

Joke Dickx

Kinderen van de rekening : de zorg voor wezen, verlaten kinderen en vondelingen in het Brugse (1796 - 1925).

 Christophe Diercxsens Een analyse van de veranderingen in het wereldbeeld van de amerikaanse burgers, sinds 9/11. De impact van de eerste Bush-regering op het wereldbeeld.

Lieve Dierickx

Van het Vlaams Blok naar het Vlaams Belang. Een gewijzigde houding in de Vlaamse dagbladpers?

 Maarten Dieryck en Jan Schollaert Shift NW-BXL

Hanne Dillen

Naar een ontspannen arbeidsmarkt: over een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg.

Karen Dochez

De houding van de middeleeuwse mens tegenover ziekte, lijden en dood van kinderen op basis van Middelnederlandse mirakelboeken.

Greet Donckers

Een koninklijke poppenkast. Gender in het Belgisch koningshuis. De opvoeding van de eerste Belgische koningskinderen.

Jozua Douglas Het ontwikkelen van een (visuele) identiteit.

Joris Driest

Subjective Narration in Comics.

 Lotte Drieghe Grenzen aan de Unie: een analyse van Europa’s geografische ambities in het licht van het liberaal intergouvernementalisme

Marijke Drijbooms

Een Introductie tot de Geëuropeaniseerde Grammatica van het Modern Chinees van Xie Yaoji: Een Kritische Bespreking van Hoofdstuk III: "De Zin".

Geert Drion

Kunstprofessionals in actie.

Anouk Droesbeke

Het apocalyptisch denken in de periode 1870-1914. Casusanalyse: de ontvangst van de komeet van Halley in belgië in 1910.

Paul Drossens

Lodewijk Herbert (1872-1929). Een katholieke flamingantische burger.

 Eveline Dullaers

Duwvaart: moord op de Kempen. Bewegingen rond het duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet & Het ontstaan van een Groene Partij in Vlaanderen.

Marleen Dupont

Openbare terechtstellingen in West-Vlaanderen (1811-1867).

E

 

Karel Eeckhout

Mens en machine. Een onderzoek naar de Oost-Vlaamse machinebouw (1870-1914).

Frederic Eelbode

Alphonse O'Sullivan en de betrekkingen tussen België en het Habsburgse rijk van Solferino tot Sadowa (1859-1866).

 Ronny Eelen

Het Belgisch beleid inzake de vergrijzing.

Betty Eggermont

Inculturatie van het Christelijk huwelijk in Belgisch Kongo. 1919-1950
De beleidsvorming van de Missie-Oversten omtrent polygamie; hun richtlijnen aan de missionarissen en inwerking op het beleid van de Staat.

Hatim El Sghiar

De Marokkaanse binnenlandse politiek onder koning Hassan II van Marokko (1961-1999), in de Vlaamse dagbladpers. Een comparatieve analyse van De Standaard, Vooruit/De Morgen, Het Laatste Nieuws.

 Sander Elze

Mondiale Formats. Nationale Culturen een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols

Juul Engelen Vergelijkende studie van voetbalterminologie in Nederlandse en Vlaamse kranten.

Steven Engels

Pour une éthique des signes. Science, écriture et idéologie dans l’œuvre de Roland Barthes

Pakize Ercoskun

Een vergelijkende studie van de muziekinstrumenten uit Klein-Azië in de Grieks-Romeinse periode en de hedendaagse muziekinstrumenten in Turkije.

 Pakize Ercoskun Settlement Pattern in Southeast Anatolia. An analyse of the structures at the site of Nevalı Çori.
Michael Erkens De werking van de vlaamse socialistische partij op arrondissementeel niveau. Onderzoek over de periode 1989-1999.

Menno Ernst

Invloed van globalisering op demografie. De vruchtbaarheidstransitie in Noord-Afrika.

 Bert Evens

De openbare heldenverering in Antwerpen. Het oprichten van standbeelden als uitdrukking van maatschappelijke tendensen en discussies (1830-1914).

Caroline Everaert

Dierenopvattingen en -voorstellingen in de stand van de kennis in de 13de eeuw.

Niels Evers

De Zeven Meesteren van Rome. Onderzoekingen over een Middelnederlandse prozavertaling van de Historia Septem Sapientum.

F

 

Marianne Fernagut

SEA guidelines for the evaluation of strategy papers in development co-operation

Isabelle Ferrant

Congo 1955-1960: de aanloop naar de onafhankelijkheid. Een analyse van de berichtgeving in drie Vlaamse kranten: De Standaard, Vooruit, Het Laatste Nieuws.

Torsten Feys

The emigration policy of the Belgian government from Belgium to the U.S through the port of Antwerp 1842-1914.

 Bruno Fierens

De angstfactor bij verkiezingen. Case-study: de herverkiezing van George W. Bush.

Maarten Florizoone

Le sous-titrage. Etude comparative de la version originale en Français et la version sous-titree en Neerlandais du film «Toutes ces belles promesses»

Wouter Florizoone

(semi)-ondergrondse afvalinzamelsystemen voor huishoudelijk afval.

Els Foerts en Menno Pillu

De openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht – Een goede regeling?

Sara Fobelets Kongo in de geschiedenisleerboeken, 1960-heden: Dé Waarheid? Beeldvorming over de (de)kolonisatie van Kongo in Vlaamse wereldoriëntatie- en geschiedenisleerboeken lager en secundair onderwijs in de periode 1960-heden.

Marijn Follebout

De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, 1670 – 1680.

Chantal Fontana

Het belang van testamentaire schenkingen op sociaal, financieel-materieel en familiaal vlak in het laat-middeleeuwse Gent (1400-1450)

Jeroen Fonteyn

De opera Croesus van Reinhard Keiser en Lucas von Bostel. Een analyse van tekst en muziek.

Anna Francis

Humbertus van Romans (1194-1277) en zijn visie op de kruistochten.

Karolien François

Van Bondgirl naar Bondvrouw . De evolutie van het vrouwelijke personage in de James Bondfilm.

Matias Frateur

De Vietnamoorlog in de Hollywoodspeelfilm. Een historisch kritische analyse en een onderzoek naar de effecten op de historische beeldvorming bij jongeren.

 Artur José Freire Gil Proposta metodológica para a elaboração de planos de gestão de sítios da rede natura 2000. Methodological proposal for the elaboration of natura 2000 sites management plans.

 Jochen Fries

De internationalisatie van de globale automobielindustrie.

 Jochen Fries

The contribution of business intelligence to strategic management.

Anton Froeyman

Clio en de Menswetenschappen: Max Webers 'Die Stadt' en de Genste Historische School.

Anton Froeyman Wereldbeelden. Prolegomena tot een Transcendentale en Fenomenologische Menswetenschap op Basis van de Cultuurfilosofie van Ernst Cassirer.

Philip Fruytier

Educatie en de Nederlandse Symfonieorkesten. Een inventarisatie van educatieve activiteiten van de orkesten.

G

 

Ismael Iván Teomiro García

Aphasia and the Theta System.

Sharon Geczynski L’enseignement special, des « anormaux d’ecole » aux « anormaux d’emploi »

Sarah Geenen

Herinneringen aan Kongo. De beeldvorming in de Belgische, Franstalige Kongoromans gepubliceerd na 1960.

 Nina Geerdink

‘Het hart der Dichters’. Over persoonlijke thema’s in de gelegenheidsgedichten van Jan Vos (1610/11-1667) en Katharina Lescailje (1649-1711)

Katty Geltmeyer

'Blinde vlek' der blindheid. Drie auteurs over blinden in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.

 Cedric Genie

Organisaties in Netwerk. Een kwalitatieve studie bij startende IT-organisaties in Vlaanderen.

Roos Geraerts Kunstenlaboratorim voor de allerkleinsten.
Matthijs Gerrits Fiscale omslag? Financiële relaties tussen de steden Haarlem en Leiden en het landsheerlijke gezag, 1505-1518.

Jasper Geryl

De verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De inzet van arbeiders uit Groot-Roeselare.

Sofie Geschier

Schaduwen en werkelijkheid. Beeldvorming omtrent Mau Mau inacademische literatuur (Artikel op basis van de verhandeling, pdf 260 kb)

 Dirk Geuens

Van vernielde Pallieterstad naar verzuilde Zimmerstad. Het culturele leven in Lier in het interbellum.

Kevin Geuens

De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen Spanje en Oranje. Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad.

Stijn Geutjes Paradoxale paria's.

Stijn Gevaert

„Rom dagegen hat mich richtig ergriffen” Een onderzoek naar het gebruik van de antieke Oudheid door Adolf Hitler in Mein Kampf en de Tischgespräche.

Tom Gheldof Atleten in de politiek. De publieke carrières van Olympionikai en andere winnaars in Griekse spelen.
 Charlotte Gilson Het Barcelona Proces. Een studie van de aanpak van het terrorisme voor en na 11 september 2001.

Anoniem

De Mudawwana: het Marokkaanse familierecht in beweging.

Jan Godderis

Oorlog aan de oorlog !? De houding van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger 1885 – 1914.

Liesbeth Goedbloed

ik bereik haar niet dan onvervuld’ Close-reading interpretatie van het tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’ van Henk Knol.

Shany Goemaere

Regenbooglinten in de Levensboom. Een onderzoek naar sjamanisme in een niet-traditionele context, ondersteund door veldwerk rond de beleving en invulling van het sjamanisme bij de Regenboogstam.

Linda Goeman

Topambtenaren in Belgisch-Kongo: een studie naar beeldvorming bij ambtenaren in gewestdienst, van het niveau van gouverneur-generaal tot assistent-gewestbeheerder.

Ann Goossens

Een Turkse droom die geschiedenis werd. De historische ervaring van Turkse arbeidsmigranten in Antwerpen.

Jonas Goossens, Matthias De Groote and Katrien DeCoster

Computer-based instruments for a remotely-operated laboratory.

 Tom Grandjean

De golfoorlog (1991). Een strategische en militaire analyse en de gevolgen voor het Amerikaans defensiebeleid.

Muriel Grégoire

Van slavenliederen tot hedendaagse dancehall: invloed van politiek, cultuur, religie en taal op reggaemuziek.

 Leen Grevendonck Kwetsbaarheid van vrouwen in de kledingindustrie. Een analyse van de informele sector in kaapstad.

Mattias Grillet

Internationalization towards China after its Accession to the WTO. Are There Opportunities for European SMEs?

Liza Groeneveld

Transatlantische betrekkingen en het Europees veiligheidsbeleid tijdens Bush.

Charlotte Groenewegen

Tussen kerk en markt. De profilering van de Evangelische Omroep in televisiedrama.

Axel Grootjans Deformalisering in het familiaal vermogensrecht?
 Bart Grugeon De Catalaanse Communistische Partij (PSUC) en het hervormingsproces van franquisme naar democratie in Catalonië (1971-1977).

Karlien Guldentops

"Mes qué un club?" Een comparatieve studie over de sociaal-economische en ideologische achtergronden van twee Europese stylistische voetbalclubs F.C. Barcelona en R.S.C. Anderlecht (1899-1960).

H

 

Katrien Hadermann

Het nucleaire non-proliferatie regime. Een Beschrijving en Evaluatie na de Koude Oorlog.

 Idris Haesendonck Een studie van het sociaal kapitaal bij etnische sportclubs.
 Esther Hammelburg Constructief zappen. Over televisiekijken als hybride burgerschapspraktijk.

Michail Hamntan

The E.U.’S external relations deficit towards the Middle East. The road from the Maastricht Treaty to the European Constitution.

Michail Hamntan

NATO. Past, Present… Future?

Jord Hanus

Pecunia nervus rerum. Renteniers en de publieke kredietmarkt te
’s Hertogenbosch (eerste helft zestiende eeuw)

Ruud Hawinkel

De slasherfilm onder het mes: een cultuur-kritische analyse van de Scream-trilogie van Wes Craven.

 Magda Heeffer Politieke controverse: het debat over westerse waarden en multiculturalisme. Past het hoofddoekje in de westerse democratie?
Magda Heeffer Holle frasen zijn een ramp. Karl Kraus en Peter Handke, twee Oostenrijkse topauteurs en hun strijd om het ware, het goede en het schone.
Magda Heeffer Het utilitarisme. De confrontatie tussen Bentham en Mill.

Lambert Heijnen

De Frankfurter Schule en de media. Is haar kritiek nog geldig?

 Diana Hendrickx

Fecale verontreiniging van zwemwater als milieuprobleem in relatie met humane gezondheidsrisico’s.

Dieter Hendrickx

Klinische en therapeutische inzichten bij hulpverlening aan homoseksuele mannen.

 Ken Hendrickx Music for Life: Studio Brussel voor het goede doel.

Bregt Henkens

Van nationale overkoepeling naar klein-linkse vakbond: De Vereniging van Vlaamse studenten 1974-1983.

Bram Herbots

Prille Liefde. Relationele- en seksuele leefwereld van laatstejaars secundair onderwijs.

Inne Hermans

Abu Mina: de opkomst en de ondergang van een koptisch bedevaartsoord.

 Liesbeth Hermans

De invloed van de tendens van vermarkting op de job van de sociaal werker. Een onderzoek in de thuiszorgsector.

 Kris Hermans Inleidende studie naar het territoriaal en vocaal gedrag bij Epipedobates tricolor (Anura: Dendrobatidae).
 Steven Hermans Tijd en ruimte in het universum van Wong Kar-Wai.
Liesbeth Herremans De ontwikkeling van de grote low cost carriers in West-Europa vanaf 2004: een economische analyse.
 Marlies Heuvelmann Media binnen gescheiden gezinnen. Kwalitatief onderzoek naar de begeleiding van het mediagebruik en familie communicatiepatronen.

 Yves Heymans

Verhalen vertellen: een analyse vanuit evolutionaire psychologie.

Rajesh Mattias Hoebeke

De burgerlijke aansprakelijkheid van minderjarigen en hun ouders voor de Jeugdrechtbanken: een actuele doorlichting van de aquiliaanse aansprakelijkheid.

 Sip Hoekstra Hector & Caecilia, of de contemporaine Nederlandse Berlioz-receptie, naar het tijdschrift Caecilia 1844-1874, ingeleid en verklaard.

Marlon Hommersom

Het testen van receptieve woordenschatkennis.

Laurent Hoornaert

Boter en kaas in de Kasselrij Veurne (16de-begin 19de eeuw)

Teng Hou Loi & Arslan Aslam Khan Determinants of firm growth: evidence from Belgian companies.

Birgit Houben

Antwerpens verzet tegen de centrale macht in 1659.

Jasmien Huenaerts

‘Tussen Wieg en Graf’ De materiële baby- en kindergrafcultuur in de eerste helft van het tweede millennium v.C. in de Levant en de Mesopotamische tekstuele bronnen als middel tot reconstructie van het baby- en kinderleven.

Neeltje Huirne

Kunst en cocktails. De rol van genoegen in het Nederlandse kunstmuseum.

Chris Huntley

Paranormal beliefs, religious beliefs and personality correlates.

Wouter Hustinx

Conflicten en professionele leergemeenschappen. Een exploratief onderzoek in middenscholen.

I

 

Andrea Imhof

Europa en stedelijk cultuurbeleid.

Stefaan Ingelbrecht

De Tweede Wereldoorlog in Middelkerke. Een korte aanfluiting van het democratisch bestuur

J

 

Anneleen Jachowicz
 

Met de moedermelk ingezogen of met de paplepel ingegeven. Een onderzoek naar de houding tegenover borstvoeding in België tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.

 Laura Jacobs De erkenning van Somaliland als een onafhankelijke staat.

Jan Jagers

Het Vlaams Blok: democratie in eigen huis? Een comparatief onderzoek naar de interne werking van de Vlaamse politieke partijen.

 Marie Janart

Uniti per costruire un mondo migliore: Sociaal-politieke actie van een migrantenorganisatie. ACLI-Limburg (1946-1996).

An Janssen

Noren in een ivoren toren : Belgische pers over de Noorse referenda over toetreding tot het Europese samenwerkingsverband (1972 en 1994).

Anke Janssens

Cultuur en politiek in een moeilijke tijd. Het republikeinse feest te Antwerpen.

Christiaan Janssens

Evolutie of revolutie? Het tijdschrift Streven over huwelijk, gezin, seksualiteit en geboorteregeling in de periode 1958-1973. (Bachelorscriptie)

Christiaan Janssens

Frans Duquesnoy’s Heilige Susanna. (masterwerkstuk)

Christiaan Janssens

P.C. Boutens en Gods geheim. (masterwerkstuk)

Kristof Janssens De prijsevolutie en waardebepaling van secundair vastgoed in België.

Marlien Janssens

Wie was de Romeinse arts? Een interpretatie vanuit de iconografische en archeologische bronnen, geconfronteerd met de traditionele interpretatie vanuit de literaire en epigrafische bronnen.

 Sarah Juchtmans Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch. Thematiek en structuur.

Tom Junes

Het minste kwaad? Feiten, debatten en interpretaties over de Poolse crisis van 1980-1981.

K

 

 Anne Kalders Het lokale multimuzikale muziekfestival tegenover het nationale unimuzikale muziekfestival. Casestudie Bergfestival.

Paul Karsmakers

De Koninklijke Marine ten tijde van de oprichtingsjaren van de NAVO.

Yvonne Karsmakers

The Effects of the Bombings in World War Two in Literature and Society. A Comparison between Gert Ledig’s Vergeltung and Joseph Heller’s Catch-22

 Molly Keefe

A Woman’s Work is Never Done; An Analysis of Domestic work, Race, Class and Gender

Ariane Kegels

Een kijk op de toegankelijkheid van de openbare bibliotheek.

Gert Kerckhof

Openbaarheid van bestuur op gemeentelijk niveau. Een empirisch onderzoek naar de openbaarheidspraktijk in de steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest.

Bruno Kestemont

Critique des conditions de la durabilité: application aux indices de développement durable.

Anthon Keuchenius

Drie pijlers van democratie. Een onderzoekje naar voorwaarden voor succesvolle democratiseringen (in drie Arabische landen)

Wouter Keuleers

Latijnse epigrafische poëzie uit de republiek. Repertorium, vertaling en studie.

 Annelies Keyers

Het beeld van de Ander. Een comparatieve studie tussen het Etnografisch Museum en het Zuiderpershuis in Antwerpen.

Tahereh Khorrami

Iraniërs in Nederland. Een onderzoek naar het verloop van het integratieproces van Iraniërs in de Nederlandse samenleving.

Ewoud Kieviet & Huub Floor Israël en de Palestijnen
Willem Kieviet Liefde doodt de angst voor het zelf. Enkele toepassende gedachten van Kierkegaard op existerende verloren zonen en een liefdevolle Vader.
Willem Kieviet Meursault, vreemdeling van Christus. Een leeswijzer bij: L’ Étranger (1942) Albert Camus 1913-1960

Evelien Kippers

Invloed van de leeftijd en de arbeidssituatie op het arbeidswelzijn. Een analyse op gegevens uit de Belgische banksector.

Radka Klvaňová

Welfare threat and exclusionism of immigrants. Perception of immigrants in different European welfare states.

Martijn Kleppe

Tot Icoon Verheven. Een onderzoek naar de verheffing van maatschappelijke gebeurtenissen tot fotografische iconen van de recente Nederlandse geschiedenis.

Marlies Kluck

From Collision to Collusion. An Optimality Approach for Metonymic Type Coercion.

Richard Knubben

Assessing the strength and capacity of political and civil service systems in Central and Eastern Europe. The case of the Hungarian Ministry of Agriculture.

Marion Koene – Gorren Mestreech Verleech? of een spatje Voltaire en co.? Een onderzoek naar invloeden van de Verlichting op de praktijk van het laat 18e eeuws Maastrichts strafrecht.
Pavlos – Ioannis Koktsidis Ethno-politics, mobilization and violence in Northern Ireland and the basque country. A comparative analysis of Sinn Fein / Herri Batasuna and evaluation of the respective state responses to militant ethno-nationalism.
 Pieter Konings Dorpskernverschuiving: Nederzettingstransformatie van Guigoven en Bommershoven.

Dries Kools

De sociaal-economische betekenis van de abdijhoeven en hun pachters in de heerlijkheid Essen-Kalmthout (17e - 18e eeuw).

Albert Kort

Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940. (doctoraat)

Assia Kraan

Citysense. Locatiebewust reflecteren op stedelijke ervaringen met locatieve mediakunst.

 Jean Christophe Kremer België en de Spaanse kwestie. Het Belgische diplomatieke beleid ten aanzien van Spanje tussen 1944 en 1954.

Matthijs Kronemeijer

Twisten met God. Een exegetische studie van psalm 35.

Matthijs Kronemeijer

An Arab Voice of Compromise. Hazem Saghieh’s In Defence of Peace (1997).

Laura Kuppens Vrouw zijn: noodlot of keuze? Het christelijk feminisme van Maria De Leebeeck (1914-1984)
Laura Kuppens Congo en plein public? Een representatieonderzoek van historische congodocumentaires

L

 

 Tim Lagrange Het Russisch Buitenlands Beleid. Casus Iran.
Tim Lagrange The Shanghai Cooperation Organization. A Critical Evaluation.
Han Lagring Wij tegen de Anderen. Een Critical Discourse Analysis van de reproductie van globale discoursen in Vlaams televisienieuws over intern terrorisme.

Ruth Lambert

Van verguisd tot getolereerd medium: een onderzoek naar de aanwezigheid en waardering van stripverhalen in de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken.

Eva Lamont

Het hiernamaals in de speelfilm. Een cultuur-historische inhoudsanalyse over het beeld van het leven na de dood in de speelfilm.

 Eva Lamont “A voyage of discovery” De antropoloog in de Amerikaanse documentairemaker Frederick Wiseman.
Patrick Landsbergen Feasibility, beneficiality, and institutional compatibility of a micro-CHP virtual power plant in the Netherlands.
Bjorn Lanke Te vroeg gejuicht: beeldvorming over het Palestijns-Israëlisch conflict in NRC Handelsblad en Trouw van begin tot falen van het 'Oslo-vredesproces.
Steven Lannoo Waarden van belang? Een onderzoek naar de rol van Perceptie van Eigenbelang bij de vorming van sociaaleconomische attitudes van werknemers.

 Tom Lanssens

Onveiligheid op het internet.

Ignace Laplaese De verhaalbaarheid van advocatenhonoraria.
 Andreas Lauwers Wat is de rol van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse?
 Benjamin Lauwers De horrorfilm als vorm van sociale kritiek in de jaren ‘70.

David Lauwers

De leden van de Raad van Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419)

 Wim Lefebvre

De ontwikkeling van de voedingshandel in Leuven tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw (1860-1910)

Marjolijn Lemahieu

De sandinisten: evaluatie een kwarteeuw na de revolutie.

Griet Lemmens

Muziekverenigingen in Brabant tijdens de 19e eeuw.

 L. Lengers

The death of Beowulf.

David Le Roy

Het Belgische Korea-bataljon.

Frans Levels

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen in de Wet inkomstenbelasting 2001.

 Koen Leysen “Coloniser, c’est transporter!” Et alors la question de la main d’oeuvre? De Belgische koloniale politiek met betrekking tot Belgisch Congo (1919-1929)
Liebrecht Lierman Words you can believe in. The first six months of Obama's foreign policy.
Liebrecht Lierman Europa was een mooie vrouw. De Europese Veiligheidsstrategie als teken van de groeiende ambitie van Europa.

Philippe Liesenborghs

Het edele vermaak. De jacht in de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen.

Caroline Lievens

Majority Involvement in Minority Movements. Blanken binnen het Student Nonviolent Coordinating Committee, VS, 1960-1968

Matthias Lievens

Fordisme, fascisme en passieve revolutie bij Antonio Gramsci.

Matthias Lievens

Waar en vals bewustzijn in het Marxisme: een studie van Das Kapital en de vroege werken van Marx.

Matthias Lievens

De controverse over de feodale productiewijze in Latijns-Amerika.

Kristien Lindemans

De Novelisatie in Vlaanderen.

Karel Linseele

“Onze strijd is juist”. Tegenstellingen in een Oost–Vlaamse bezette gemeente. De geschiedenis van Waarschoot tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Johannes Lippens De organieke vorming van het leerplan geschiedenis tussen 1949 en 1989. Een analyse op basis van leerplancommissieverslagen.

Dennis Logie

Een beschrijvend onderzoek naar de verpleegkundige rol binnen de preventie van VAP op ICU vanuit dienst intensieve zorgen Regionaal ziekenhuis Jan Yperman campus O.L.V.

 Maarten Loncin Het UDPS. Een toekomst voor de Democratische Republiek Congo?

 Evi Loncke

Frenologie in België en Nederland in de negentiende eeuw.

 Pieter Lootens &
Tim De Bruyn
Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards.

Dimitrios Lucas

Greece’s Shifting Position on Turkish Accession to The EU Before and After Helsinki (1999).

Inger Luijten

Media en Cultuur in Dubbelperspectief. Een onderzoek naar hoe media-educatie kan bijdragen aan de stimulering van interculturele communicatie tussen jongeren van verschillende etniciteiten op het VMBO.

 Katrien Luts

Griekse publieke baden. Chronologische ontwikkeling, typologie en functie.

Caroline Luypaers

«Le Goût pour les spectacles est tellement devenu à la mode… » Spektakelcultuur in het achttiende-eeuwse Antwerpen.

M

 

Gjovalin Macaj

De verhoudingen tussen de VS en de VN na het einde van de Koude Oorlog.

Philip Maelfait

Hoe een tanende wereldmacht moeizaam EU-lidstaat werd/wordt. Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen 1950-1997.

Philip Maelfait

Amerikaans buitenlands beleid en democratie. Een historische analyse van de democratische invloed op het beleid voor, tijdens en na de Koude Oorlog.

Celine Maertens

In het kielzog van de uitbouw van de tertiaire en quartaire sector: Bediendesyndicalisme in België tussen 1970 en 1985.

Christophe Maes Repressief geweld en de ontwikkeling van de sociaaldemocratie in Gent (1872-1914)

Claire Maes

De jainistische en boeddhistische nonnengemeenschap; een vergelijkende studie.

Els Maes

Miss Blanche en Chiehelette. Verkennend historisch onderzoek naar de weerslag van het homoseksuele gebeuren in de gerechtelijke archieven en publieke opinie in Vlaanderen rond de eeuwwisseling

Godfried Maes

De politieke geschiedenis van Moerbeke-Waas. Meer dan 150 jaar liberaal bestuur.

Ingeborgh Maes De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam binnen een lokale politiezone.

 Mathieu Magherman

"L’homme noir". Pierre van Zuylen en het Belgisch Buitenlands Beleid (1930-1945).

Rudi Mahieu

Behoud van sociale netwerken bij ouderen. Een realiseerbare kaart voor de lokale dienstencentra?

Dieter Maho De geschiedenis van Royal Antwerp Football Club (1938-1968).
Dieter Maho De Tiense Suikerraffinaderij en zijn directe omgeving.
Dieter Maho Arbeiderservaringen van vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dieter Maho Het fascisme (en nazisme) in de jaren ’20-’30-’40 in België en Nederland.

Karsten Mainz

Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914 - 1944): een industriële archeologie.

Hanna Mannak

Voorkennis en menustructuur van gemeentelijke websites.

Ruben Mantels

Beschaving en engagement. François-Gabriel-Joseph, markies du Chasteler in het historisch bedrijf van de Oostenrijkse Nederlanden

Bert Margot

De strijd tussen de Belgische doctrinairen en progressisten in de tweede helft van de negentiende eeuw

Florian Mariage

Les portus de la vallée de l’Escaut à l’époque carolingienne. Analyse archéologique et historique des sites de Valenciennes, Tournai, Ename, Gand et Anvers du 9e au 11e siècles.

 An Mariën Marketing in de non-profitsector. Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy.

 Ilse Marquenie

Emiel Van Haver en het cultureel leven in Sint-Niklaas tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 John Martens Revitaliseren, herbestemmen of slopen? Toekomstperspectieven voor kerkgebouwen.

Thijs Martens

Rekeningrijden: de oplossing voor het mobiliteitsprobleem?

Elena Martin

Vluchtelingenkwestie in de Belgische dagbladpers. Een inhoudsanalyse van de kranten verschenen onder Verhofstadt I.

Steven Masil

In dienst van Kerk en Grens. Politieke, sociale en economische knelpunten in de geschiedenis van de Wervikse grensarbeiders (1900-1939).

Kathleen Massart

Het verband tussen autoritarisme – gerelateerde persoonlijkheidsfactoren, agressie, racisme en delinquentie.

 Murielle Mattelaer Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool.

Danny Mattheeuws

De spoorlijn Gent-Brussel via Aalst in de Belgische spoorwegpolitiek.

Christa Matthys

Ondergaan of ondernemen? Levenslooponderzoek van de generatie van 1830/31 in Assenede.

Christa Matthys

Het vagevuur op aarde. De impact van dienen en migratie van ongehuwde vrouwen op hun latere leven. Assenede, generatie 1830/1831.

Ruben Mayeur

Tussen bevolking en bezetter, tussen collaboratie en verzet. Gemeentebesturen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Kortrijk en Rollegem, 1940 - 1944.

Kevin McMullan

Een doorlichting van het media-imperium van Tony O'Reilly

Geertrui Meire

Quid pro quo. De relatie van de keizers Claudius, Nero en Trajanus met de Italische steden. Een onderzoek van epigrafisch en historiografisch materiaal

Sara Mels

Een geschiedenis met de armsten. Van Aide à toute Détresse tot de ATD Vierde Wereldbeweging (1957-1998).

Dries Mertens

Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 18e eeuw (1700-1795)

Eveline Mertens

Participatie en betrokkenheid in een ontmoetingshuis voor patiënten met ernstige en langdurige psychische problemen.

Mieke Meul

De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918)

 Maarten Michiels

De roep om Nieuwe Orde in het Waalse landbouwersmilieu: de Parti agraire belge, een rechtse boerenpartij (1931-1940).

Els Michielsen

Achter de coulissen. Selectielijst voor het archief van een theatergezelschap en Inventaris van het KNS-archief.

Eric Mielants

De publieke opinie ten tijde van de Brabantse omwenteling (dec.1789-dec.1790) Een comparatief personderzoek tussen Brabant en Vlaanderen

 David Möbius

‘Governing through Harm Reduction’: een analyse van het schadebeperkend denken rond drugs en druggebruik vanuit Vlaams perspectief.

Grietje Moerenhout

“Ten bate van het gezin en ten bate van ons dierbaar Vaderland”. De Hoge Raad voor het Gezin (1946-1953)

Annemie Moesen

De Kattenfeesten te Ieper. Een analyse van de Kattenstoet en het Kattenwerpen aan de hand van de theorie van Hobsbawm.

  Bert Moeyaert

Van wielerbaan tot ... "Velo-droom" De geschiedenis van het baanwielrennen in België van 1890 tot 2003.

Jet Mok

Lenen op de grens van het toelaatbare & Schulden: terugbetalen, saneren en opnieuw beginnen.

 Bas Molenaar Duurzaamheid in uitvoering. Hoe implementeren Nederlandse gemeenten duurzaamheid in hun inkoopbeleid?
Anand Moons Het beleid van de EU tegenover islamitische actoren. Case studie Somalië.

Mark Murkes

Videogames and American Society: America’s disposition toward virtual environments and hyperreality.

Stijn Muskala Over een kwantummechanische beschrijving van de werkelijkheid: een eigenaardige revolutie in de fysica. De Bohr-Heisenberg dialoog.
Stijn Muskala De snelle toepassing van de strafwet. De impact van de snelle afhandeling op de werking van justitie.

Nele Muys

De leerkracht tussen norm en praktijk. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen na WO II.

N

 

Lies Naert

 “Diep in de put?” Is de definitieve berging van het hoogradioactief afval rechtvaardig tegenover de toekomstige generaties? Uitwerking en toepassing van een transgenerationele ethiek gebaseerd op het werk van John Rawls.

Johan Nagels

Van loopbaanonderbreking naar tijdskrediet: Een schot in of naast de roos?
Het sociaal overleg versus de gezinnen.

Geert Nauwelaerts Een verklaring van het ontstaan en de politieke evolutie van gewapende links-revolutionaire bewegingen in Nicaragua en El Salvador.

Dany Neudt

Wij hebben een taak in Kongo. De verbeelding van Afrika bij Jef Van Bilsen.

Annelies Nevejans

De administratie van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw.

Joris Neyens

Inleidende studie tot etniciteit in Afrika. Met een case study over etniciteit bij de Baluba.

Simon Nichelson EU Think Tanks in Brussels. Policy-Making Roles, Functions and Influence.
Andreea Niculescu Mensch-Maschine Kommunikation.

David B. Nieborg

Changing the Rules of Engagement - Tapping into the Popular Culture of America’s Army, the Official U.S. Army Computer Game.

Paul Nies

Van ‘Hier spreekt men Nederlands’ tot ‘Tien voor Taal’. De evolutie van de taalprogramma’s op de openbare omroep.

Luc Nijs Het muziekinstrument als natuurlijke extensie van de musicus. Een analyse van de muzikale uitvoering en de relatie tussen musicus en muziekinstrument.

Katrien Nijs

'De aanneming van een kind en de dienstwillige voogdij'. Adoptie in België van 1803 tot 1951.

Kim Nooyens

Kunstroof in Nigeria (pdf 930 kb)

Peter Notte

De Vlaamse kleinkunstbeweging na de Tweede Wereldoorlog. Een historisch overzicht.

Roel Noukens

Mediatisering en globalisering van een sporttak: triatlon. Case study de Ironman van Hawaï.

Michiel Nuytemans

Het vertrouwen in de regering. Verklaringen voor het verschil in vertrouwen tussen de regeringen Dehaene I en Verhofstadt I.

 Pieter Nuytinck Nieuwe vormen van bestuur in een ineengestorte staat. Casus: Somalië.

Maria Nys

CLBartsen en de preventie van tienerzwangerschappen

O

 

Lieselotte Olders

De transmissie en toekomst van de traditionele Navajocultuur.

Jeroen Ongenae

Het ontstaan van het maatschappelijk gezondheidsdebat rond tabak (1970-1980). Een diepte-onderzoek naar de initiatiefnemers van tabakspreventie in Vlaanderen.

Vincent Ongkowidjojo

De Horizon in het Licht van het Mesopotamische Wereldbeeld.

Ophelia Ongena

Pastoors tussen conservatisme en moderniteit. Een prosopografische studie naar de houding van de seculiere clerus van het Waasland tegenover de kerkhervormingspolitiek van de centrale overheid. (1780-1830).

 Ben Outram Being someone in David Fincher’s Fight Club: overcoming the superman.

Thijs Ostyn

“Omdan ze nog en kèr un joâr oekder zin” Geschiedenis van Club Brugge (1891-1919).

P

 

Tom Palmaerts

Marketing en jongerencultuur.

 Kimberley Parée

Voir sans les yeux. La guidance muséale pour déficients visuels.

 Kimberley Parée

La vie quotidienne à Nivelles et Perwez 1940-1944. Apports méthodologiques des sources orales.

Maarten Patteeuw

The Representation of Violence in Finnish (Press-) Photography of the Finnish Civil War.

Dries Paumen

Studie van de structuren en het aardewerk van Site ‘De Noker’ (werkput 2) te Mechelen. Het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid: de kapel en haar directe omgeving.

Ferre Pauwels

De werking van de pacificatiemechanismen van het kiessysteem in Noord-Ierland sinds het vredesakkoord van 1998.

Ruben Pauwels

Kundera face au kitsch.

 Tom Pauwels De Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1958 tot 1968. Samenstelling, wetgeving en controle.
Koen Paeye De Belgische textielnijverheid op de wereldmarkt, 1950-1975.
Koen Paeye De Gentse katoennijverheid op de internationale katoenmarkt in de 19e eeuw.

Ine Peers

Books only live twice. Verfilmingen van de jeugdboeken van de Britse jeugdauteur Roald Dahl.

Jeroen Peetermans Uncle Sam wants you! Bedoelde en onbedoelde effecten van het computerspel America’s Army.
 Casper Peeters Van KGB tot FSB. De hervorming van de Russische geheime diensten doorgelicht.

Nancy Peeters

Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking

Tarek Peeters

Een biografie van Filips van Courtenay (ca. 1240-1283): een vorst op de dool en onderzoek naar de titel ‘titulaire Latijnse keizer van Constantinopel’

 Thomas Peeters

Ontwikkelingslanden en klimaatverdragen; een kritische kijk op de implementatie van het Clean Development Mechanism.

 Tim Peeters

Is er een onderscheid inzake persoonlijkheidsprofiel bij religieuze en niet-religieuze mensen

 Tim Peeters e.a.

Meta-analyse over de psychometrische eigenschappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken. (artikel)

Mandy Pelzer

Medische Wetenschap in Ptolemaeisch Alexandrie. (Bachelorscriptie)

Th. C. F. Peppelman

Nog een vergeten hoofdstuk…  De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift De Volkenbond en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934.

Wouter Peters

De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland na de Koude Oorlog. De gebeurtenissen getoetst aan theorieën van internationale betrekkingen.

 Geneviève Petit Hilary Swank: een modelvoorbeeld van de nieuwe filmster?
Joachim Piens Mechelse giften. De relatie tussen de stad en de vorstelijke entourage in de Bourgondische en Habsburgse periode (1467-1503).

Steve Philips

1543-1642, een eeuw Copernicanisme: ook voor de Zuid-Nederlander?

 Menno Pillu Dienstenhandel en de Interne Markt. Analyse van handelsvolumes, handelsbarrières en daaruit volgend Europees beleid.

Gudrun Pinte

De Nemidūta van Vikrama, een geannoteerde vertaling.

Klaus Pinte

Een Vajrayāna-tekst. Mui-sanzō Zen’yō. Wu-wei san-ts’ang Ch’an-yao. (T. vol. XVIII, nr. 917, pp. 942b-946a)

Gilles Pittoors The unholy trinity. Constructing the external identity of the European Union.
Gilles Pittoors Experientia docet? An analysis of the various methods of cooperation in europe’s integration process.

Annick Plancke

De weg naar Santiago de Compostela: analyse van verhalende bronnen als graadmeter voor een gemeenschappelijk gedachtegoed.

 Eva Platteau Intergenerationele rechtvaardigheid en het pensioenstelsel.
Kees Plaizier C.O. Jellema, dichter en denker. Spanning tussen beeld en idee.

Stefan Polakiewiez

De precontractuele informatieplicht in het verbintenissenrecht

Stefan Polakiewiez

De wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit: aspecten van materieel strafrecht.

Stefan Polakiewiez

Vijf punten uit Deel I van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.

Stefan Polakiewiez De zelfgeorganiseerde uitbreiding van referentienormen door het Grondwettelijk Hof.

Stefan Polakiewiez

Naar een grondwettelijke kritiek van de verenigbaarheid tussen het rechterlijk ambt en de koninklijke kunst

Tine Polfliet

Politieke kennis in Vlaanderen. Een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigden

Maike Pollaert

Professionele acteurs in trainingen. Een kwalitatief onderzoek over de meerwaarde van acteurs in bedrijfstrainingen volgens trainers.

 Jeroen Pollet Modalpartikeln in Internetdiskussionen. Eine empirische Studie mit den Darstellungsmodellen von Thurmair und Langacker.

Thomas Pollet

Een interdisciplinair model voor ostentatieve consumptie

Thomas Pollet

Childlessness and Genetic Relatedness. Their Influence on Sibling Ties in a Post-Industrial Society.

Jeroen Poppe

Status quaestionis van het onderzoek in Vindolanda op het gebied van de militaire geschiedenis.

Charlotte Post Feit of Fabel. Anekdotes en antropomorfisme als hulpmiddelen bij het wetenschappelijk onderzoek naar dierlijke emoties.

 Mirte Postma

Coenraad van Beuningen en Johan de Witt, correspondentie ten tijde van de Noordse oorlog (1655-1660)

Marije Pots

The Function of Food and Dinner in Sir Gawain and the Green Knight.

 Benjamin Praet Een onderzoek naar de waarde van de natuurfilosofie van Ilya Prigogine en de draagwijdte ervan binnen de discussie rond de pijl van de tijd en het determinisme.

Andreas Provo

De houding van de Belgische pers tegenover het plan voor Europese eenmaking van Briand 1925-1932.

Eva Provoost

Twee eeuwen boekdrukkunst in Moskovië. Indrukken van de Russische cultuur in de Nieuwe Tijd.

 Inge Puchnatzi “De beruchte gehoorzaamheid van de gehuwde vrouw”. De afschaffing van de maritale macht en de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw door de wet van 30 april 1958.
An Pues De sociale constructie van zinloos geweld.

Bart Put

Toekomstperspectieven voor het Rekenhof bij de audit van de financiële beleids- en beheerscyclus in de federale overheid, na de Copernicushervorming: een aantal reflecties vanuit de praktijk.

Q

 
 Jos Quak Stichters in crisis. Crisiservaringen van Boeddha en Mohammed in vergelijkend perspectief.
Kees Quak Zorg en doelmatigheid. Werklastonderzoek in algemene ziekenhuizen en de belangen van verpleegkundigen

R

 

Jonas Raats

De kijk van de Belgische volksvertegenwoordigers op de 'Ellende der Vlaanders'. Analyse van de parlementaire debatten over de crisis in de vlasnijverheid 1840-1850.

 Durg Singh Rajpurohit Study the Dominance Hierarchy and its Role in Social Organization in Hanuman langur, Semnopithecus entellus entellus (Dufresne, 1797).

Martin Ras

Diversity Within the Return to Religion: The Baal T’shuvah Phenomenon in Three Works of Recent Jewish American Fiction.

Henk G. J. Rebel John Hick’s pluralistische theorie van de religies. Presentatie en kritieken.

Peter Reedijk

Kunst op eigen benen? Het protectoraat tegenover vrije marktwerking in de kunstsector.

Evi Reynaert “Les enfants anormaux” voor de lens. Een onderzoek naar de visie van Broeder Ebergiste De Deyne op kinderen met een beperking.
 Bram Riems De commercialisering van microkrediet.  De contradictie tussen winst en armoedebestrijding. Een case-studie.

Trees Robijns

De feedbackeffecten van de geschillenregeling van de WTO. Een studie van de Amerikaanse reactie op de werking van de DSU.

 Jeroen Rodenberg Een heer van stand. Frank van Borsselen en de rol van zijn hovelingen en ambtenaren in zijn profilering als bovengewestelijk edelman in het Bourgondische landencomplex (1436 – 1470).
Jeroen Rodenberg "Berecht hi de gemeente wel". Beelden van correct bestuur in laatmiddeleeuws Holland (1250-1450).

 Veerle Roelants

Kinderen van de scheiding. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van een ouderlijke echtscheiding op adolescenten

Britt Roels

The Indian and Pakistani Diaspora in the U.S. Interest Groups, American Politics and Policy Process.

Britt Roels

Susham Bedis 'Ciriyā aur Cīl'; een selectie met een blik op de Indiase diaspora.

Gunther Roesems

Synthese van diketopiperazines als inhibitoren van histon deacetylase.

Ellen Roest

Foutloos, snel en natuurlijk. Een verkenning naar utopieën rond communicatie in adviesliteratuur.

 Matthijs Roets

Tonen wat onzegbaar is. Literatuur, épistémologie en anti-humanisme in Foucaults archeologie.

 Edward W. Rogosky

An integration of Systems theory, Chaos theory and Complexity science as turnaround strategies for the small dysfunctional church

Nathalie Rombouts

Nationalisme in sport. Kim versus Justine in de media.

An Rommel

Tweedegeneratievreemdelingen: waardige Belgen? Een onderzoek naar de juridische en administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1933.

 Fleur Rondelez Raymond Federman, de la mémoire à la Surfiction. Une analyse générique et discursive de « La voix dans le débarras/The voice in the closet ».

Wouter Ronsijn

De moeilijke jaren 1840 in Oudenaarde. Sociaal-economisch en politiek beeld van een stad tussen 1840 - 1850. Een historisch onderzoek naar het verloop van de crisis van 1845 - 1849 binnen de sociaal-economische context van Oudenaarde en de behandeling van die crisis binnen de politieke context van Oudenaarde.

Joris Roosen De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18e eeuw

Saskia Roselaar

De ijver van de duivel. De Isis- en Mithrascultus door de ogen van christelijke en heidense auteurs.

Bart Rosseels

De bogomilen. De grootste puriteinen van de Middeleeuwen.

Kim Rottiers

Wat met de stad?  De 20e-eeuwse stad als plaats om te wonen en te leven: een pleidooi voor historisch stadsonderzoek.

Vanessa Rottiers

De verspreiding van het fordisme in de Belgische textielindustrie van 1950 tot 1970. Case-study aan de hand van het textielbedrijf DACCA.

Sabina Roubos

Sprookjes besproken. Verhalen in dramatherapie.

 Laure Roussel

Filmische en historische representatie van de seriemoordenaar.

Lieke Ruijmschoot

Hoe een spook weer mens wordt. De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005.

S

 

Brecht Sabbe Grensoverschrijdende criminaliteit in Zuid-West-Vlaanderen (1993-2003).

 Brecht Sabbe

Van de klas naar de Kamer. Leerkrachten in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (1950-1959)

Kaat Sabbe Rondhangen: een betekenisvolle tijdsbesteding voor jongeren?

Hilde Sablon
Wendy Vanhassel

Uitvoeren van een risico-analyse van twee potentiële hormoonontregelende stoffen, dimethoaat en styreen, aan de hand van drie modellen.

 Peter Saerens Klassiek terrorisme versus Al-Qaeda: een comparatieve analyse.

Arne Saeys

Het psychotisch discours in dialogisch perspectief. Mikhail Bakhtins taalfilosofie en de psychoanalyse van de schizofrene psychose.

Khalid Saifullah Social and Economic Influence of Ahmadiyya Muslim Community in Flanders-Belgium.
 Youssef Sakkali “Grenzen van de goede smaak” Het Vlaamse uitgevershuis A. Manteau en de gemanipuleerde vertaling van Curzio Malaparte’s La Pelle (1951).

Daan Sanders

Vergelijkend onderzoek naar de 'Police générale' in het departement van de Isère en het departement van de Schelde tijdens het Directoire (1795-1799).

Daan Sanders

De politiek van de Verenigde Staten ten aanzien van Latijns-Amerika onder het presidentschap van John F. Kennedy.

Daan Sanders

Het aidsbeleid van de Zuid-Afrikaanse regering Mbeki.

Maarten Savels

Een bijdrage tot de studie van de crisis van 1740: Brugge en het Brugse Vrije.

Maarten Savels

Inventaris van het archief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Lokeren (1808 – 1983). De congregatie, het stedelijk hospitaal Sint-Benedictus, het maison Saint-Benoit: asile pour jeunes filles aliénées en het medisch-pedagogisch instituut Sint-Benedictus.

Ward Saver De Afrikaanse Unie en conflictpreventie - gevalstudie Darfoer'.

Sofie Sap

Het juridisch statuut van de vrouw in Roeselare, 1713-1748

Brecht Schabregs

Doping en de media. Epo voor de topsporter. Opium voor het volk.

Johan Schaeffer

Propaganda in Tekenfilms. De Tekenfilms van Warner Bros uit de Tweede Wereldoorlog.

 Wim Schalenbourg

Lokale ecologische kennis van bodem- en waterfuncties bij boeren in Sumberjaya, Sumatra, Indonesië. (Farmers’ local ecological knowledge of soil and watershed functions in Sumberjaya, Sumatra, Indonesia)

Wim Scharpe

Data mining in een gegevensbank met HIV-experimenten.

 Michiel Segaert De invloed van Lucanus’ Pharsalia op het Waltharius.
 Hakan Şenel De bondgenoodschap tussen Turkije en de Verenigde Staten: Continuïteit of verandering. Een studie over alliantiestrategieën bandwagoning, balancing en bridge-building.

Steven Schelkens

DAB in Vlaanderen: De toekomst lacht de radio digitaal toe. Onderzoek naar de houding van luisteraars en van de openbare versus commerciële omroepen.

Moniek Schelstraete

De carrière van Robert De Niro. Een analyse van z’n maffiafilms.

Barbara Schepens

Televisie in Burkina Faso: een analyse van de manier waarop kijkers hun ervaringen verbinden met televisieboodschappen

Thomas Schepens

Georganiseerde misdaad in Zuid-Oost-Vlaanderen 1831-1867.

Ivonne Schippers

De betrouwbaarheid van het journalistieke beeld in het digitale tijdperk.

Roos Schippers Heimelijke verlokking. Een nieuw perspectief op geurenmarketing.

Thomas Schippers

Televisiefictie: redder van Europa. Een onderzoek naar de potentie van televisiefictie om de idee ‘Europa als eenheid in diversiteit’ inhoud te geven en van betekenis te voorzien.

Leen Schmücker

Kracht, Leven, Vreugde. De “Kinderlandverschickung” in Duitsland en België (1940- 1945).

Dirk Schoofs

Licht, Lucht en Ruimte. Van ideaalbeeld tot pragmatisme: een eeuw stedenbouwkundig denken toegepast op de Antwerpse linker Schelde-oever

Riet Schouwenaars

Multiculturalisme in het Sultanaat van Delhi. De biografie van Kabīr en Amīr Khusro.

Aart Schreuders

De publieke discussie aangaande de publieke omroep

Koen Schoutteten

Het Sint-Janshospitaal te Brugge: Een domeinstudie (eind 13de – begin 14de eeuw)

 Daniël Schut Mensenrechten onder Constructie. Institutionalisering van Publieke Verantwoordelijkheden van Transnationale Corporaties.

Yasmina Seery

Alcoholverslaving bij vrouwen.

Bart Seldeslachts

De Leeuw in de achteruitkijkspiegel. Het weekblad De Volksunie-Wij van 1955-1978 over het verleden en de historiografie van de Vlaams-nationale partijpolitiek.

Kristof Selleslach

Inventaris van het archief van het laboratorium voor Artificiële Intelligentie van de VUB.

 Kristof Selleslach

"Amitié sincère?" Het prinsbisdom Munster en de Haagse Alliantie tijdens
de Spaanse Successieoorlog (1701-1714)

Sophie Serraris Samen aan tafel. De Week van de Smaak en publiek-private samenwerking.

Elly Servranckx

Geweld bij betogingen in België van 1960 tot 1975.

Geert Sevenhans

Leidersvorming in Chirojeugd (1941-1978).

 Stijn Sieckelinck

Doodgaan aan de ontmoeting. Een hedendaagse kritiek op het moderne discours van het multiculturele opvoedingsdenken.

Benoit Sintobin

Effectiviteit van lokaal overheidsbeleid. Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten.

Roel Slegers

De evolutie in de Belgische publieke opinie ten aanzien van Israël (1945-1973)

 Marleen Sluydts

Menstruatie, bevruchting en zwangerschap in “gynaecologische” traktaten van de 18de eeuw bekend in de Zuidelijke Nederlanden.

Ronald Sluijter Oud, afgesloofd, behoeftig en arm’. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw.

 Edwin Smellinckx

Urbanisme in Brussel (1830-1860)

 Vincent Sterken Op zoek naar Vaste Waarden. Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006
Jasper Smets Een nieuwe plaag? Opium en cocaïne in Antwerpen, 1921-1939.

Susan Smit

De bal bleef rollen. Ajax binnen voetballend Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hans Smolderen

De Ambrosiaanse Gezangen. Liturgische muziek tussen autonomie en oprukkende uniformiteit.

Ruben Smolders

Het archief van Lucius Pompeius Niger

Sarah Smolders

De opstand in Vlaanderen van 1323 tot 1328 vanuit Iepers perspectief. Bijdrage tot de beeldvorming van een middeleeuwse stad.

Brecht Soen

Staatsvorming en etniciteit: Israël tussen 1948 en 1967.

Wim Soetewey

De waarheid of zijn verhaal een historische studie van de memoires van Gaston Eyskens.

Mieke Souverein

Positieve beeldvorming van homoseksualiteit in het tv-programma Think Pink. Keuzes van programmamakers.

 Kris Stabel

De Möbelaktion. Het Duitse beheer van de in België geconfisqueerde Joodse goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Niel Staes

België in de V.N. Veiligheidsraad (1947-1948)

Niel Staes

The United States and the United Nations: U.N. Reform and American Politics.

Urwin W. Staphorst Een Supply Chain Model voor interhome.
Filiep Stellamans Joseph Mobutu: sterke man of bloeddictator? Een analyse van de berichtgeving in de binnen- en buitenlandse pers over de opkomst van het Mobuturegime.
Vincent Sterken User generated metadata in the LibraryThing folksonomy.

 Christophe Stessens

Oorlogsperikelen in Turnhout. Het verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 Nick Stokman Influences of hedge fund activism on the medium term target firm value.

Tamar N.D. Stooker

Robert Musils Die Versuchung der stillen Veronika – Ein interpretatorischer Versuch.

 Marijn Straetemans De spanning tussen de natiestaat en de multiculturele samenleving.
 Marijn Straetemans Van Concept tot Werkelijkheid. Conceptuele Analyse van ‘Multiculturalisme’.
Marlies Stubbe Niet geïnteresseerd of niet geïnformeerd? De registratie van niet-EU-burgers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Leuven en Mechelen.
 Katrien Stynen Oproer in de Franse voorsteden. Van frustratie tot functioneel geweld? De conflicttheorie van Ralf Dahrendorf toegepast.

 Sofie Sweygers

Margareta Porete († 1310) en « Le miroir des âmes simples ». Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.

Arnout Swinnen

EtherSim: A Simulation of the Ethernet. MAC Sublayer using C#

T

 

 Ian Taggart

Accommodating Gypsy Travellers. Rights, Obligations and Duties.

Nicole Tak

Vrouwenkloosters in Puebla in de zeventiende en achttiende eeuw.

 Hannelore Tanghe

Opwekken van hoop als emotionele strategie binnen persuasieve communicatie.

Thomas Tas Het domeinbeheer van de abdij van Affligem: het kwartier van Nijvel (1660 – 1796).

Stef Telen

'Onder de toren'. Limburgs socialistisch personeel tijdens het Interbellum.

Madelon ten Cate

My house is my castle. The South African housing policy 1994-2004: an evaluation.

Serge ter Braake

De weg naar het Hof. De activiteiten van 43 grafelijke ambtenaren in Den Haag aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506).

Carolijn Terwindt

De uitdaging van het geweldsmonopolie. Strafrecht in tijden van conflict.

Carolijn Terwindt

Puzzel van geweld. Een constructie van stukjes. Een discoursanalyse naar de legitimering van geweld in het Mapuche conflict in Chili.

Brecht Tessier

Administratieve hervorming van de Europese Commissie. Een vergelijking tussen de Commissie – Santer en de Commissie – Prodi.

Rob Testelmans

De cinema van Paul Verhoeven: voorbij de controverse.

 Lynn Theunissen Shaming reintegrative shaming? Een kritische bespreking van Braithwaites reintegrative shaming theorie.

Dries Theuwissen

Uitgebeeld verleden. Geschiedenis op de Vlaamse televisie (1953-1974)

Dries Theuwissen

Middeleeuwse geneeskunde en de kritiek van Roger Bacon op haar beoefenaars. (oefening tweede kandidatuur moderne geschiedenis)

Dries Theuwissen

Mon oncle: Jacques Tati. (oefening eerst licentie moderne geschiedenis.)

Dries Theuwissen

Het cultuurleven in 19e eeuws Hasselt. Proeve tot een dwarsdoorsnede. (oefening tweede kandidatuur moderne geschiedenis)

Dries Theuwissen

Een bespreking van William Fitz Stephens. "Vita Sancti Thomæ cantuariensis archiepiscopi et martyris". (oefening eerste kandidatuur moderne geschiedenis) (pdf-versie 2,4 mb)

Dries Theuwissen

‘De zeven vrije kunsten’, een bibliografie. (Heuristiekopdracht Seminarie Middeleeuwen 2e kandidatuur Moderne Geschiedenis)

 Karel Thys De positie en functie van de Nachtopvang in het netwerk van de thuislozenzorg in Gent

E.S.M.Thomeer

De maatschappelijke positie van Turken en Marokkanen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

 Gijs Thooft

Berlijn - Antwerpen. Economische en politieke aspiraties in Duitsland met betrekking tot de haven van Antwerpen (1886-1918)

Karel Thys

De invloed van pijncoping op de levenskwaliteit bij patiënten met chronische pijn.

Hilde Timmerman

Vrouwen uit Izegem getroffen door de repressie na de Tweede Wereldoorlog. Een case-study in genderperspectief.

Jorg Timmerman

Brugse haveninfrastructuur in de 18e eeuw (1700-1790).

Dave Timmermans

Radio Scorpio. Studenten in de ether.

Vicky T'Jampens

Het politiek leven te Lokeren tijdens het interbellum (1918-1940)

Jozef Tooten

Eeuwig wantrouwen? Arbeidsverhoudingen en nieuwe productieconcepten bij Volvo Gent tussen 1965 en 1982.

 Wouter Torfs Een blik op de problematiek der regionale werkloosheidsdiscrepanties.

Dora Trif

The Holocaust in movies.

Christophe Tuerlinckx

De wereld op een boekenplank. De aandacht voor de buiten-Europese wereld op basis van particuliere boekveilingcatalogi in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1840).

U

 

Kris Ulenaers

Stress op het werk. Toepassing van de WEBA-analyse.

Shachida Ushurova Журналистика XXI века  - Journalistiek in de XXI eeuw.
Shachida Ushurova Translate the Pun, Sacrifice the Fun: A Comparative Case Study of the Dutch Subtitled Wordplay in an Episode of The Persuaders!

V

 

 Eva Vaes

Paradijs voor kunstenaars. De aanwezigheid van buitenlandse kunstenaars op de Brusselse salons (1851-1881).

 Kevin Vaes Schadebemiddeling op politieniveau. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een veralgemeenbaar model.

Davy Van Assche

Les Congrès national wallon: een persstudie.

Dries Van Avermaet

De Belgische Bedrijfspers 1950-1980. Een analyse van de opvattingen omtrent de Belgische bedrijfspers in de periode 1950 -1980

Steven Vanbelle

Nuptialiteitsstudie van Izegem (1750-1850)

Meike van Benten

Het heldendicht van de Roomsche Daad. Een halve eeuw katholiek leven. Een film van geestdrift en liefde. Kritieken op de RKSP verkiezingsfilm, samengesteld voor de propagandastrijd van de Tweede Kamer verkiezingen van 3 juli 1929.

Robin Vanbesien

De historiografie van het departement Geschiedenis te Dar es Salaam: een antropologische situering.

 Rien van Beusichem Schutterijen en Schutterijmuziek in de Negentiende Eeuw.

Stijn Van Bever

Het beeld van Mobutu Sese Seko in de Belgische pers. De Standaard, Vooruit & De Morgen, La Libre Belgique, Le Peuple (1965-1997).

 Stijn Van Bever Studentenactivisme aan de UNIKIN, 1998-2006.

Hanne Van Bosstraeten

Crossculturele ervaringen bij jongeren. Onderzoek naar de betekenis van en de impact op communicatiepatronen, mediagebruik en andere sociale handelingen.

Eva Van Boxelaer

Brigandage en banditisme in het Scheldedepartement gedurende de Franse tijd.  (1795-1814).

Geert Van Boxelaer

Onderwijs in het Hertogdom Brabant in de Middeleeuwen.

Susanne van Boxtel

De Theatrale Cyborg. Een interdisciplinair onderzoek naar de betekenis van het lichaam in de multitechnologische performance.

 Steven Van Brussel The starting of a riot. Hoe schendingen van arbeidsrechten en onwil van kledingbedrijven en autoriteiten tot de recente crisis in de Bengaalse kledingindustrie hebben geleid.

Caroline Vanbuel

De diffusie van een innovatie: Marketingcommunicatie bij het lanceren van telewerken.

Erik Van Buggenhout

De weg naar een vertrouwensbonus. Twintig adviezen voor de sturing en de financiering van de zorg voor personen met een handicap in voorzieningen in Vlaanderen.

Elisabet Van Caeneghem

Jogaila en Vytautas: Litouwse vorsten en familietwisten in de Poolse historiografie.

 Sofie Van Campenhout De Jonge Turken in België (1897-1909).

Brigit Van Cauwelaert

Succesvol mens-zijn: Schipperen tussen 'worden door doen' en 'jezelf blijven'. De contradictoire boodschap in een Vlaams commercieel jeugdtijdschrift tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw, blijkens een kwalitatieve inhoudsanalyse.

Kris Vancluysen

The origin of taste & attitude. Onderzoek naar de rol van de media in de symbolische samenleving.

Frederik Van Crombrugge

De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1573-1700)

 Vincent Vandaele Een blinde hertog op reis. Lodewijk Engelbert van Arenberg (1750-1820) en de hertogelijke reisonderneming.
 Matthias Vandamme Profielstudie van de medewerkers op de Vlaamse ministeriële kabinetten van de regering Leterme I 2004-2006.
Bruno Vandecasteele Visies op strafuitvoering en systemen van vervroegde invrijheidstelling.
Bruno Vandecasteele Recent contributions of Lithuania to the EU common foreign and security policy.

Leen Vandecasteele

Individualiseringstendensen op het spoor. Een onderzoek naar waardeverandering m.b.t. het gezin aan de hand van de EVS-data.

Gerd Van de Kauter Bijdrage tot de studie van de Belgische publieke opinie tegenover de Duitse dreiging in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
 Christian Vandekerkhove Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit. Als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling.

Katrien Vandekerckhove

Het overheidsbeleid met betrekking tot de media in Oostenrijk. Private televisie in Oostenrijk.

Pascal Vandelanoitte

Pier Paolo Pasolini: Mythe als realiteit. Klassieke tragedies verfilmd.

Harko Vande Loock

De Sint-Annaparochie in de negentiende eeuw: aanpassing van de materiële infrastructuur.

Marjan Van De Maele

Stad Antwerpen DiverCity: van een kleurloos naar een kleurrijk personeelsbeleid? Analyse van het door Stad Antwerpen gevoerde kleurrijk personeelsbeleid van 1998 tot 2003 en vergelijking met het door Gemeente Rotterdam gevoerde beleid.

Romain John van de Maele

Het literatuurkritische werk van Louis Paul Boon 1945-1974.

Fred Vandermarliere

Economische impact van de strenger wordende overheidsbeperkingen voor de tabaksindustrie in Belgie.

Marjolein van den Berg

L’influence néerlandaise sur le vocabulaire français.

An Vandenberghe

Lijden, ziekte en genezing. Visies van predikanten en artsen (1693-1868).

An Vandenberghe

Attitudes of New England Puritan Ministers towards Disease and Medicine.
Late Seventeenth and Eighteenth Century.

Kevin Vandenberghe

Globalisering of omgekeerde globalisering: de wereld verovert de NBA.

Maaike Vanden Berghe

De invloed van Buffalo Bill op de beeldvorming van de indianen.

 Ellen Van Den Block Cordon sanitaire of “besmetting”? Een onderzoek naar de invloed van regeringsdeelname op rechts-populistische en extreem-rechtse partijen.
 Ellen Van Den Block Complementariteit van vakbondsvrijheid en vakbondsrepresentativiteit in België, illusie of realiteit?

Karoline Van den Brande

De kracht van de middencategorie in de WTO. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland.

Mary van den Brandt

Migration à Babel. Les Pays-Bas, la France, leurs immigrées analphabètes marocaines et l’apprentissage de la langue.

 Jonathan Vandenbroeck De Palestijnse kwestie vanuit het perspectief van Israël. Achtergronden bij het harde Israëlische antwoord op de Tweede Intifada.

Sofie Van den Broeck

De strijd om de continuïteit. Een bijdrage tot de studie naar het 'maatschappelijk vermogen' van een adellijke familie aan de hand van de correspondentie van Balthazar de Proli en Marie-Jeanne von Clotz

Johan van den Broek La résurgence du concept d'Empire: islamistes, néoconservateurs et altermondialistes
Taoufiq-Johan van den Broek La finance islamique est- elle un remède à la crise?

Merel Van Den Broucke

De kracht van aanwezige vaders… Niet langer lost voices. Beleving en perspectief van vaders van een kind met een beperking.

Steven Vanden Broucke

Hiphop in Vlaanderen. Een Sociologische Analyse.

Annelies Van den Bruele

De economische rol van vrouwen zoals blijkt uit de werken van Cicero

 Isabel Vandenbulcke Een vergelijkend onderzoek naar de strijd tegen analfabetisme in Peru. Casestudy: Chincha.

Ciska Vandendriessche

'Voltooid verleden tijd?' De evocatie van het verleden in het postmodern theater in België en Nederland, vanaf 1980 tot heden.

Maarten Van den Eynde

20 jaar voorzorgsprincipe in het milieubeleid. Milieuethische en Sociaalwetenschappelijke Perspectieven.

Maarten Van den Eynde

Mozambique. De politieke economie van 30 jaar burgeroorlog.

Maarten Van den Eynde

De NAVO in de 21ste eeuw. Een systeemtheoretische benadering.

Maarten Van den Eynde

Het internationale bergbeleid.

 Fien Vandenheede De Belgische dagbladpers in transitie. De Vlaamse socialistische dagbladpers in de jaren ’70.
 Lieven Vandenhole Macht en subject. Een analyse aan de hand van Foucault en Nietzsche.

Hans Vandenhouten

Bormsfonds. Vereniging zonder winstoogmerk (1927-1990). Merksem.

Frank Van Den Steen

Visies op de maatschappij in de Vroege Middeleeuwen: Het wereldbeeld van de Visigotische kerkelijke elite (589-711).

Joki van de Poel

Opening up Worlds. Intermediality Reinterpreted.

Dieter Van de Putte

De socialistische beweging en politiek theater (1960-1980).

 Gerd Van der Auwera

Nazi-ideologie en verplichte tewerkstelling van Belgische vrouwen in de Tweede Wereldoorlog: een confrontatie.

Joep Vanderbeke

Alternatieve Olympiades in het interbellum. Een onderzoek naar de receptie in de Belgische dagbladpers (1919-1937).

Pieter-Jan Van der Bracht

Een nieuwe vorm van mediapaniek? Homofobe geluiden in de hedendaagse reggaemuziek.

 Barbara van der Dussen de Kestergat Politionele slachtofferbejegening in het kader van de nieuwe politiestructuur.
Lourens van der Feijst De vicus te Naaldwijk.

Michiel Vanderhaeghe

Een historische biografie van keizer Caracalla (188-217).

 Joris Vanderhaeghen Het buitenstedelijk grondbezit van de Gentse burgerij in het begin van de 15de eeuw (1400-1410).

Tim Van der Haegen

Sādhanamālā. Geannoteerde vertaling van de sādhana’s gewijd aan Vajra-Tārā en hun relevantie voor het moderne tantrisch boeddhisme.

 Jasper van der Hoek 'Geen haat maar afkeer'. Japanse kampbewakers in de ogen van geïnterneerden in Nederland-Indië. Een vergelijking van dagboeken, memoires en interviews.

 Sylvie Vanderhoydonck

De "glocaliteit" van een wereldreligie: hoe de pinksterbeweging in Ouagadougou (Burkina Faso) zich "contextualiseert" via de media.

Annelies Vanderlinden

De iconografie van de 24 TĪRTHAŃKARA’S.

Joris Van der Linden

Colombia: vrede in zicht? Analyse van het gewapend conflict en mogelijke oplossingen.

Marieke van der Meer

Wie krijgt de beurt? Een kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen beurtverwerving door leerlingen en beurttoewijzing door de docent.

Diewer van der Meijden

De vorst in de Zuid-Nederlandse anekdotenbundel (17de eeuw): deugdzame held of een mens als ieder ander?

 Jef Vandermosten

Degeneratie als thema van het fin de siècle. Op zoek naar een literaire vertaling in het Vlaamse Proza.

 Tim Vanderper De ‘nieuwe man’ als doelwit van marketingstrategieën.

 Wouter Van Der Spiegel

De Belgische dagbladpers tegenover de Israëlisch-Arabische oorlog van 1948.

Lieven Van der Straeten

Katanga in wereld-systeemperspectief

Marian van der Vlist

Pittige portretten. De presentatie van leken in drie teksten uit de codex Wiesbaden HH 3004 B 10.

Laura van der Wijden

Met tranen overgoten Over huilende helden, wenende jonkvrouwen en schreiende gelovigen.

Lynn Vandevoorde

Historisch overzicht van het sikhisme. Met de nadruk op Goeroe Nanak en Goeroe Gobind Simh.

Jurryt van de Vooren

Feyenoord tijdens de oorlog

Matthias Vandezande

Rechts-radicalisme tussen Noordzee en Leiestreek: een analyse van het Vlaams Blok in West-Vlaanderen

Dominique Vandijck

Studie naar de relevantie van mission statements in Vlaamse not-for-profit instellingen.

Marina van Dijke

Kunstmuziek van vandaag. Over wat kunstmuziek is, wie ze vandaag de dag componeert en wat de tendensen zijn.

 Sabine Van Dooren

Private spoorwegen in België 1830-1914. Een dynamische interactie tussen Staat en private sector.

 Veerle Vandoren Las Plantas Maestras en de Zoektocht naar Harmonie. Een onderzoek naar de betekenis van het hedendaagse sjamanisme vanuit een veldwerkervaring bij de Shipibo indianen in het Amazonewoud van Peru.

Dieneke van Dijken

Taal, Toon & Thema Communicatieonderzoek naar imago, taalstijl en thema's van Kerkinactie

Els Van Doorsselaer

Prostitutie te Gent tijdens de negentiende eeuw

Joris Van Eetvelt

De kwestie-Jaspar. Het einde van een politieke carrière.

Tom Van Geertsom

De Oranjemarsen: 1985-1996

 Pieter van Gent

Nazificatie van de academische gemeenschap in Duitsland, 1933-1940

Thijs van Giezen

Internetgebruik in de detailhandel Een onderzoek naar het adoptieproces van detaillisten in de binnenstad van Hilversum.

Maarten Van Ginderachter

De politieke partijen en de taalwetgeving. Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten (1873-1963).

Annelies Vanhaelst

De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en bevoegdheden (1627-1665).

 Sarah Vanhaeperen Het effect van een voorlichtingscampagne over osteoporose. Kennis, houding en gedrag van de risicogroep.
 Karel Vanhaesebrouck "Dat boekje heeft mij echter den klop gegeven". Een onderzoek naar de invloed van Lev Tolstoj op Stijn Streuvels.
 Karel Vanhaesebrouck Schouwburgleven en culturele collaboratie in Gent tijdens de tweede wereldoorlog.

 Liesbeth Van Hasselt

Schilderen of schieten? De impact van de Wereldoorlogen op het leven en het werk van Alfred Bastien (1873-1955).

Hannes Vanhauwaert

‘All the King’s Men’. Een zoektocht naar de koloniale ideeën van enkele adviseurs en “handlangers” van Leopold II. (1853-1892).

Tom Van Havermaet

Gebruik van de ‘theory of constraints’ bij de optimalisatie van managementbeslissingen.

Liesje Van Hecke

De geschiedenis van Brouwerij Maes afgeschuimd. Een evolutieschets van een familiebedrijf in sociaal-economisch perspectief (1880-1993).

Katlijn Vanhee

Een selectielijst voor het dynamisch papieren archief van het nationaal secretariaat van de vzw Oxfam-Wereldwinkels en de CV Oxfam Fairtrade.

Maarten Vanhee

Links–België en de erfenis van Eisenstein. De ambivalente perceptie van de Sovjetfilm bij de Belgische communisten en socialisten (1917–1945).

 Elke Van Hellemont Ketens van het heden. Determinanten van een oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen: een empirische bijdrage.

 Sander Vanhellemont

Politieke documentaires in de Verenigde Staten sinds de jaren negentig.

 Jens Van Herp De maatschappelijke effecten van devolution in Schotland.
Dries Van Herrewegen De verdeeldheid van radicaal-links in Vlaanderen. De praktische- en strategische breuklijnen tussen de KPB, de RAL en AMADA tussen 1969 en 1972.

Karen van Herwaarde

La literatura traducida del español al holandés 1986-2003.

 Bas van Heur

The Spatial Imagination of Oromia: The Ethiopian State and Oromo Transnational Politics.

Pieter Vanheuverzwijn

De rechtstreekse Premierverkiezing in Israël in 1996 en 1999 met een analyse van de campagnes.

Pieter Vanheuverzwijn

De Praagse Lente.

Sara Van Hoecke Hypatia van Alexandrië, een receptiegeschiedenis.

 Hannah Van Hoof

Een welbesteede Jeugd, een nuttig manlijk leven. Nederlandse studentendagboeken 1801-1835.

Raf Van Hoof

Van Bulcks volkenkunde. Koloniale antropologie in België, een gevalstudie van pater Van Bulck s.j. (1903 – 1966).

Patrick Vanhoucke

Marketing in de bibliotheek. Toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum.

Bram Vanhoutte

Politiek wantrouwen in de lage landen.

 Bram Vanhoutte

Hervorming van het brugpensioen in het kader van het eindeloopbaandebat.

Valerie Vanhoutte

Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw.

Tim Vanhove

Religieus gemengde huwelijken bij de Mormonen. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving, de probleemgebieden en de meerwaarde van religieus gemengde huwelijken bij de mormonen.

Koen Van Huele

Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije. (1379-1385)

Bert Vanhulle

Het onvoltooide verhaal. Narratieve structuren en retorische argumentatievormen in Vlaamse geschiedenisleerboeken, 1945-2002.

Katrijn Vanierschot

Volks of Vlaams? Communautaire spanningen in de CVP tijdens de homogene regeringen (1950-1954).

Lieneke van IJzendoorn

‘Een kopje tee en wat meer kultuur’ Vrouwennieuws en mannenkranten in Vlaanderen en Nederland (1960-1970).

 Steven Van Impe

Een bijdrage tot de stedelijke lexicografie. Een terminologisch onderzoek aan de hand van diplomatische bronnen.

 Eva van Iren

La mobilité étudiante. Quelles compétences pour une optimalisation de sa qualité?

 Kim van Kaam

Herkomst: literatuur. Bestemming: vrijheid. Hafid Bouazza’s representatie in de media.

Stefaan Van Kerchove

Het staatssocialisme en de revoluties van 1989 : een kritische kijk op de visie van de wereld-systeemanalyse.

Kris Van Kerkhoven De politieke aspecten in de cinema van Jean-Luc Godard.
Kees-Jan van Klaveren Het maakbare verleden. Verlichtingshistoriografie van Cassirer tot Israel in moreel perspectief.

Peter van Kranenburg

De fuga in f (BWV 534)van Johann Sebastian Bach? Verkenning van een kwantitatieve methode voor het modelleren van muzikale stijl.

 Elien Vanlaer Elle en Cosmopolitan en hun jongere(n) zusjes: ELLEgirl en CosmoGIRL.
 Jens Van Laer De hervormingen van de NMBS en NS.

Cédric Van Lancker

Negentig jaar hamerslaggedreun te Baasrode. Scheepsbouwnijverheid te Baasrode 1894-1986.

Sarah Van Liefferinge

De Mallapurāna of ‘Purāna van de worstelaars’

Benoît Van Maele

De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (1939-1940)

Winand Van Meerbeek Het woord als zwaard. De relatie tussen de bisschoppen van Metz en de abdij van Sint-Truiden in de vroege en hoge middeleeuwen.

Wendy van Mourik

Comment parler de « corrida » aux Pays-Bas? Des procédés de traduction visant à résoudre les problèmes particulièrement culturels de traduction de deux textes anti-corrida français en néerlandais.

Frederick Vanneste

Studie van de Belgische brouwerijsector.

Karel Van Nieuwenhuyse

Een "STANDAARD" in Vlaanderen? Vlaams-Katholieke krant op zoek naar kwaliteit en politieke invloed 1947-1976. (doctoraat)

Karel Van Nieuwenhuyse

Het conflict SAP - Van Zeeland 1934 - 1940 en de weerslag op de Belgische politiek.

Jacques Van Nieuwerburgh

De ceremoniële dansen van de Wodaabe nomaden uit Niger. Een onderzoek naar de gelaatsbeschilderingen.

Dirk Van Nijverseel

Een onderzoek naar de vele facetten van het beroep van de Leuvense landmeter tijdens de Oostenrijkse Nederlanden.

Maarten Van Onckelen

Nationalisme en globalisering. Een theoretische verkenning geïllustreerd aan de hand van het nationalisme in Schotland.

Thunnis van Oort

Film in de krant 1910-1922. Een steekproef in vijf Nederlandse dagbladen

Elise Van Opstal

België beeft... Politieke misdrijven voor de Assisenhoven van Antwerpen en Brabant (1830-1849)

 Pieter van Os Minder rechten voorbehouden? Het muziekauteursrecht geplaatst in het licht van het gedachtegoed van Creative Commons in het algemeen, en de Creative Commons Licenties in het bijzonder.
 Margot Van Oudenhove Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk. Het belang van organisatorische empowerment.
 Krystle Van Overloop Tienermagazines en genderidentiteit: een internationale vergelijking.

Dieter Vanovertveldt

De relatie tussen technologische en economische performantie: een exploratieve analyse van de digitale fotografie markt.

 Wouter Vanparys

Het Turkse verenigingsleven in Gent: een casestudy.

Koen Van Poucke 

“Cybercrime”: analyse en evaluatie van Belgische regelgeving.

An Van Raemdonck Vrijhandel in de Arabische regio, met case studies van Jordanië en Syrië.
An Van Raemdonck De Palestijnse burgers van Israël. Een studie in het etno-regionalisme.

Marieke van Remmen

Improviseren in de actieve muziektherapie. Een participerende verkenning.

Cornelie van Rinsum

Der weite Blick der Wereldbibliotheek: Die internationale Ausrichtung der Wereldbibliotheek unter besonderer Beachtung der deutschen Kultur zwischen 1905 und 2004.

Olivier Van Rode

De conscripties in het 'Département de l' Escaut'. Organische groei van een recruteringssysteem, zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering. Casus: de 19 gemeenten van het 'canton d' Oosterzeele'.

 Steffen Van Roosbroeck De Belgische vakbonden en de internationale arbeidsorganisatie (1945-1960).

Saartje Vanslembrouck

Geschiedenis van de NIR-BRT, de evolutie van de kunstprogrammering (1953-1974).

 Emily van Someren

The EU Language Regime. Lingual and Translational Problems

 Nienke van Son

Jungle Book herbekeken. Kipling, Disney & jeugdadaptaties.

G .H.F. van Suchtelen van de Haare Concurrentierisico in Strategische Allianties. Managing Competitive Risk in Strategic Alliances.

 Brend Vantournhout

Van Panne-strand tot de Zeewacht. Een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940-1980.

Koen Vanthournout

Het Taal Aktie Komitee. 25 jaar Vlaams-nationale prikken.

Oliver Van Uytfange La Lèpre de l’armée. Plaatsvervangers in het Belgisch leger 1870-1909.

Tineke Van Vooren

De berichtgeving over de Poolse crisis van 1980-1981 in Le Monde en The Times. Een comparatief onderzoek.

Steven van Waesberghe

Smokkel in het Land van Waas tijdens de Eerste Wereldoorlog

 Jonas Van Weerst Kapitalisme & georganiseerde criminaliteit. Een diepere kijk op de relatie tussen deze twee concepten.

Peter Van Wichelen

Het lelijke eendje en de keizerlijke adelaar. De hervormingen van, en het beleid ten overstaan van, de nationale regimenten, 1713-1763.

Sander van Yperen

Over hoge toppen en door diepe dalen. Emotionele betrokkenheid bij thriller- en dramafilms.

Marrit van Zandbergen

Groen in de stad. Groen als stedenbouwkundig element in de jaren zeventig.

Bart van Zessen

Franco en Afrika. Een onderzoek naar de invloed van ‘Afrikanistische’ opvattingen in de uitingen van Franco vanaf de opstand van de Movimiento Nacional in 1936 tot aan de onafhankelijkheidsverklaring van Spaans-Marokko in 1956.

Albert van Zoelen

TEC-talen en niet-TEC-talen: wat is het technische verschil? Over transitieve, intransitieve, onaccusatieve en passieve expletiefconstructies in Germaanse talen.

Famke Vekeman

Seksueel geweld in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 1890-1930. Een bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele mentaliteit en de machtsverhouding tussen man en vrouw in wetgeving, rechtspraak en dagelijks leven.

Tessa Veldhorst

Freed from the necessity of proof. Onderzoek naar de visualisering van het verleden in de populaire historische speelfilm: het wetenschappelijke debat en de media-educatieve praktijk.

Theo Veltman

Hoe globalisering en individualisering zich verhouden. Postindividueel?

Johan Verachtert

Een blik op de buskruitindustrie in de Lage Landen: het buskruitbedrijf van Maximiliaan en Jacques Blommaert (1738-1798).

Steven Verbeiren Britney Clinton, Obama Money Machine en McCain the Traitor. Politieke cartoons in de Amerikaanse voorverkiezingen van 2008.
Davy Verbeke De onafhankelijkheid van Belgisch Congo.
 Saartje Verbeke Middel-Indische grammatica. Een kritisch vergelijkende studie van de Prākrta-Sarvasva, de Prākçta-Kalpataru en de Prākrtānusāsana.
Yves Verbelen De basisopleiding voor gevangenisbewaarders in vergelijkend perspectief: België versus Canada.

Peter Verbist

Heriger van Lobbes (°ca.942-†1007): een laat-karolinger of een vroeg-scholasticus? Een historisch onderzoek naar de religieus-culturele wereld van Luik en Lobbes in de late tiende eeuw.

 Dries Verbraeken De Rol van het Verenigd Koninkrijk binnen het ESDP. Kiezen voor het vasteland?”

Diemer Vercayie

Bedrijfsethiek of –retoriek? De zin of onzin van ethiek in het bedrijfsleven

 Marc Vercoutere De problematiek van de multiculturele samenleving vanuit stedelijk perspectief (Casus Gent).

Bart Verelst

Polderbesturen in het Waasland gedurende de Franse tijd.

David Vergauwen

Oh Teatro ! Oh mestier maledetto !
Studie over de ondergang van de opera seria als dominant dramatisch genre te Wenen rond 1770 aan de hand van “L’Opera Seria”door R. da Calzabigi en Florian L. Gassmann uit 1769.

Koen Vergauwen Onderwijscultuur’ bij Roma. Slovaakse Roma in Gent: ouders aan het woord.
Koen Vergauwen Les enfants dits sorciers in Kinshasa (DRC). Een blik op het hulpverleningsveld.

Pim Vergunst

Effectieve prestatiebeoordeling.

Chris Verhaeghe

De benoeming van de voorzitters en raadsheren van de Raad van Vlaanderen (1598-1633)

Elke Verhaeghe

Sporen uit hun bestaan. Levenslooponderzoek toegepast op vrouwen geboren in 1830/31 en 1880/81 te Zwevegem.

Wouter Verhaeghe

De Vlaamse Volksbeweging 1964-1970.

Christel Verhas

Klachtenmanagement in de Vlaamse Overheid: aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsman en de doorwerking ervan op de regelgeving en het beleid.

David Verhasselt

Evolutie van holdings in België

Jennie Verheij

Christine de Pizan: La raison, l’étude et la paix.

Isabelle Verheire

Het ontspanningsleven van Brugse arbeiders (1890-1921)

Christophe Verheyden De archieven van het Universitair Centrum voor Ontwikkeling en Vrede (UCOV), het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) en de Internationale Vereniging van de Universitaire dagen van de Vrede (JUP) bewaard in het Universiteitsarchief van de VUB. Studie van de archiefvormers, studie van de archiefvorming, toepassing van PALLAS en inventarisering.

 Kobe Verheyen

On the brink. Een studie over de nucleaire onderhandelingsstrategie van Noord-Korea: 1993-1994 en 2002-2006.

Greet Verhest Van loopbaan naar levensloopbaan. Hoe beïnvloedt de private levenssfeer de loopbaanontwikkeling?

Véronique Verhelst

Study of the outbound tourism industry of the People’s Republic of China.The Probability of a Bilateral ADS Agreement between the PRC and the Shengen Area. (pdf 650 kb)

 Christophe Verheyden De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17de – 18de eeuw)

Bieke Verhoelst

Twee Engelse benedictinessen ver van huis. De brieven van Mary Percy (1569-1642) en de biografie van Gertrude More (1606-1633).

Nele Verhoeven

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Kongo: een studie van hun ervaringen tijdens de woelige jaren van de onafhankelijkheid (1955-1965)

Frederik Verleysen

Ambachten en Contrareformatie. Godsdienstige aspecten van de corporatieve wereld na de val van Antwerpen (1585-1633)

Bruno Vermeeren

De constructie van een geïntegreerde thesaurus voor gebruik in een vrije-tekstomgeving.

 Mattias Vermeiren De ontologische interpretatie van nul-interactiemetingen in de quantummechanica.
Mattias Vermeiren Het monetaire trilemma in de internationale financiele architectuur.

 Hendrik Vermeylen

Open Source Software: Een New Social Movement Analyse.

Evert Verreth Baedeker achterna. De reiscultuur van hoogburgerlijke families aan het einde van de negentiende eeuw.
Rutger Luc Verschaeve De impact van negatieve nieuwsberichten over celebrity endorsers voor non-profitorganisaties.

 Karen Verschooren

Geschiedenis van de Spaanse film (1896 - 1939). Más de cien palabras.

Joris Verschueren

Plaats voor de Homo Ludens! Vlaamse Provo’s als nieuwe sociale beweging in een ruimtelijk wereld-systeem-analytisch perspectief.

Pieter Verstraete

“Wat doen de Amerikanen eigenlijk in Vietnam?” Discoursanalytische benadering van de Actueel-berichtgeving over het Vietnamconflict 1966 – 1975.

Johan Verstraelen Een moderne en antieke opvatting van identiteit. Heideggers visie over identiteit in zijn interpretaties van Antigone.

Leen Vervaeke

Er waart een spook door Afrika. De perceptie van de Kongolese en Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd in De Rode Vaan.

Glenn Vervoort Hr-dienstverleners: gespecialiseerde leveranciers of een trend naar ‘one-stop-shopping’.
Glenn Vervoort De VLD en de VVD, een vergelijkende analyse van partijprogramma’s.

Petra Vervust

Koloniale etnologie en racisme in het Derde Rijk.

Kàto Vierbergen-Schuit

“Dat is mij zelfs helemaal onbekend, duseh…” Kennisaccumulatie en markering van kennismodaliteit van institutionele sleutelbegrippen in cumulatieve interviews.

Anne Vierhout

De 'Digidoc': een nieuwe tendens binnen het documentairegenre.

Stijn Villerius Op zoek naar Pape Jan of naar avontuur.

Soetkin Vincké

Werkgroep De Witte Kaproenen (1967-1985) en Werkgroep Arbeid (1972-1989). Een progressieve poging tot het beëindigen van de historische dichotomie Vlaams-Links.

 Ariane Visser

Corporate social responsibility in de praktijk, een genderbenadering

Björn Volckaert

De leden van de Geheime Raad der Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie.

 Sacha Voogd

Met gelate si togeden… Non-verbale communicatie in Middelnederlandse verhalende teksten.

 Katleen Vos Kroatië op weg naar de EU. Wat kan Bosnië-Herzegovina hiervan leren?

 Thomas Vos

Cinema als gids in een duistere wereld. De filmische representatie van het neonazisme als subcultuur.

Hedwig Vossen

Perceptie van een Duitse intellectueel op de eigentijdse Geschiedenis: Sebastian Haffner.

Nele Vranckx

Magie in het Europa van de achttiende eeuw: realiteit en perceptie.

 Sita Vreeling Armeniërs zonder land of een land zonder Armeniërs. De Belgische houding in de Volkenbond over de Armeense kwestie, 1919-1928.

 Sarah Vullers

Reality-tv. Verschraling van het lokale televisieaanbod door het wereldwijde succes van mondiale formats?

W

 

Almar Wallenburg De cultuur van Urk en de Urker jongeren.

Astrid Waterinckx

Parce que l'information, c'est vous! Alternatieve pers in Franstalig Belgie na mei '68, casus Agence de Presse Liberation - Belgique.

Astrid Waterinckx

Europe, all different, all equal? A comparative study of the situation concerning racism and intolerance in France, Germany, the United Kingdom, Spain, Sweden and Hungary on the basis of the country-by-country approach of the European Commission against Racism and Intolerance.

Jeroen Watté

Boeddhisme en ecologie: mogelijke kruisbestuivingen voor ontwikkeling?

Daan Weigand Analyse van brontoespraken: zoektocht naar de trigger van déclic.

Fieke Werner

Is early music education necessary in order to reach a professional level?

Malik Weyns

De Gentse brandweer 1809-1950. Van gewapend pompier tot brandweerman in burger.

Myrthe Wienese

Van Vanbeselaere tot Huvenne. Het aankoopbeleid van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Michael Wiesner

"Wer die macht hat, hat recht". De Belgische krijgsgevangenen in Duitsland en de Conventie van Genève, 1940-1945.

Pascal Wiliquet

Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Pascal Wiliquet

De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen. Op weg naar een financiële gezondmaking?

Pascal Wiliquet

Doelmatigheidsanalyse, een geschikt managementinstrument voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie? Beschouwing en praktische toepassing.

Jurgen Willems

A comprehensive study of the non-dramatic work of Sue Townsend.

Tim Willems

Een verkennend onderzoek naar de antecedenten van merkpersoonlijkheid bij auto’s

Natacha Wittorski Femmes parlementaires dans la Belgique de la question royale. Leurs itinéraires et leur rôle dans la vie politique de juin 1949 à novembre 1950.
Stefan Wittocx Simuleren van weefselgroei op basis van een partikel-gebaseerd model.

  Rijk Willemse

Nevenschikking en samentrekking.

Iris Wortman

Het levende hoofd. Sprekende en bewegende hoofden in Oud- en Middelierse literatuur.

Y

 Josephine Yperman De Belgen in Arolsen

Z

 

Jurrie Zaat

In het eigenste vreemdgaande. Vervreemding in het werk van Hans Faverey.

R.A. Zeldenrust Right of Pledge and the Transparency of Debtors’ Assets.

Christiaan Ziccardi

An analysis of the European Parliament’s electoral arrangement(s). A uniform procedure for the elections to the European Parliament?

Jan Zienkowski

Een discourstheoretische politieke analyse naar het Amerikaanse neoconservatieve defensiediscours omtrent 11 september geïnspireerd op het conceptuele kader van Laclau en Mouffe.

Jan Zienkowski

Het Debat omtrent een Nieuw Instrument voor Culturele Diversiteit in een Context van Cultuurindustrieën met een Globaal Actieterrein: een tegenwicht voor de WTO?

Chloé Zollman L'Engagement pour Angela Davis en Belgique (août 1970 – juin 1972)

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

Verhandelingen volgens academiejaar

 

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

 

 

Laatste aanpassing op vrijdag 05 augustus 2022

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

No part of this website may be reproduced and/or made public in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of the author.
E-thesis can not be held responsible for the contents of the publications on this site. Each author bears the entire responsibility on the entire content of his/her thesis. At all times each author has the right to introduce modifications to his/her thesis or to remove it from E-thesis.
All the text fragments, graphs, tables, illustrations, photograph etc… on E-thesis support the argumentation of the scientific research. They are provided (as far as this is possible) with the necessary bibliographic references. If the author and/or claimant has objection against the use of a citation from his/her work or if, unintentionally, a disturbing error appears in the work, the people concerned should contact us. The citation in question will be immediately adapted or removed.