Twee eeuwen boekdrukkunst in Moskovië

Indrukken van de Russische cultuur in de Nieuwe Tijd.

 

Eva Provoost

 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
gediplomeerde in de Aanvullende Opleiding Geschiedenis

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Jan Roegiers

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

NOOT IN VERBAND MET DE BRONNEN

 

TRANSCRIPTIE VAN CYRILLISCHE TERMEN EN NAMEN

 

HOOFDSTUK I : DE EEUW VAN DE BOEKDRUKKUNST

    1. HET ONTSTAAN VAN DE BOEKDRUKKUNST IN WEST-EUROPA

    2. MOSKOVIË IN DE EEUW VAN DE INCUNABELS

        2.1. Voorwaarden voor de ontwikkeling van de boekdrukkunst

        2.2. Culturele en historische achtergrond

        2.3. Een kerkelijke cultuur

        2.4. De plaats van de boekdrukkunst binnen deze context

 

HOOFDSTUK II : CYRILLISCHE DRUKKERIJEN

    1. INLEIDING

        1.1. Russische handschriften

        1.2. ‘Russische’ boeken

    2. INITIATIEVEN IN WESTERS GEORIËNTEERDE STEDEN EN REGIO’S

        2.1. Kraków

        2.2. Balkan

        2.3. Praag

        2.4. Besluit

    3. EEN DRUKKERIJ IN MOSKOU : IVAN FËDOROV

        3.1. Politiek klimaat rond 1550

        3.2. De Kerk rond 1550

        3.3. Een drukkerij in Moskou

        3.4. Het Drukkershuis

        3.5. Einde van de eerste Moskovische drukkerij

 

HOOFDSTUK III : EEN MOEIZAME INTEGRATIE

    1. DE ZESTIENDE EEUW

        1.1. Nieuwe drukkerijen

        1.2. Kopers en lezers

    2. DE ZEVENTIENDE EEUW

        2.1. Eerste helft van de zeventiende eeuw

            2.1.1. Inleiding

            2.1.2. Het Drukkershuis tijdens de Tijd der Troebelen

            2.1.3. Een permanente drukkerij in Moskou

            2.1.4. Evolutie in de thematiek ?

        2.2. Tweede helft van de zeventiende eeuw

            2.2.1. Inleiding

            2.2.2. Het Schisma

            2.2.3. Aankondiging van een nieuw tijdperk in de boekdrukkunst

            2.2.4. Kopers en lezers

    3. DE PARALLELLE CIRCUITS VAN HANDSCHRIFTEN EN BLOKBOEKEN

 

HOOFDSTUK IV : VOORUITZICHTEN

    1. DE BOEKDRUKKUNST ONDER PETER DE GROTE

        1.1. De Grote Hervormingen

        1.2. Balans

    2. PETERS OPVOLGERS

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende