Analyse van medische hulpverlening
in fictieseries.

 Inhoudsanalyse van 'Spoed' en empirisch onderzoek.

 

Kelly Damiaans

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen ,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Sociale Wetenschappen

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. VAN DEN BULCK

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Theoretisch kader

    1.1  Inleiding

    1.2 Sociale realiteit

    1.3 Effectenonderzoek

    1.4 Cultivatietheorie

    1.5 Leren van televisie en directe ervaringen

    1.6 Televisie en realisme

 

Hoofdstuk 2: CPR

    2.1 Wat is CPR?

    2.2 CPR in de praktijk

    2.3 Overlevingskansen na reanimatie

    2.4 Kennis van reanimatie bij de bevolking

    2.5 Het effect van werkelijke overlevingskansen van CPR op de percepties van mensen

    2.6 DNR orders

 

Hoofdstuk 3:  Medische series

    3.1 Gezondheid in de media

    3.2 Het succes van medische series

    3.3 De voorstelling van dokters en verpleegsters in medische fictieseries

    3.4 De voorstelling van CPR in fictieseries: voorgaand onderzoek

    3.5 Het effect van medische series

 

Hoofdstuk 4: Methode van onderzoek

    4.1 Inhoudsanalyse 

    4.2 Laboratoriumexperiment

 

5. Algemeen besluit

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende