De verreikendende kijk van
Manu Ruys op Congo
over de periode 1958-2000.

 

Lore Bertrem

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François
Commissarissen:Prof. Dr. D. Vangroenweghe en Drs. G. Castryck

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Deel I: Benaderingswijzen

    1.1. Inleiding: mentaliteit-cultuur-ideologie

    1.2. Aanzet tot een gecombineerde benaderingswijze

        1.2.1. Het uitsplitsen van een cultuurelement: beeldvorming

        1.2.2. De exemplarische benadering: Manu Ruys

    1.3. Taalkundige benadering

        1.3.1. Verantwoording voor noodzaak taalkundige benadering

        1.3.2. Verantwoording keuze taalkundige pragmatiek

        1.3.3. Voorstelling taalkundige pragmatiek

        1.3.4. Empirisch luik taalkundige pragmatiek

 

Deel II: Manu Ruys

    2.1. Een korte schets van leven en loopbaan

    2.2. Situering in communicatieve economieën

        2.2.1. Manu Ruys als producent

        2.2.2. Journalistiek als communicatiegenre

        2.2.3. Het lezerspubliek van De Standaard als consument

        2.2.4. Slotsom

 

Deel III: De verbeelding van ‘de’ ander

    3.1. Inleidende nota

        3.1.1. Algemene inleiding

        3.1.2. Voorstelling van begrippen

        3.1.3. Beknopt overzicht van de veranderende verbeelding van Afrika vóór de tweede kolonisatiegolf

        3.1.4. Situering context: kolonisatie en dekolonisatie

    3.2. De kolonialistische Afrika-verbeelding

        3.2.1. Afrika, het vervloekte continent

        3.2.2. ‘Ras’, Rassenwetenschap en Rassentheorie

        3.2.3. Afrika en de ontkenning van gelijktijdigheid

        3.2.4. Associatie met seksualiteit

        3.2.5. Afrika, het rijk der wilden

        3.2.6. Associatie met dieren

        3.2.7. Associatie met kinderen

    3.3. De postkolonialistische Afrika-verbeelding

        3.3.1. Beslissend breukmoment

        3.3.2. Nieuw focuspunt in het westerse waardensysteem

        3.3.3. Huidig westers beeld van Afrika

        3.3.4. Erfenis van het koloniale Afrika-beeld

        3.3.5. Uitwisselbare stereotypen van ‘de’ ander

        3.3.6. Nieuwe, aangepaste strategieën

 

Deel IV: De analyse van de geschriften van Manu Ruys

    Inleiding

    4.1: de pre-koloniale periode – Leopold II - Belgisch Kongo

    4.2: Het ontwakende nationalisme

    4.3: Aanloop tot de toekenning van de onafhankelijkheid

    4.4: Kasa-Vubu en/versus Lumumba

    4.5: Koning Boudewijn I

    4.6: Mobutu

    4.7: Schuldvraag

    4.8: Toekomst

    4.9: Buitenland, de rol van de V.S.

 

Deel V: Conclusies

    5.1. Benaderingswijzen

    5.2. Manu Ruys

    5.3. De verbeelding van ‘de’ ander

    5.4. De analyse van de geschriften van Manu Ruys

        5.4.1: De pre-koloniale periode - Leopold II – Belgisch Kongo

        5.4.2: Het nationalistische ontwaken

        5.4.3: Aanloop tot de toekenning van de onafhankelijkheid

        5.4.4: Kasa-Vubu en/ versus Lumumba

        5.4.5: Koning Boudewijn I

        5.4.6: Mobutu

        5.4.7: Schuldvraag

        5.4.8: Toekomst

        5.4.9: Buitenland, rol van de V.S.

    5.5. Eindconclusie

 

Bijlage: Recht van antwoord: kritiek van Manu Ruys op deze thesis

 

Bronnen

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende