De adel in het kanton Zomergem

en het IVde kanton van Gent

gedurende de 19de eeuw

 

pdf-version

Lieven De Ruyck

 

Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van
licentiaat in de Letteren en Wijsbegeerte, Afdeling Geschiedenis

Academiejaar: 1978-1979

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. R. Van Eenoo.

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (167 mb)