International Crisis Group

en conflictpreventie

 

Ellen Bakkers

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
departement Politieke Wetenschappen
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. L. REYCHLER
Verslaggever : Prof. Dr. L. DE VOS

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Conflictpreventie

    1.1. Inleiding

    1.2. Historische situering

    1.3. Naar een definitie van conflictpreventie

        1.3.1. Minimale conflictpreventie

        1.3.2. Maximale conflictpreventie

        1.3.3. Een compromis?

        1.3.4. Kritiek op conflictpreventie

    1.4. Verwante concepten

    1.5. De toolbox van conflictpreventie

    1.6. Zwakke punten van conflictpreventie

        1.6.1. Conceptuele verwarring en gebrek aan consensus

        1.6.2. Gebrek aan early warning

        1.6.3. Analytische problemen

        1.6.4. Gebrek aan politieke wil

        1.6.5. Gebrek aan een strategisch framework

        1.6.6. Gebrek aan coherente samenwerking

        1.6.7. Soevereiniteitsnorm

    1.7. Vereisten voor effectieve conflictpreventie

    1.8. Besluit

 

2. International Crisis Group

    2.1. Inleiding

    2.2. Oprichting ICG

        2.2.1. Het stichtende drietal

        2.2.2. Het startvoorstel

        2.2.3. De Londen Conferentie

        2.2.4. Een compromis

        2.2.5. De formele oprichting

        2.2.6. Financiering

    2.3. Structuur en besluitvorming binnen ICG

        2.3.1. De Raad van Bestuur

        2.3.2. De President

        2.3.3. Advocacy netwerk en kantoren

    2.4. Conceptuele onderbouw

        2.4.1. Definitie van conflictpreventie

        2.4.2. Doelstellingen

    2.5. Werking

        2.5.1. Hoe implementeert ICG haar missie?

            2.5.1.1. Werken op het terrein

            2.5.1.2. Beleidsbepaling

            2.5.1.3. Advocacy

        2.5.2. Welke instrumenten hanteert ICG?

        2.5.3. Actieterreinen

            2.5.3.1. ICG in Europa

                2.5.3.1.1. Balkan

                2.5.3.1.2. Kaukasus

                2.5.3.1.3. MoldaviŽ

            2.5.3.2. ICG in Afrika

                2.5.3.2.1. West Afrika

                2.5.3.2.2. Centraal Afrika

                2.5.3.2.3. Zuidelijk Afrika

                2.5.3.2.4. Hoorn van Afrika

            2.5.3.3. ICG in AziŽ

                2.5.3.3.1. Cambodja

                2.5.3.3.2. IndonesiŽ

                2.5.3.3.3. Birma/Myanmar

                2.5.3.3.4. Centraal AziŽ

                2.5.3.3.5. Afghanistan/Zuid AziŽ

                2.5.3.3.6. De Straat van Taiwan

                2.5.3.3.7. Noord Korea

            2.5.3.4. ICG in Latijns Amerika

            2.5.3.5. ICG in het Midden Oosten en Noord Afrika

                2.5.3.5.1. Arabisch-IsraŽlisch conflict

                2.5.3.5.2. Egypte/Noord Afrika

                2.5.3.5.3. Irak/Iran/Golf Staten

            2.5.3.6. Algemene Issues

                2.5.3.6.1. Respons op globaal terrorisme

                2.5.3.6.2. Crisisrespons capaciteiten van de EU

                2.5.3.6.3. HIV/AIDS als een bedreiging voor de veiligheid

    2.6. Besluit

 

3. Evaluatie

    3.1. Inleiding

    3.2. Evaluaties in het veld van conflictpreventie

    3.3. ICGís Zelfevaluatie

    3.4. Institutioneel Leren

    3.5. Beoordeling van ICG

        3.5.1. Kwantitatieve metingen

            3.5.1.1. Operaties

            3.5.1.2. Output

            3.5.1.3. Mediavermelding en website consultaties

            3.5.1.4. FinanciŽle steun

            3.5.1.5. Uitkomst

        3.5.2. Kwalitatieve beoordeling

            3.5.2.1. Beoordeling door derden

                3.5.2.1.1. Positieve feedback op ICG

                3.5.2.1.2. Negatieve feedback op ICG

                3.5.2.1.3. Evaluatiestudie: ICG in BosniŽ-Herzegovina

            3.5.2.2. Beoordeling terreinprojecten

            3.5.2.3. Beoordeling ICG structuur met het oog op de toekomst

    3.6. Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

    Bijlage 1. De levenscyclus van een Conflict

    Bijlage 2. Overzicht van Conflictpreventie-instrumenten

    Bijlage 3. Leden van de ICG Stuurgroep 1995

    Bijlage 5. Organisatiestructuur International Crisis Group

    Bijlage 6. Leden van de ICG Raad van Bestuur 2002

    Bijlage 7. ICGís Operaties in 2002

    Bijlage 8. Overzicht van ICG rapporten en briefing papers vanaf 2000

 

home lijst scripties inhoud volgende