International Crisis Group en conflictpreventie. (Ellen Bakkers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1. De levenscyclus van een Conflict

 

 

Life Cycle of a Conflict

Bron: Creative Associates International, INC., Practitioners Guide for Conflict Prevention and Mitigation, US Agency for International Development, 1997, http://www.caii-dc.com/ghai/

 

 

Bijlage 2. Overzicht van Conflictpreventie-instrumenten

 

Officiële Diplomatie

 

* Bemiddeling

* Onderhandelingen

* Verzoening

* Goede diensten

* Informeel overleg

* Vredesconferenties

* Eenzijdige gebaren van goede wil

* Centra voor conflict preventie of conflictbeheersing

* Speciale gezanten

* Diplomatieke sancties

* Internationaal beroep / veroordeling

* Crisis- en oorlogsdiplomatie

* Dwangdiplomatie

* Diplomatieke erkenning

* Terugtrekking van erkenning

* Certificatie / decertificatie

* Hot lines

 

Niet Officiële Methoden voor Conflictbeheersing

 

* Bemiddeling

* Steun aan autochtone oplossingen van betwistingen en wettelijke instellingen

* Centra voor conflictoplossing of preventie

* Vredescommissies

* Civiele vredesmonitoren

* Bezoek door vooraanstaande organisaties/ individuen/’lastige getuigen’

* ‘Vrienden’-groepen

* Geweldloze campagnes

* Culturele uitwisseling

* Humanitaire diplomatie

* Niet-officiële facilitatie / probleem-oplossende workshops

* Civiele evaluatiemissies

    * Humanitaire diplomatie

 

Militaire Maatregelen

 

* Preventieve vredesmacht

* Herstructurering/integratie van strijdkrachten

* Professionalisering/hervorming van gewapende macht

* Militaire hulp

* Programma’s voor samenwerking tussen militairen

* Alternatieve defensiestrategieën

* Vertrouwenwekkende en veiligheidsmaatregelen

* Niet-aanvalsakkoorden

* Collectieve veiligheids- of samenwerkingsovereenkomsten

* Afschrikking

* Gedemilitariseerde zones

* Wapenembargo’s of blokkades

* Dreiging

* Ontwapening

* Akkoorden over wapencontrole

* Inspectie van wapenproliferatie

* Procedure voor crisisbeheer

* Beperkte militaire interventie

* Vredeshandhaving

 

Economische en Sociale Maatregelen

 

* Ontwikkelingshulp

* Economische hervormingen

* Economische samenwerking

* Handel tussen gemeenschappen

* Gezamenlijke projecten

* Private economische investeringen

* Medische bijstand

* Landbouwprogramma’s

* Conditionele hulp

* Economische sancties

* Humanitaire bijstand

* Repatriatie of hervestiging van vluchtelingen

 

Politieke Ontwikkeling en Bestuursmaatregelen

 

* Politieke partijopbouw

* Opbouw van politieke instellingen

* Hervormingen, steun en toezicht bij verkiezingen

* Nationale conferenties

* Ontwikkeling van de burgermaatschappij

* Opleiding van ambtenaren

* Promotie, controle en versterking van mensenrechten

* Regeling voor machtsdeling

* Machtsdecentralisatie

* Voogdijschap

* Protectoraat

* Constitutionele commissies en hervormingen

 

Rechterlijke en Wettelijke Maatregelen

 

* Onderzoekscommissies/ oorlogstribunalen

* Hervorming van gerecht

* Constitutionele commissies

* Politiehervorming

* Arbitrage

* Adjucatie

* Steun aan autochtone justitiemechanismen

 

Communicatie en Onderwijs Maatregelen

 

* Vredesradio/TV

* Professionalisering van de media

* Opleiden van journalisten

* Internationale uitzendingen

* Burgeropvoeding

 

* Stimuleren van alternatieve informatie- en communicatie-bronnen

* Onderwijsprojecten

* Vredesopvoeding

* Uitwisselingsbezoeken

Opleiding in beheer, oplossing en preventie van conflict
 

Bron: M. LUND, “Een instrumentarium” in L. REYCHLER en T. PAFFENHOLZ (ed.), Handboek Terreindiplomatie, Leuven, Garant, 2000, 36-37

 

 

Bijlage 3. Leden van de ICG Stuurgroep 1995

 

Morton Abramowitz

Abdlatif Y. Al-Hamad

Oscar Arias Sanchez

Peter Bell

Rony Brauman

Ronnie C. Chan

Ralf Dahrendorf

Prince El-Hassan bin Talal

Mark Eyskens

Mariapia Fanfani

Malcolm Fraser

Hans-Dietrich Genscher

Bryan Hehir

James C. Ingram

Max Jakobson

Roy Jenkins

Vernon Jordan

Koji Kakizawa

Mostafa Khalil

Woo Choong Kim

Peter H. Kooijmans

Bernard Kouchner

Allan J. MacEachen

Raul S. Manglapus

Nobuo Matsunaga

Barbara McDougall

Matthew McHugh

Robert S. McNamara

Aryeh Neier

Olusegun Obasanjo

Olara Otunnu

James Purcell

Carlos Salinas De Gortari

John M. Sanderson

Klaus Schwab

Christian Schwarz-Schilling

William Shawcross

Paul Simon

Michael Sohlman

Stephen Solarz

George Soros

Par Stenback

Thorvald Stoltenberg

Ratan Tata

Horst Teltschik

Leo Tindemans

Ed Turner

Desmond M. Tutu

Brian Urquhart

Mario Vargas Llosa

Akio Watanabe

Elie Wiesel

Shirley Williams

 

Bron: Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis Group, A proposal to strengthen and speed our capacity to respond, A proposal presented to the steering committee, London, Carnegie Endowment, 1995

 

 

Bijlage 4. Leden van de ICG Raad van Bestuur 1995

 

George J. Mitchell, voorzitter

Voormalig leider van de Meerderheid in de Amerikaanse Senaat

Nicholas Hinton

President van de International Crisis Group

Stephen Solarz, vice-voorzitter

Voormalig Amerikaans Congreslid

Han Sung-Joo, vice-voorzitter

Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van de Koreaanse Republiek

Graça Machel, vice-voorzitter

Voormalig Minister van Onderwijs van Mozambique

Morton I. Abramowitz

President van de Carnegie Endowment for International Peace

Abdlatif Y Al-Hamad

Directeur Generaal van het Arabische Fonds voor Economische en Sociale Ontwikkeling

Oscar Arias Sanchez

Voormalig President van Costa Rica, Nobelprijs voor de Vrede, 1987

Gianfranco Dell’Alba

Europees Parlementslid

Maria Livanos Cattaui

Secretaris Generaal van de Internationale Kamer van Koophandel

HRH El-Hassan bin Talal

Kroonprins van Jordanië

Mark Eyskens

Voormalig Eerste Minister van België

Issam M Fares

Voorzitter van Wedge International

Malcolm Fraser

Voormalig Eerste Minister van Australië

Marianne Heiberg

Speciale Adviseur van de Secretaris-Generaal van de UNESCO

Attiya Inayatullah

Voormalige Voorzitter van UNESCO

James C Ingram

Voormalig Uitvoerend Directeur van het VN Wereldvoedselprogramma

Max Jakobson

Voormalige Finse Ambassadeur bij de VN

Margaret Jay

Lid van het House of Lords in het Verenigd Koninkrijk

Kim Kyung Won

Voormalig Ambassadeur van de Koreaanse Republiek bij de VN en in de Verenigde Staten

Chen-fu Koo

Voorzitter van de Taiwan Cement Corporation

Pieter H Kooijmans

Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Bernard Kouchner

Europees Parlementslid

Joanne Leedom-Ackerman

Journalist en novelist

Allan J MacEachen

Senator en voormalig Assistent Eerste Minister van Canada

Nobuo Matsunaga

President van het Japanse Instituut voor Internationale Zaken

Barbara McDougall

Voormalig Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken van Canada

 

Matthew McHugh

Senior Counsellor voor de President van de Wereldbank

Olusegun Obassanjo

Voormalig Opperbevelhebber van het leger van de Federale Republiek van Nigeria

Olara Otunnu

Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Oeganda

Michel Rochard

Voormalig Eerste Minister van Frankrijk

Christian Schwarz-Schilling

Lid van de Bundestag in de Federale Republiek Duitsland

William Shawcross

Journalist en auteur

Michael Sohlman

Uitvoerend Directeur van de Nobel Foundation

George Soros

President van het Soros Fund Management

Pär Stenbäck

Secretaris Generaal van de Nordic Council of Ministers

Thorvald Stoltenberg

Voormailg Minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen

Leo Tindemans

Voormalig Eerste Minister van België

Ed Turner

Uitvoerend vice-president van Turner Broadcasting, Inc.

Shirley Williams

Voormalig Brits Staatssecretaris voor Onderwijs en Wetenschap

Muhammad Yunus

Stichter en Managend Directeur van de Grameen Bank in Bangladesh

 

Bron: INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ICG 1995-1996 Review, International Crisis Group Annual Review and Financial Statements, Londen, ICG, 1996


 

Bijlage 5. Organisatiestructuur International Crisis Group

 

 

 

Bron: Carnegie Endowment for International Peace, International Crisis Group, A proposal to strengthen and speed our capacity to respond, A proposal presented to the steering committee, London, Carnegie Endowment, 1995

 

 

Bijlage 6. Leden van de ICG Raad van Bestuur 2002

 

Martti Ahtisaari

Voorzitter van ICG

Voormalig President van Finland

Stephen Solarz

Vice-voorzitter van ICG

Voormalig Amerikaans Congreslid

Maria Livanos Cattaui
Vice-voorzitter van ICG
Secretaris Generaal van de Internationale Kamer van Koophandel

Gareth Evans
President van ICG
Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken in Australië
S. Daniel Abraham
Voorzitter van het Centrum voor Vrede en Economische Samenwerking in het Midden Oosten, Verenigde Staten.
Morton Abramowitz
Voormalig Assistent Minister
Voormalig Amerikaans Ambassadeur in Turkije
Kenneth Adelman
Voormalig Amerikaans Ambassadeur en Directeur van het Wapenbeheersing en ontwapeningsagentschap
Saud Nasir Al-Sabah
Voormalig Koeweit ambassadeur in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
Voormalig Minister van Informatie en Olie

Richard Allen
Voormalig Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur voor de President
Louise Arbour
Oppergerechtshof, Canada
Voormalig hoofdaanklager bij het Internationaal Joegoslavië tribunaal

Oscar Arias Sanchez
Voormalig President van Costa Rica
Nobelprijs voor de Vrede, 1987
Ersin Arioglu
Voorzitter van de Yapi Merkezi Groep, Turkije
Emma Bonino
Europees Parlementslid

Voormalige Europese Commissaris
Zbigniew Brzezinski
Voormalig Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur voor de President
Cheryl Carolus
Voormalig Zuid Afrikaanse Hoge Commissaris in het Verenigd Koninkrijk
Voormalig Secretaris Generaal van het ANC
Victor Chu
Voorzitter van het First Eastern Investment Group in Hong Kong
Wesley Clark
Voormalig Opperbevelhebber van de NAVO
Uffe Ellemann-Jensen
Voormalig Deens Minister van Buitenlandse zaken
Mark Eyskens
Voormalig Eerste Minister van België
Marika Fahlen
Voormalige Zweedse Ambassadrice voor Humanitaire Zaken
Directeur van Sociale Mobilisatie en Strategische Informatie, UNAIDS

Yoichi Funabashi
Journalist en auteur, Japan

Bronislaw Geremek

Voormalig Pools Minister van Buitenlandse Zaken
I. K. Gujral
Voormalig Eerste Minister van India

HRH El- Hassan bin Talal
Voorzitter, Arab Thought Forum
President, Club van Rome
Carla Hills
Voormalig Amerikaans Minister van Huisvesting
Voormalig Amerikaans Handelsvertegenwoordiger
Asma Jahangir
Speciale Rapporteur van de VN voor extrajudiciële, standrechterlijke en arbitraire executies Voormalige voorzitter van de Mensenrechtencommissie van Pakistan

Ellen Johnson Sirleaf
Senior Adviseur, Modern Africa Fund Managers
Voormalige Liberiaanse Minister van Financiën en Directeur van het UNDP Regionaal Bureau voor Afrika
Mikhail Khodorkovsky
Voorzitter en CEO, YUKOS Oil Company, Russia
Elliott F Kulick
Voorzitter, Pegasus International, Verenigde Staten
Joanne Leedom-Ackerman
Schrijfster en journaliste, Verenigde Staten
Todung Mulya Lubis
Mensenrechtenadvocaat en auteur, Indonesië
Barbara McDougall
Voormalig Canadees Minister van Buitenlandse Zaken

Mo Mowlam
Voormalig Brits Minister voor Noord Ierland
Ayo Obe
President, Civil Liberties Organisation, Nigeria

Christine Ockrent
Journaliste and auteur, Frankrijk
Friedbert Pflüger
Voorzitter van de Duitse Bundestag Commissie van EU Zaken
Surin Pitsuwan

Voormalig Thais Minister van Buitenlandse Zaken
Itamar Rabinovich
President van de Universiteit van Tel Aviv

Voormalig Israëlisch Ambassadeur in the Verenigde Staten en hoofdonderhandelaar met Syrië
Fidel V. Ramos
Voormalig President van de Filippijnen
Mohamed Sahnoun
Speciale Adviseur over Afrika bij de Secretaris Generaal van de VN
Salim A. Salim
Voormalige Eerste Minister van Tanzania
Voormalig Secretaris Generaal van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid

Douglas Schoen
Stichtende Partner van Penn, Schoen & Berland Associates, Verenigde Staten
William Shawcross
Journalist and auteur, Verenigd Koninkrijk
George Soros
Voorzitter, Open Society Instituut
Eduardo Stein
Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Guatemala

Pär Stenbäck
Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Finland
Thorvald Stoltenberg
Voormalig Minister van Buitenlandse zaken van Noorwegen
William O Taylor
Voorzitter Emeritus, The Boston Globe, Verenigde Staten

Ed van Thijn
Voormalig Minister van Binnenlandse Zkane van Nederland
Voormalig Burgemeester van Amsterdam
Simone Veil
Voormalige President van het Europese Parlement
Voormalige Minister van Gezondheid in Frankrijk
Shirley Williams
Voormalig Minister voor Onderwijs en Wetenschap

Lid van het House of Lords, Verenigd Koninkrijk
Jaushieh Joseph Wu
Ondersecretaris Generaal bij de President, Taiwan
Grigory Yavlinsky
Voorzitter van de Yabloko Party en zijn Duma factie, Rusland
Uta Zapf
Voorzitter van de Duitse Bundestag Subcommissie van Ontwapening, Wapenbeheersing en Non-proliferatie

 

Bron: INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ICG Annual Report 2002, Review of 2001 and plans for 2002, Brussels, ICG, 2002

 

 

Bijlage 7. ICG’s Operaties in 2002

 

 

 

Bron: INTERNATIONAL CRISIS GROUP, ICG Annual Report 2002, Review of 2001 and plans for 2002, Brussels, ICG, 2002

 

 

Bijlage 8. Overzicht van ICG rapporten en briefing papers vanaf januari 2000 tot en met april 2003

 

AFRICA

 

ANGOLA

Dealing with Savimbi’s Ghost: The Security and Humanitarian Challenges in Angola, Africa Report N°58, 26 February 2003

Angola’s Choice: Reform Or Regress, Africa Report N°61, 7 April 2003

 

BURUNDI

The Mandela Effect: Evaluation and Perspectives of the Peace Process in Burundi, Africa Report N°21, 18 April 2000 (also available in French)

Unblocking Burundi’s Peace Process: Political Parties, Political Prisoners, and Freedom of the Press, Africa Briefing, 22 June 2000

Burundi: The Issues at Stake. Political Parties, Freedom of the Press and Political Prisoners, Africa Report N°23, 12 July 2000 (also available in French)

Burundi Peace Process: Tough Challenges Ahead, Africa Briefing, 27 August 2000

Burundi: Neither War, nor Peace, Africa Report N°25, 1 December 2000 (also available in French)

Burundi: Breaking the Deadlock, The Urgent Need for a New Negotiating Framework, Africa Report N°29, 14 May 2001 (also available in French)

Burundi: 100 Days to put the Peace Process back on Track, Africa Report N°33, 14 August 2001 (also available in French)

Burundi: After Six Months of Transition: Continuing the War or Winning the Peace, Africa Report N°46, 24 May 2002 (also available in French)

The Burundi Rebellion and the Ceasefire Negotiations, Africa Briefing, 6 August 2002

A Framework For Responsible Aid To Burundi, Africa Report N°57, 21 February 2003

 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War, Africa Report N°26, 20 December 2000 (also available in French)

From Kabila to Kabila: Prospects for Peace in the Congo, Africa Report N°27, 16 March 2001

Disarmament in the Congo: Investing in Conflict Prevention, Africa Briefing, 12 June 2001

The Inter-Congolese Dialogue: Political Negotiation or Game of Bluff? Africa Report N°37, 16 November 2001 (also available in French)

Disarmament in the Congo: Jump-Starting DDRRR to Prevent Further War, Africa Report N°38, 14 December 2001

Storm Clouds Over Sun City: The Urgent Need To Recast The Congolese Peace Process, Africa Report N°38, 14 May 2002 (also available in French)

The Kivus: The Forgotten Crucible of the Congo Conflict, Africa Report N°56, 24 January 2003

 

RWANDA

Uganda and Rwanda: Friends or Enemies? Africa Report N°15, 4 May 2000

International Criminal Tribunal for Rwanda: Justice Delayed, Africa Report N°30, 7 June 2001 (also available in French)

“Consensual Democracy” in Post Genocide Rwanda: Evaluating the March 2001 District Elections, Africa Report N°34, 9 October 2001

Rwanda/Uganda: a Dangerous War of Nerves, Africa Briefing, 21 December 2001

The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Countdown, Africa Report N°50, 1 August 2002 (also available in French)

Rwanda At The End of the Transition: A Necessary Political Liberalisation, Africa Report N°53, 13 November 2002 (also available in French)

 

SOMALIA

Somalia: Countering Terrorism in a Failed State, Africa Report N°45, 23 May 2002

Salvaging Somalia’s Chance For Peace, Africa Briefing, 9 December 2002

Negotiating a blueprint for Peace in Somalia, Africa Report N°59, 6 March 2003

 

SUDAN

God, Oil & Country: Changing the Logic of War in Sudan, Africa Report N°39, 28 January 2002

Capturing the Moment: Sudan's Peace Process in the Balance, Africa Report N°42, 3 April 2002

Dialogue or Destruction? Organising for Peace as the War in Sudan Escalates, Africa Report N°48, 27 June 2002

Sudan’s Best Chance For Peace: How Not To Lose It, Africa Report N°51, 17 September 2002

Ending Starvation as a Weapon of War in Sudan, Africa Report N°54, 14 November 2002

Power and Wealth Sharing: Make or Break Time in Sudan’s Peace Process, Africa Report N°55, 18 December 2002

Sudan’s Oilfields Burn Again: Brinkmanship Endangers The Peace Process, Africa Briefing, 10 February 2003

 

WEST AFRICA

Sierra Leone: Time for a New Military and Political Strategy, Africa Report N°28, 11 April 2001

Sierra Leone: Managing Uncertainty, Africa Report N°35, 24 October 2001

Sierra Leone: Ripe For Elections? Africa Briefing, 19 December 2001

Liberia: The Key to Ending Regional Instability, Africa Report N°43, 24 April 2002

Sierra Leone After Elections: Politics as Usual? Africa Report N°49, 12 July 2002

Liberia: Unravelling, Africa Briefing, 19 August 2002

Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission: A Fresh Start?, Africa Briefing, 20 December 2002

 

 

ZIMBABWE

Zimbabwe: At the Crossroads, Africa Report N°22, 10 July 2000

Zimbabwe: Three Months after the Elections, Africa Briefing, 25 September 2000

Zimbabwe in Crisis: Finding a way Forward, Africa Report N°32, 13 July 2001

Zimbabwe: Time for International Action, Africa Briefing, 12 October 2001

Zimbabwe’s Election: The Stakes for Southern Africa, Africa Briefing, 11 January 2002

All Bark and No Bite: The International Response to Zimbabwe’s Crisis, Africa Report N°40, 25 January 2002

Zimbabwe at the Crossroads: Transition or Conflict? Africa Report N°41, 22 March 2002

Zimbabwe: What Next? Africa Report N°47, 14 June 2002

Zimbabwe: The Politics of National Liberation and International Division, Africa Report N°52, 17 October 2002

Zimbabwe: Danger and Opportunity, Africa Report N°60, 10 March 2003

 

 

ASIA

 

CAMBODIA

Cambodia: The Elusive Peace Dividend, Asia Report N°8, 11 August 2000

 

CENTRAL ASIA

Central Asia: Crisis Conditions in Three States, Asia Report N°7, 7 August 2000 (also available in Russian)

Recent Violence in Central Asia: Causes and Consequences, Central Asia Briefing, 18 October 2000

Islamist Mobilisation and Regional Security, Asia Report N°14, 1 March 2001 (also available in Russian)

Incubators of Conflict: Central Asia’s Localised Poverty and Social Unrest, Asia Report N°16, 8 June 2001 (also available in Russian)

Central Asia: Fault Lines in the New Security Map, Asia Report N°20, 4 July 2001 (also available in Russian)

Uzbekistan at Ten – Repression and Instability, Asia Report N°21, 21 August 2001 (also available in Russian)

Kyrgyzstan at Ten: Trouble in the “Island of Democracy”, Asia Report N°22, 28 August 2001 (also available in Russian)

Central Asian Perspectives on the 11 September and the Afghan Crisis, Central Asia Briefing, 28 September 2001 (also available in French and Russian)

Central Asia: Drugs and Conflict, Asia Report N°25, 26 November 2001 (also available in Russian)

Afghanistan and Central Asia: Priorities for Reconstruction and Development, Asia Report N°26, 27 November 2001 (also available in Russian)

Tajikistan: An Uncertain Peace, Asia Report N°30, 24 December 2001 (also available in Russian)

The IMU and the Hizb-ut-Tahrir: Implications of the Afghanistan Campaign, Central Asia Briefing, 30 January 2002 (also available in Russian)

Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential, Asia Report N°33, 4 April 2002 (also available in Russian)

Central Asia: Water and Conflict, Asia Report N°34, 30 May 2002 (also available in Russian)

Kyrgyzstan’s Political Crisis: An Exit Strategy, Asia Report N°37, 20 August 2002 (also available in Russian)

The OSCE in Central Asia: A New Strategy, Asia Report N°38, 11 September 2002

Central Asia: The Politics of Police Reform, Asia Report N°42, 10 December 2002

Cracks in the Marble: Turkmenistan’s Failing Dictatorship, Asia Report N°44, 17 January 2003

Uzbekistan’s Reform Program: Illusion or Reality?, Asia Report N°46, 18 February 2003

Tajikistan: A Roadmap for Development, Asia Report N°51, 24 April 2003

Central Asia: A Last Chance for Change, Central Asia Briefing Paper, 29 April 2003

 

INDONESIA

Indonesia’s Crisis: Chronic but not Acute, Asia Report N°6, 31 May 2000

Indonesia’s Maluku Crisis: The Issues, Indonesia Briefing, 19 July 2000

Indonesia: Keeping the Military Under Control, Asia Report N°9, 5 September 2000 (also available in Indonesian)

Aceh: Escalating Tension, Indonesia Briefing, 7 December 2000

Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku, Asia Report N°10, 19 December 2000

Indonesia: Impunity Versus Accountability for Gross Human Rights Violations, Asia Report N°12, 2 February 2001

Indonesia: National Police Reform, Asia Report N°13, 20 February 2001 (also available in Indonesian)

Indonesia's Presidential Crisis, Indonesia Briefing, 21 February 2001

Bad Debt: The Politics of Financial Reform in Indonesia, Asia Report N°15, 13 March 2001

Indonesia’s Presidential Crisis: The Second Round, Indonesia Briefing, 21 May 2001

Aceh: Why Military Force Won’t Bring Lasting Peace, Asia Report N°17, 12 June 2001 (also available in Indonesian)

Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict? Asia Report N°18, 27 June 2001

Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan, Asia Report N°19, 27 June 2001 (also available in Indonesian)

Indonesian-U.S. Military Ties, Indonesia Briefing, 18 July 2001

The Megawati Presidency, Indonesia Briefing, 10 September 2001

Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya, Asia Report N°23, 20 September 2001

Indonesia: Violence and Radical Muslims, Indonesia Briefing, 10 October 2001

Indonesia: Next Steps in Military Reform, Asia Report N°24, 11 October 2001

Indonesia: Natural Resources and Law Enforcement, Asia Report N°29, 20 December 2001 (also available in Indonesian)

Indonesia: The Search for Peace in Maluku, Asia Report N°31, 8 February 2002

Aceh: Slim Chance for Peace, Indonesia Briefing, 27 March 2002

Indonesia: The Implications of the Timor Trials, Indonesia Briefing, 8 May 2002

Resuming U.S.-Indonesia Military Ties, Indonesia Briefing, 21 May 2002

Al-Qaeda in Southeast Asia: The case of the “Ngruki Network” in Indonesia, Indonesia Briefing, 8 August 2002

Indonesia: Resources And Conflict In Papua, Asia Report N°39, 13 September 2002

Tensions on Flores: Local Symptoms of National Problems, Indonesia Briefing, 10 October 2002

Impact of the Bali Bombings, Indonesia Briefing, 24 October 2002

Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates, Asia Report N°43, 11 December 2002

Aceh: A Fragile Peace, Asia Report N°47, 27 February 2003

Dividing Papua: How Not To Do It, Asia Briefing Paper, 9 April 2003

 

MYANMAR

Burma/Myanmar: How Strong is the Military Regime? Asia Report N°11, 21 December 2000

Myanmar: The Role of Civil Society, Asia Report N°27, 6 December 2001

Myanmar: The Military Regime’s View of the World, Asia Report N°28, 7 December 2001

Myanmar: The Politics of Humanitarian Aid, Asia Report N°32, 2 April 2002

Myanmar: The HIV/AIDS Crisis, Myanmar Briefing, 2 April 2002

Myanmar: The Future of the Armed Forces, Asia Briefing, 27 September 2002

 

AFGHANISTAN/SOUTH ASIA

Afghanistan and Central Asia: Priorities for Reconstruction and Development, Asia Report N°26, 27 November 2001

Pakistan: The Dangers of Conventional Wisdom, Pakistan Briefing, 12 March 2002

Securing Afghanistan: The Need for More International Action, Afghanistan Briefing, 15 March 2002

The Loya Jirga: One Small Step Forward? Afghanistan & Pakistan Briefing, 16 May 2002

Kashmir: Confrontation and Miscalculation, Asia Report N°35, 11 July 2002

Pakistan: Madrasas, Extremism and the Military, Asia Report N°36, 29 July 2002

The Afghan Transitional Administration: Prospects and Perils, Afghanistan Briefing, 30 July 2002

Pakistan: Transition to Democracy?, Asia Report N°40, 3 October 2002

Kashmir: The View From Srinagar, Asia Report N°41, 21 November 2002

Afghanistan: Judicial Reform and Transitional Justice, Asia Report N°45, 28 January 2003

Afghanistan: Women and Reconstruction, Asia Report N°48. 14 March 2003

Pakistan: The Mullahs and the Military, Asia Report N°49, 20 March 2003

Nepal Backgrounder: Ceasefire – Soft Landing or Strategic Pause?, Asia Report N°50, 10 April 2003

 

BALKANS

 

ALBANIA

Albania: State of the Nation, Balkans Report N°87, 1 March 2000

Albania’s Local Elections, A test of Stability and Democracy, Balkans Briefing, 25 August 2000

Albania: The State of the Nation 2001, Balkans Report Nº111, 25 May 2001

Albania’s Parliamentary Elections 2001, Balkans Briefing, 23 August 2001

Albania: State of the Nation 2003, Balkans Report N°140, 11 March 2003

 

BOSNIA

Denied Justice: Individuals Lost in a Legal Maze, Balkans Report N°86, 23 February 2000

European Vs. Bosnian Human Rights Standards, Handbook Overview, 14 April 2000

Reunifying Mostar: Opportunities for Progress, Balkans Report N°90, 19 April 2000

Bosnia’s Municipal Elections 2000: Winners and Losers, Balkans Report N°91, 28 April 2000

Bosnia’s Refugee Logjam Breaks: Is the International Community Ready? Balkans Report N°95, 31 May 2000

War Criminals in Bosnia’s Republika Srpska, Balkans Report N°103, 2 November 2000

Bosnia’s November Elections: Dayton Stumbles, Balkans Report N°104, 18 December 2000

Turning Strife to Advantage: A blueprint to Integrate the Croats in Bosnia and Herzegovina, Balkans Report N°106, 15 March 2001

No Early Exit: NATO’s Continuing Challenge in Bosnia, Balkans Report N°110, 22 May 2001

Bosnia's Precarious Economy: Still Not Open For Business; Balkans Report N°115, 7 August 2001 (also available in Bosnian)

The Wages of Sin: Confronting Bosnia’s Republika Srpska, Balkans Report N°118, 8 October 2001 (also available in Bosnian)

Bosnia: Reshaping the International Machinery, Balkans Report N°121, 29 November 2001 (also available in Bosnian)

Courting Disaster: The Misrule of Law in Bosnia & Herzegovina, Balkans Report N°127, 26 March 2002 (also available in Bosnian)

Implementing Equality: The "Constituent Peoples" Decision in Bosnia & Herzegovina, Balkans Report N°128, 16 April 2002 (also available in Bosnian)

Policing the Police in Bosnia: A Further Reform Agenda, Balkans Report N°130, 10 May 2002 (also available in Bosnian)

Bosnia's Alliance for (Smallish) Change, Balkans Report N°132, 2 August 2002 (also available in Bosnian)

The Continuing Challenge Of Refugee Return In Bosnia & Herzegovina, Balkans Report N°137, 13 December 2002 (also available in Bosnian)


 

CROATIA

Facing Up to War Crimes, Balkans Briefing, 16 October 2001 A Half-Hearted Welcome: Refugee Return to Croatia, Balkans Report N°138, 13 December 2002 (also available in Serbo-

Croat)

 

KOSOVO

Kosovo Albanians in Serbian Prisons: Kosovo’s Unfinished Business, Balkans Report N°85, 26 January 2000

What Happened to the KLA? Balkans Report N°88, 3 March 2000

Kosovo’s Linchpin: Overcoming Division in Mitrovica, Balkans Report N°96, 31 May 2000

Reality Demands: Documenting Violations of International Humanitarian Law in Kosovo 1999, Balkans Report, 27 June 2000

Elections in Kosovo: Moving Toward Democracy? Balkans Report N°97, 7 July 2000

Kosovo Report Card, Balkans Report N°100, 28 August 2000

Reaction in Kosovo to Kostunica’s Victory, Balkans Briefing, 10 October 2000

Religion in Kosovo, Balkans Report N°105, 31 January 2001

Kosovo: Landmark Election, Balkans Report N°120, 21 November 2001 (also available in Albanian and Serbo-Croat)

Kosovo: A Strategy for Economic Development, Balkans Report N°123, 19 December 2001 (also available in Serbo-Croat)

A Kosovo Roadmap: I. Addressing Final Status, Balkans Report N°124, 28 February 2002 (also available in Albanian and Serbo-Croat)

A Kosovo Roadmap: II. Internal Benchmarks, Balkans Report N°125, 1 March 2002 (also available in Albanian and Serbo-Croat)

UNMIK’s Kosovo Albatross: Tackling Division in Mitrovica, Balkans Report N°131, 3 June 2002 (also available in Albanian and Serbo-Croat)

Finding the Balance: The Scales of Justice in Kosovo, Balkans Report N°134, 12 September 2002 (also available in Albanian)

Return to Uncertainty: Kosovo’s Internally Displaced and The Return Process, Balkans Report N°139, 13 December 2002 (also available in Albanian and Serbo-Croat)

 

MACEDONIA

Macedonia’s Ethnic Albanians: Bridging the Gulf, Balkans Report N°98, 2 August 2000

Macedonia Government Expects Setback in Local Elections, Balkans Briefing, 4 September 2000

The Macedonian Question: Reform or Rebellion, Balkans Report N°109, 5 April 2001

Macedonia: The Last Chance for Peace, Balkans Report N°113, 20 June 2001

Macedonia: Still Sliding, Balkans Briefing, 27 July 2001

Macedonia: War on Hold, Balkans Briefing, 15 August 2 001

Macedonia: Filling the Security Vacuum, Balkans Briefing, 8 September 2001

Macedonia’s Name: Why the Dispute Matters and How to Resolve It, Balkans Report N°122, 10 December 2001 (also available in Serbo-Croat)

Macedonia’s Public Secret: How Corruption Drags The Country Down, Balkans Report N°133, 14 August 2002 (also available in Macedonian)

Moving Macedonia Toward Self-Sufficiency: A New Security Approach for NATO and the EU, Balkans Report N°135, 15 November 2002 (also available in Macedonian)

 

MONTENEGRO

Montenegro: In the Shadow of the Volcano, Balkans Report N°89, 21 March 2000

Montenegro’s Socialist People’s Party: A Loyal Opposition? Balkans Report N°92, 28 April 2000

Montenegro’s Local Elections: Testing the National Temperature, Background Briefing, 26 May 2000

Montenegro: Which way Next? Balkans Briefing, 30 November 2000

Montenegro: Settling for Independence? Balkans Report N°107, 28 March 2001

Montenegro: Time to Decide, a Pre-Election Briefing, Balkans Briefing, 18 April 2001

Montenegro: Resolving the Independence Deadlock, Balkans Report N°114, 1 August 2001

Still Buying Time: Montenegro, Serbia and the European Union, Balkans Report N°129, 7 May 2002 (also available in Serbian)

A Marriage of Inconvenience: Montenegro 2003, Balkans Report N°142, 16 April 2003

 

 

SERBIA

Serbia’s Embattled Opposition, Balkans Report N°94, 30 May 2000

Serbia’s Grain Trade: Milosevic’s Hidden Cash Crop, Balkans Report N°93, 5 June 2000

Serbia: The Milosevic Regime on the Eve of the September Elections, Balkans Report N°99, 17 August 2000

Current Legal Status of the Republic of Yugoslavia (FRY) and of Serbia and Montenegro, Balkans Report N°101, 19 September 2000

Yugoslavia’s Presidential Election: The Serbian People’s Moment of Truth, Balkans Report N°102, 19 September 2000

Sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia, Balkans Briefing, 10 October 2000

Serbia on the Eve of the December Elections, Balkans Briefing, 20 December 2000

A Fair Exchange: Aid to Yugoslavia for Regional Stability, Balkans Report N°112, 15 June 2001

Peace in Presevo: Quick Fix or Long-Term Solution? Balkans Report N°116, 10 August 2001

Serbia’s Transition: Reforms Under Siege, Balkans Report N°117, 21 September 2001 (also available in Serbo-Croat)

Belgrade’s Lagging Reform: Cause for International Concern, Balkans Report N°126, 7 March 2002 (also available in Serbo-Croat)

Serbia: Military Intervention Threatens Democratic Reform, Balkans Briefing, 28 March 2002 (also available in Serbo-Croat)

Fighting To Control Yugoslavia’s Military, Balkans Briefing, 12 July 2002 (also available in Serbo-Croat)

Arming Saddam: The Yugoslav Connection, Balkans Report N°136, 3 December 2002

Serbia After Djindjic, Balkans Report N°141, 18 March 2003

 

REGIONAL REPORTS

After Milosevic: A Practical Agenda for Lasting Balkans Peace, Balkans Report N°108, 26 April 2001

Milosevic in The Hague: What it Means for Yugoslavia and the Region, Balkans Briefing, 6 July 2001

Bin Laden and the Balkans: The Politics of Anti-Terrorism, Balkans Report N°119, 9 November 2001

 

 

LATIN AMERICA

 

Colombia's Elusive Quest for Peace, Latin America Report N°1, 26 March 2002 (also available in Spanish)

The 10 March 2002 Parliamentary Elections in Colombia, Latin America Briefing, 17 April 2002 (also available in Spanish)

The Stakes in the Presidential Election in Colombia, Latin America Briefing, 22 May 2002

Colombia: The Prospects for Peace with the ELN, Latin America Report N°2, 4 October 2002 (also available in Spanish)

Colombia: Will Uribe’s Honeymoon Last?, Latin America Briefing, 19 December 2002 (also available in Spanish)

Colombia and its Neighbours: The Tentacles of Instability, Latin America Report N°3, 8 April 2003

 

 

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

 

ALGERIA

The Algerian Crisis: Not Over Yet, Africa Report N°24, 20, October 2000 (also available in French)

The Civil Concord: A Peace Initiative Wasted, Africa Report N°31, 9 July 2001 (also available in French)

Algeria’s Economy: A Vicious Circle of Oil and Violence, Africa Report N°36, 26 October 2001 (also available in French)

Diminishing Returns: Algeria’s 2002 Legislative Elections, Middle East Briefing, 24 June 2002

 

 

 

MIDDLE EAST

A Time to Lead: The International Community and the Israeli-Palestinian Conflict, Middle East Report N°1, 10 April 2002

Middle East Endgame I: Getting to a Comprehensive Arab-Israeli Peace Settlement, Middle East Report N°2, 16 July 2002 (also available in Arabic)

Middle East Endgame II: How a Comprehensive Israeli-Palestinian Settlement Would Look, Middle East Report N°3; 16 July 2002 (also available in Arabic)

Middle East Endgame III: Israel, Syria and Lebanon – How Comprehensive Peace Settlements Would Look, Middle East Report N°4, 16 July 2002 (also available in Arabic)

Iran: The Struggle for the Revolution´s Soul, Middle East Report N°5, 5 August 2002

Iraq Backgrounder: What Lies Beneath, Middle East Report N°6, 1 October 2002

The Meanings of Palestinian Reform, Middle East Briefing, 12 November 2002

Old Games, New Rules: Conflict on the Israel-Lebanon Border, Middle East Report N°7, 18 November 2002

Voices From The Iraqi Street, Middle East Briefing, 4 December 2002

Yemen: Indigenous Violence and International Terror in a Fragile State, Middle East Report N°8, 8 January 2003

Radical Islam In Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared?, Middle East Briefing, 7 February 2003

Red Alert In Jordan: Recurrent Unrest In Maan, Middle East Briefing, 19 February 2003

Iraq Policy Briefing: Is There An Alternative To War?, Middle East Report N°9, 24 February 2003

War In Iraq: What’s Next For The Kurds? Middle East Report N°10, 19 March 2003

War In Iraq: Political Challenges After The Conflict, ICG Middle East Report N°11, 25 March 2003

War In Iraq: Managing Humanitarian Relief, ICG Middle East Report N°12, 27 March 2003

Islamic Social Welfare Activism In The Occupied Palestinian Territories: A Legitimate Target?

ICG Middle East Report N°13, 2 April 2003

 

 

ISSUES REPORTS

 

HIV/AIDS

HIV/AIDS as a Security Issue, Issues Report N°1, 19 June 2001

Myanmar: The HIV/AIDS Crisis, Myanmar Briefing, 2 April 2002

 

EU

The European Humanitarian Aid Office (ECHO): Crisis Response in the Grey Lane, Issues Briefing, 26 June 2001

EU Crisis Response Capability: Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management, Issues Report N°2, 26 June 2001

EU Crisis Response Capabilities: An Update, Issues Briefing, 29 April 2002

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende