International Crisis Group en conflictpreventie. (Ellen Bakkers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

BBC: British Broadcasting Company

BH: Bosnië-Herzegovina

CNN:  Cable News Network

DfID: Department for International Development

DRC: Democratic Republic of Congo

EBRD: European Bank for Reconstruction and Development

EU:  Europese Unie

FYROM: Former Yugoslavian Republic of Macedonia

ICG:  International Crisis Group

IDP:  Internally Displaced People

INGO: Internationale niet-gouvernementele organisatie

NAVO: Noord Atlantische Verdragsorganisatie

NGO:  Niet-gouvernementele Organisatie

OESO:  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OVSE:  Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

SADC:  South African Development Cooperation

UNDP:  United Nations Development Programme

UNHCR: United Nations Human Rights Commission

VN: Verenigde Naties

VS:  Verenigde Staten

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende