Wie geeft gehoor
aan de Goddelijke Roepstem?

Sociaal-economische en geografische typologie der
diocesane clerus in het bisdom Gent. (1918-1939).

Mathijs De Rouck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Jan Art
Commissarissen: Prof Dr. Thérèse d’Hemptinne
 Prof. Dr. Monique Van Melkebeek
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

“Het is tijd om ze goed te kennen en goed te beschrijven want ook de vromen van het oude geloof sterven uit: laten wij hun beeltenis en hun type tenminste voor de kennis redden!”

 

Fröhliche Wissenschaft

Friedrich Nietzsche, 1882.

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

 

Hoofdstuk 1: Situering

    1a sociaal-economisch

    1b politiek

    1c religieus

    1d Levensbeschouwelijk

 

Hoofdstuk 2: Opzet en methode van het onderzoek

 

Hoofdstuk 3: De diocesane clerus

    3a De Roeping

    3b Algemeen cijfermateriaal

    3c Leeftijdsopbouw

    3d Leeftijd bij wijding

    3e Besluit

 

Hoofdstuk 4: Geografische Origine

    4a Inleiding

    4b Aantal priesters afkomstig uit een bepaalde gemeente.

    4c Aantal inwoners voor één priester uit een bepaalde gemeente.

    4d Aantal inwoners per parochiepastoor in een gemeente.

    4e Verband tussen het type gemeente en het aantal priesters dat uit die gemeente voortkomt.

    4f Verband tussen de bevolkingsdichtheid en het aantal priesters afkomstig uit een bepaalde gemeente.

    4g Invloed van de naburigheid van door het bisdom ingericht middelbaar onderwijs voor

                jongens op de inbreng van priesters

    4h Verband tussen de rijkdom van een gemeente en het aantal priesters afkomstig uit die gemeente.

    4i Besluit

 

Hoofdstuk 5: Sociale Origine

    5a sectoraal-professionele indeling

    5b Carrière

    5c Familiaal milieu en gezinsstructuur

    5d Besluit

 

Hoofdstuk 6: Algemeen Besluit

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende