Over een kwantummechanische beschrijving van de werkelijkheid:

een eigenaardige revolutie in de fysica.

De Bohr-Heisenberg dialoog.
 

 

pdf-version

Stijn Muskala

 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Licentiaat in de Wijsbegeerte
 

Academiejaar 2006-2007

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
DEPARTEMENT WIJSBEGEERTE

 

Promotor: prof.dr. E. Myin

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)