Te vroeg gejuicht:
beeldvorming over het Palestijns-Israëlisch conflict
in NRC Handelsblad en Trouw
van begin tot falen van het ‘Oslo-vredesproces’

Bjorn Lanke

Doctoraalscriptie
Studierichting geschiedenis
 

Radboud Universiteit Nijmegen

20 juli 2007
 

Begeleiders: Remco Ensel
 Jasper Loots

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Historische achtergronden van het Palestijns-Israëlisch conflict

    1.1 Karakterisering van het conflict

    1.2 Van ‘Der Judenstaat’ tot joodse staat. Het ontstaan van een land en een conflict

    1.3 Voortzetting van het conflict

 

Hoofdstuk 2: Nederland, de kwaliteitskranten en het Palestijns-Israëlisch conflict: een korte achtergrond en een theoretisch kader

    2.1 Een speciale relatie

    2.2 Een speciale verslaggeving

    2.3 Paradigmaverschuiving?

    2.4 De kwaliteitskranten

    2.5 Nieuws en beeldvorming: van sluis tot frame

    2.6 Vraagstelling en onderzoeksopzet

 

Hoofdstuk 3: De berichtgeving in NRC Handelsblad en Trouw in de beginjaren en slotfase van het ‘Oslo vredesproces’ - een voortijdig verwelkomde ‘historische doorbraak’

    3.1 Achtergrond

    3.2 De berichtgeving in kwantitatief perspectief

    3.3 Oslo I: de ‘vrede der dapperen’ wordt ingeluid

    3.4 Aanslag in de Tombe der Patriarchen: ontzetting over joods extremisme

    3.5 Oslo II: taai vredesproces zet door

    3.6 De dood van Rabin: vredeskrijger sneuvelt

    3.7 Camp David: een brug te ver

    3.8 Conclusie

 

Hoofdstuk 4: De achtergronden bij het nieuws in NRC Handelsblad en Trouw

    4.1 Oslo I: het vredespad wordt ingeslagen

    4.2 Goldstein: rechts-extremisme plaagt Israël

    4.3 De receptie van Oslo II

    4.4 Rabin’s dood: tweespalt bedreigt Israël

    4.5 Camp David: een hoopvol falen

    4.6 Historische achtergrondberichten

    4.7 Conclusie

 

Conclusie

 

Geraadpleegde literatuur

 

home lijst scripties inhoud volgende