"Dat boekje heeft mij echter den klop gegeven"

Een onderzoek naar de invloed van
Lev Tolstoj op Stijn Streuvels

 

Karel Vanhaesebrouck

 

Verhandeling voorgelegd aan de faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte voor het verkrijgen van de graad van
licentiaat in de taal- en letterkunde: Germaanse talen

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

 

Prof. Dr. A.M. Musschoot

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING: STAND VAN ZAKEN EN THEORETISCH KADER

 

HOOFDSTUK 1: LITERAIRE EN KUNSTHISTORISCHE CONTEXT

    1. Het fin de siècle

        1.1. Algemeen

        1.2. Drie uitingen van het fin de siècle

        1.3. De positie van Stijn Streuvels binnen dit alles

    2. Le Nord Brumeux

        2.1. West-Europa in de ban van het hoge Noorden

        2.2. Eugène Melchior de Vogüé (1848-1910)

        2.3. De sceptici

    3. Van Nu en Straks

        3.1. Algemeen

        3.2. Stijn Streuvels en Van Nu en Straks

 

HOOFDSTUK 2: VOORNAAMSTE INVLOEDEN VAN STIJN STREUVELS

    1. Stijn Streuvels en het Vlaams Scandinavisme

        1.1. Het Vlaams Scandinavisme

        1.2. Stijn Streuvels en de Scandinavische literatuur

        1.3. Stijn Streuvels en Bjørnson

        1.4. Stijn Streuvels en Knut Hamsun

    2. Stijn Streuvels en het Franse naturalisme

        2.1. Het Franse naturalisme

        2.2. De Franse inspiratie van Stijn Streuvels

    3. Stijn Streuvels en de Russen

        3.1. Streuvels en de Russische realisten

        3.2. Streuvels en Maxim Gorki

    4. Streuvels' literaire mentoren

        4.1. Algemeen

        4.2. Octaaf Debeurme

        4.3. Jules Claerhout

    4.4. Emmanuel De Bom

 

HOOFDSTUK 3: RECEPTIEGESCHIEDENIS

    1. De receptie van Tolstoj in Vlaanderen

        1.1. Inleiding

        1.2. Een eerste hoogtepunt voor de eerste wereldoorlog

        1.3. De eerste wereldoorlog en het interbellum

        1.4. Na de tweede wereldoorlog

    2. De Streuvelsrage in Rusland

        2.1. Zuid-Nederlandse literatuur in Rusland

        2.2. Streuvels in links vaarwater

        2.3. Streuvels vertaald

 

HOOFDSTUK 4: LEV TOLSTOJ, DE PATROONHEILIGE VAN STIJN STREUVELS

    1. Vergelijking van de mens- en maatschappijvisie van Tolstoj en Streuvels

        1.1. Het Russische denken in het algemeen

        1.2. Componenten van Tolstojs mens-en maatschappijvisie

            1.2.1. Het Christendom

            1.2.2. Het socialisme

            1.2.3. Het fatalisme

            1.2.4. Tolstoj en de moderne wetenschap

            1.2.5. Tweestrijd in het denken van Tolstoj

        1.3. Kennismaking van Streuvels met Tolstoj

        1.4. Raakvlakken en mogelijke invloeden

            1.4.1. Religieuze visie

            1.4.2. Invloed van het tolstoisme

            1.4.3. Tussen radicalisme en conservatisme

            1.4.4. Stijn Streuvels en de moderne wetenschap

    2. Vergelijking van de visie op kunst en literatuur

        2.1. Tolstojs visie op de kunsten in het algemeen

        2.2. Tolstojs visie op het schrijverschap

        2.3. Streuvels' visie op het schrijverschap

 

HOOFDSTUK 5: PERSONAGES

    1. Algemeen

    2. De boer in het werk van beide auteurs

        2.1. Tolstoj en de boer

        2.2. Streuvels en de boer

    3. Het proletariaat in het werk van beide auteurs

        3.1. Tolstoj en de armen

        3.2. Streuvels en het proletariaat

    4. De aristocratie en de burgerij in het werk van beide auteurs

        4.1. Graaf Tolstoj

    4.2. Streuvels en de burgerij

 

HOOFDSTUK 6: VROUW, HUWELIJK EN SEKSUALITEIT

    1. Tolstojs visie op de vrouw, het huwelijk en de seksualiteit

        1.1.De vrouw in Tolstojs leven en werk

        1.2. Tolstoj over het huwelijk en de seksualiteit

            1.2.1. Algemeen

            1.2.2. Huwelijksgeluk (1859)

    2. Stijn Streuvels' visie op de vrouw, het huwelijk en de seksualiteit

        2.1. Biografische invalshoek

        2.2. Literaire invalshoek

        2.3. Alternatieve visies

 

HOOFDSTUK 7: DE TOLSTOJ-VERTALINGEN

    1. Inleiding

    2. Vertellingen van Tolstoï (1902)

    3. Twee Vertellingen van Tolstoï (1908)

    4. Vader en Dochter. Tolstoi’s briefwisseling met zijne dochter Marie (1928)

 

CONCLUSIES

 

BIBLIOGRAFIE

    1. Algemeen

    2. Stijn Streuvels

        2.1. Van Stijn Streuvels

        2.2. Over Stijn Streuvels

    3. Lev Tolstoj

        3.1. Van Lev Tolstoj

        3.2. Over Lev Tolstoj

 

home lijst scripties inhoud volgende