Tonen wat onzegbaar is.

Literatuur, épistémologie en anti-humanisme in
Foucaults archeologie.

 

Matthijs Roets

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Wijsbegeerte.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. R. Devos

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord 

 

0. Inleiding 

 

1. Épistémologie en anti-humanisme

    1.1.  Voorronde: het voorwoord uit Naissance de la clinique

    1.2.  Hermeneutiek en Geistesgeschichte

        1.2.1.  de moderne hermeneutiek

        1.2.2.  de Geistesgeschichte

    1.3.  De Bachelard-Althusser-connection

        1.3.1.  Bachelards épistémologie-begrip

        1.3.2.  Lire le Capital

        1.3.3.  Althusser en Foucault

            1.3.3.1. twee types van genealogie

            1.3.3.2. een Althusseriaanse kritiek op Foucault

            1.3.3.3. de verhouding tussen Althusser en Foucault: een anonieme auteur

    1.4.  De eigenlijke uitwerking van de épistémologie bij Foucault:  L’archéologie du savoir

        1.4.1.  de discursieve praktijken

        1.4.2.  de taaluiting

        1.4.3.  de archeologie

        1.4.4.  de verhouding ten aanzien van Les mots et les choses

        1.4.5.  de épistémologie van Foucault: besluit

    1.5.  Een transcendentaal anti-humanisme

        1.5.1.  de antropologische kritiek

        1.5.2.  de lijn Marx – Nietzsche – Freud

        1.5.3.  anti-humanisme en épistémologie

    1.6.  Besluit 

 

2. Literatuur 

    2.1.  De structuur van Les mots et les choses

        2.1.1.  de grap van Borges en Las Meninas van Velasquez

        2.1.2.  de voor-klassieke periode

        2.1.3.  de klassieke periode

        2.1.4.  de overgangstijd(en)

        2.1.5.  de moderne periode

    2.2.  Literatuur in het vroege werk van Foucault

 

3. Literatuur, épistémologie en anti-humanisme

    3.1.  Literatuur, épistémologie en anti-humanisme

        3.1.1.  transgressie en simulacrum: een monsterlijke literatuur

        3.1.2.  polyfonie en spel: de (on)mogelijke wereld van literatuur

    3.2.  Het sacrale: de onmogelijke literatuur bij Foucault

 

4. Besluit

 

5. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende