Tonen wat onzegbaar is. Literatuur, épistémologie en anti-humanisme in Foucaults archeologie. (Matthijs Roets)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le

monde. Comment s'appelaient-ils? Que vous importe? D'où venaient-

ils? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce que l'on

sait où l'on va? Que disaient-ils?

(Denis Diderot)

 

Zoiets had ik nog nooit onder ogen gehad.  Zoiets zou ik wel graag zelf hebben willen denken, en schrijven.  Mijnheer Foucault schreef filosofie in een stijl die net zo opwindend was als de stijl van een roman.  Het was onduidelijk of hier een dichter of een filosoof aan het woord was.

(Connie Palmen)

 

“De verhouding tussen filosofie en literatuur interesseert mij sinds vele jaren op een bijzondere wijze.  Voor mij is het niet duidelijk in uw scriptie, en misschien ook niet bij Foucault, wat het verschil is tussen een tekst als zodanig en wat men noemt een literaire tekst.  Met andere woorden: wat maakt literatuur tot literatuur?”

(Connie Palmen)

Dankwoord

 

 

In dit dankwoord wil ik een aantal mensen mijn dank betuigen voor hun steun bij het tot stand komen van mijn licentiaatsverhandeling.  Daarbij gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar prof. dr. Rob Devos die mij als promotor doorheen het verhandelingsparcous loodste en met wie het aangenaam werken was.  Ik wil hem bedanken voor de aangeboden perspectieven, voor zijn dankbare suggesties, zijn kritische opmerkingen en voor zijn geduld.

Vervolgens gaat mijn grote dank uit naar mijn ouders die mij financieel zowel als moreel alle mogelijke steun hebben geboden en die mij daardoor de kans hebben gegeven de opleiding wijsbegeerte te beginnen en ook af te maken.  Ook hen wil ik bedanken voor hun geduld en hun niet aflatend vertrouwen.  Ik draag deze eindverhandeling graag aan hen op.

Ten slotte gaat mijn dank uit naar mijn familie, naar Ciska en naar mijn vrienden.  Ik wil hen bedanken voor hun genegenheid, hun morele steun en voor de rake opmerkingen die mij gestimuleerd hebben in mijn opleiding wijsbegeerte en in deze eindverhandeling.

 

matthijs roets

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende