They won't sit down and wait for relief.

 Beeldvorming van interne migratie in de Verenigde Staten 1935-1941.

 

 Sammy Claeys

 

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van
licentiaat in de Geschiedenis

Universiteit Gent

academiejaar 2000-2001

 

Promotor:  Prof. dr. Luc François

 

home lijst scripties vorige volgende  

Woord vooraf

Samenvatting

Inleiding

Bibliografie

1. Het begrip migratie
1.1. Definiëring van het begrip migratie
1.2. Soorten migratie
1.3. Oorzaken en motieven van migratie   
1.4. Samenstelling van migrantenstromen 
1.5. Besluit

2.Overzicht van de interne migratie in de Verenigde Staten
2.1. Het lange termijnperspectief
            2.1.1. Vóór de Westwaartse expansie (voor 1600)     
            2.1.2. De Westwaartse expansie (1600 – 1910) .   
            2.1.3. Na de Westwaartse expansie (vanaf 1910) .  
            2.1.4. Besluit    
2.2. Het middellange termijnperspectief
            2.2.1. Het onderzoek naar interne migratie       
            2.2.2. Cijfers m.b.t. interne migratie .         
                       De Westwaartse expansie
                       Na de Westwaartse expansie
            2.2.3. Besluit .   

2.3.Het korte termijnperspectief 1935-1940

2.3.1. Interne migratie in de Verenigde Staten in 1935-1940   
                       Migratie differentialen
                       Netto migratie
                       Conclusie
            2.3.2. Interne migratie in Corn en Cotton Belt .       
                       Migratie differentialen
                       Kenmerken van de migratiestromen
                       Conclusie
            2.3.3. Interne migratie in Ohio binnen het tijdsinterval 1935-1940   
                       Interne migratie van en naar Ohio
                       Interne migratiestromen binnen de staat Ohio
                       Interne migratie differentiaties binnen de staat Ohio
                       Conclusie
            2.3.4.
Samenvatting bij het korte termijnperspectief 1935-1940            
2.4. Besluit

3. The Select Committee to Investigate the Interstate Migration of Destitute Citizens

3.1. The Great Depression

3.2. De Amerikaanse overheid en de interne migratie in de jaren dertig
            3.2.1. De eerste fase van de New Deal (1933 - 1935)
            3.2.2. De tweede fase van de New Deal (1935 - 1936)       
            3.2.3 De derde fase van de New Deal (1936 - 1939) .       
            3.2.4. Op naar de oorlog (1939 – 1941) .    
            3.2.5. De oorlog zelf (1941-1945)  
3.3. De Probleemstelling

4. Methode gevolgd bij het bronnenonderzoek
4.1. Selectie van de bronnen

4.2. De historische kritiek op de bronnen
            4.2.1. Situering van de bronnen      
            4.2.2. De bronnen theoretisch bekeken     
                       De hoorzitting
                       Het rapport
                       De ‘Congressional Record’

            4.2.3. De bronnen praktisch bekeken    
                        De hoorzitting
                       Het rapport
                       De ‘Congressional Record’
            4.2.4. Conclusie   
                        De hoorzitting
                       Het rapport
                       De ‘Congressional Record’
4.3. Het bronnenonderzoek   
            4.3.1. Inhoudsanalyse .           
                        De hoorzitting
                                  De betrokkenen
                                  De onafhankelijken
                                  De ambtenaren
                                  Globaal
                       Het rapport
                       De ‘Congressional Record’
            4.3.2. Discoursanalyse      

5. De onderwerpen van het debat gevoerd in de bronnen
5.1. De hoorzitting
            5.1.1. Welke zijn de redenen waarom de interne migratie plaatsgrijpt? .            
            5.1.2. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de interne migratie? .           
            5.1.3. Welke maatregelen dienen er genomen om de interne migratie
                        in goede banen te leiden? .
            5.1.4. Houdingen t.o.v. interne migratie         
            5.1.5. Samenvatting .    

5.2. Het rapport
            5.2.1. Welke zijn de redenen waarom de interne migratie plaatsgrijpt?. 
            5.2.2. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de interne migratie?  
            5.2.3. Welke maatregelen dienen er genomen om de interne migratie
                      in goede banen te leiden?      
            5.1.4. Samenvatting   
5.3. De ‘Congressional Record
            5.3.1. Welke zijn de redenen waarom de interne migratie plaatsgrijpt?  
            5.3.2. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de interne migratie? . 
            5.3.3. Welke maatregelen dienen er genomen om de interne migratie
                      in goede banen te leiden?      
            5.3.4. Houdingen t.o.v. interne migratie          
            5.3.5. Samenvatting  
5.4. Besluit

6. De beeldvorming in het Huis van Afgevaardigden
6.1. De basis van de beeldvorming
6.2. De migrantentypes 
            6.2.1. De stedelijke migrant             
                       Het profiel
                       De beschikbare hulp
                       De beeldvorming
            6.2.2. De migrant van het platteland           
                       Het profiel
                       De beschikbare hulp
                       De beeldvorming
            6.2.3. De defensiemigrant  
                       Het profiel
                       De beschikbare hulp
                       De beeldvorming
            6.2.4. Conclusie      
6.3. De grote lijnen van het migratiedebat 

6.3.1. Burgers versus overheid    
            6.3.2. Het recht op migratie
            6.3.3. Migratie en politiek    
            6.3.4. Arbeid versus kapitaal  
            6.3.5. Conclusie  
 

Appendix I

Appendix II

Appendix III

Appendix IV

Appendix V

 

home lijst scripties vorige volgende  

realisatie: Mathias Dierick, 6de Kantoor en Verkoop