Unie van Links in Frankrijk

Van Front Populaire tot Gauche Plurielle.

 

Olivier Coudevylle

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. F. DELMARTINO
Verslaggever: Prof. Dr. E. GERARD
 

home lijst scripties inhoud volgende

pdf-versie

 

Dankwoord

 

Remerciements

 

Inleiding

 

DEEL I Probleemstelling

1. Onderzoeksvraag

1.1. Wat betekent de term Links?

1.2. Wat betekent de term ‘Unie’? Wat betekent de term frontvorming?

2. Methode van onderzoek

3. Problemen

 

DEEL II Historisch overzicht van de linkse frontvorming

1. Beschrijving van het linkse landschap na Wereldoorlog I

1.1. Eenheid na Wereldoorlog I (1919)

1.2. Congres van Tours (1920)

2. Le Cartel des Gauches (1924)

3. Le Front Populaire

3.1. Aanloop naar samenwerking

3.2. Herenigd door de angst voor de fascistische dreiging (1934)

3.3. Het ‘Comité d’organisation du rassemblement populaire’ (1935)

3.4. De beweegredenen tot samenwerking

3.5. Het gemeenschappelijk programma

3.6. De verkiezingen van mei 1936

3.7. De regering ‘Blum’

3.8. Epiloog (1938)

3.9. Beoordeling

4. Gescheiden wegen

4.1. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog (1939)

4.2. Oorlog en verzet (1940)

5. La libération (1944)

6. De IVde republiek (1946)

6.1. De Troisième Force

6.2. Epiloog IVde republiek

7. De Vde republiek en haar gevolgen (1958)

7.1. Opening van de PCF en halsstarrigheid van de SFIO

7.2. Het ‘Cartel des Non’ (1962)

8. Nieuwe mogelijkheden

8.1. De rol van de clubs en de ‘candidature Defferre’ (1965)

8.2. Mitterrand neemt de fakkel over (1965)

8.2.1. De hergroepering van niet-communistisch Links

8.2.2. De presidentsverkiezingen van 1965

8.2.3. De nasleep van de presidentsverkiezingen

8.2.4. De parlementsverkiezingen van 1967

8.2.5. De fusie van de FGDS

8.3. Mei ‘68

8.4. Oprichting van de nieuwe socialistische partij (1969)

9. De ‘Union de la Gauche’

9.1. Mitterrand en de nieuwe koers van de PS (1971)

9.1.1. Het congres van Epinay sur Seine

9.1.2. De nieuwe voorzitter van de PS

9.2. Het ‘programme commun’ (1972)

9.3. De parlementsverkiezingen van 1973

9.4. De presidentsverkiezingen van 1974

9.5. De ‘désunion’ (1977)

10. Gescheiden, maar deels parallelle wegen

10.1. De presidentsverkiezingen van 1981

10.2. Een snel tanende overwinning

10.3. De parlementsverkiezingen van 1986

10.4. De presidentsverkiezingen van 1988

11. Het experiment van de Gauche Plurielle

11.1. Les ‘Assises de la Transformation Sociale’ (1993)

11.2. Lionel Jospin doet mee

11.3. De reactie van de andere partijen

11.4. De inhoud van de Gauche Plurielle

11.5. De presidentsverkiezingen van 1995

11.6. De Parlementsverkiezingen van 1997

Ten uitgeleide : de presidentsverkiezingen van 2002

 

DEEL III Linkse frontvorming geanalyseerd

1. Anatomie van de linkse frontvorming

1.1. Structurele elementen

1.1.1. Posities- en personenverbindingen

1.1.2. Organisatorische banden

1.2. Culturele elementen

1.3. Allianties op electoraal, parlementair en regeringsniveau

1.3.1. Op electoraal niveau

1.3.2. Op parlementair niveau

1.3.3. Op gouvernementeel vlak

1.4. Krachtverhoudingen binnen de linkse frontvorming

2. Basisfactoren

2.1. Frontvorming als resultaat van grondwet van de Vde republiek.

2.1.1. De presidentsverkiezingen als leidende factor

2.1.1.1. De hergroepering van Links

2.1.1.2. De keuze voor de linkse frontvorming

A. De hergroepering van niet-communistisch Links als prealabel voor linkse frontvorming

B. De poging van de FGDS

C. Het verdere verloop van de hergroepering

2.1.1.3. De vereiste een eigen presidentskandidaat naar voor te schuiven

2.1.2. De bipolarisatie van het Franse politieke spectrum

2.2. De opkomst bij verkiezingen

2.2.1. Het mythische karakter van de linkse frontvorming en de

gevolgen voor de opkomst

2.2.2. Analyse van de opkomst

3. Versterkende en remmende factoren

3.1. Versterkende factoren

3.1.1. Het leiderschap

3.1.2. Het kiesstelsel

3.1.3. Het gemeenschappelijk programma

3.1.4. De electorale toestand

3.1.5. De geschiedenis van de samenwerking

3.1.6. De strategische motieven van de partners

3.1.6.1. De communisten

3.1.6.2. De socialisten

3.1.7. De gezamenlijke oppositie ten opzichte van bepaalde onderwerpen of personen

3.2. Remmende factoren

3.2.1. De sterkte van het centrum

3.2.2. De internationale context

3.2.3. Het niveau van verdeeldheid Links en niet-communistisch Links

3.2.4. De relatieve sterkte van de partners

3.2.5. Het niveau van ideologische convergentie

3.2.6. De uitstraling en voorwaarden van andere mogelijkheden

3.2.6.1. Linkse frontvorming vs. Tripartisme

3.2.6.2. Linkse frontvorming vs. Troisième Force

 

Conclusie

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende