Ontwikkelingen op het gebied van
digitale radio en de toepassing ervan
in Vlaanderen.

 

pdf-version

Kristof Colpaert

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof.dr. Frieda Saeys

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,8 mb)