Geschiedenis van de Spaanse film

(1896 - 1939)

 

Más de cien palabras

 

Karen Verschooren

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. W. HESLING
Verslaggever : Prof. Dr. A. DHOEST

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

    Inleiding

 

    1. Het ontstaan en de ontwikkeling van de stille cinema in Spanje (1896–1920)

        1.1. De politieke, sociale en economische toestand aan het einde van de de eeuw

        1.2. De pioniers

        1.3.  Productie, distributie en exploitatie (1986-1920)

            1.3.1. Productie

                1.3.1.1. De productiehuizen in Barcelona, Madrid en Valencia

                1.3.1.2. Algemene kenmerken van de Spaanse films tussen 1896 en 1920

            1.3.2. Exploitatie

            1.3.3. Distributie

        1.4. De reactie van het publiek en de overheid op het nieuwe medium

 

    2. De Spaanse film tijdens de jaren '20

        2.1. De politieke, sociale en economische context in de jaren ’20

        2.2. Belangrijkste regisseurs en filmtitels uit de jaren ’20

        2.3.  Productie, distributie en exploitatie (1920-1930)

            2.3.1. Productie

                2.3.1.1. De productiehuizen in Madrid en Valencia

                2.3.1.2. Algemene kenmerken van de Spaanse films tussen 1820 en 1930

            2.3.2. Exploitatie

            2.3.3. Distributie

        2.4. De rol van de overheid, cinematijdschriften en een congres.

        2.5. Filmanalyse La Aldea Maldita

            2.5.1. Inleiding

            2.5.2. Productie, distributie, exploitatie

            2.5.3. Het verhaal

                2.5.3.1. Juan, Acacia en grootvader Martín als causale agenten

                2.5.3.2. Schermtijd, plottijd en verhaaltijd als dynamische elementen

                2.5.3.3. Een duidelijke expositie, twee problemen en een verrassend einde

                2.5.3.4. Een subjectief waarnemende verhaalvertelling van beperkte draagwijdte

            2.5.4. De enscenering

                2.5.4.1. De setting als verhaalverteller

                2.5.4.2. Authentieke kostumering en maquillage

                2.5.4.3. Licht- en schaduwspel: een Duits geďnspireerde belichting

                2.5.4.4. Een gemotiveerde, ascetische acteerstijl

            2.5.5. De camera

                2.5.5.1. Een sobere, sterk contrasterende fotografie

                2.5.5.2. Grootte en vorm van het filmbeeld

                2.5.5.3. Gevarieerd gebruik van de off-screenruimte

                2.5.5.4. Betekenisvol gebruik van cameraperspectief, -hoogte en –afstand

                2.5.5.5. Een quasi stabiele camera

            2.5.6. De montage

                2.5.6.1. Grafische continuďteit dankzij de mise-en-scčne

                2.5.6.2. Een stabiel ritme

                2.5.6.3. Ruimtelijke continuďteit en vijf significante afwijkingen

                2.5.6.4. Gevarieerde temporele relaties: expliciete montage-ellipsen en verlenging van de tijd

            2.5.7. Het geluid

                2.5.7.1. Eén enkele, maar betekenisvolle, geluidsband

                2.5.7.2. Ritme van de achtergrondmuziek in relatie tot mise-en-scčne en montage

            2.5.8. Conclusie

 

    3. De Spaanse film tussen 1930-1936; de ontwikkeling van de geluidsfilm in de vooroorlogse republikeinse cinema

        3.1. De politieke, sociale en economische context in de beginjaren ’30

        3.2. De overgang naar de geluidsfilm.

        3.3. Belangrijkste regisseurs en filmtitels tussen 1930-1936

        3.4. Productie, distributie en exploitatie (1930-1936)

            3.4.1. Productie

                3.4.1.1. De productiehuizen in Barcelona, Madrid en Valencia

                3.4.1.2. Algemene kenmerken van de Spaanse films tussen 1820 en 1930

            3.4.2. Exploitatie

            3.4.3. Distributie

        3.5. De rol van de overheid, cinematijdschriften en een congres

        3.6. Filmanalyse La Verbena de la Paloma

            3.6.1. Inleiding

            3.6.2. Productie, distributie, exploitatie

            3.6.3. Het verhaal

                3.6.3.1. Julián als actieve, doelgerichte protagonist

                3.6.3.2. Efficiëntie troef in de tijdsindeling

                3.6.3.3. Vier initiërende shots, een dynamische ontwikkeling en een happy-end

                3.6.3.4. Een allesomvattende verhaalvertelling met objectieve basis

            3.6.4. De enscenering

                3.6.4.1. Een verbluffend authentieke setting

                3.6.4.2. Authenticiteit en feestelijkheid in kostumering en maquillage

                3.6.4.3. Three-point-lightning en high-key illumination: een Amerikaans geďnspireerde belichting in functie van het verhaal

                3.6.4.4. Een natuurlijk, uitbundige acteerstijl

            3.6.5. Camera

                3.6.5.1. Een vernieuwende fotografie dankzij Technicolor, deep focus photography en de superimpositie

                3.6.5.2. Grootte en vorm van het filmbeeld

                3.6.5.3. De off-screenruimte als garantie voor de verhaallogica

                3.6.5.4. Gevarieerd en verrassend gebruik van cameraperspectief, -niveau, - hoogte en –afstand

                3.6.5.5. Een dynamische camera

            3.6.6. De montage

                3.6.6.1. Grafische continuďteit in dienst van de verhaalontwikkeling

                3.6.6.2. Een dynamisch ritme

                3.6.6.3. De parallelmontage en een ambigue houding ten aanzien van ruimtelijke continuďteit

                3.6.6.4. Klassiek temporele relaties

            3.6.7. Het geluid

                3.6.7.1. Een dichte, gevarieerde en betekenisvolle geluidsmix

                3.6.7.2. Gevarieerde relaties tussen geluid, mise-en-scčne en montage inzake ritme

                3.6.7.3. Een waarheidsgetrouw gebruik van geluid

                3.6.7.4. Primaat van on-screen diegetic sound

                3.6.7.5. Een synchrone en simultane geluidsband

        3.6.8. Conclusie

 

    4. De Spaanse filmproductie tijdens de burgeroorlog (1936-1939)

        4.1. Het verloop van de Spaanse burgeroorlog

        4.2. Privé-productie van fictie-langspeelfilms tijdens de burgeroorlog

        4.3. De Spaanse cinema in de republikeinse zone

            4.3.1. De cinema van de anarchisten

            4.3.2. De cinema van de communisten of de marxistische productie

            4.3.3. De regeringsproductie

        4.4. De cinema van de rebellen, de cinema van Franco

        4.5. Het resultaat van de oorlog en zijn cinematografische gevolgen

 

Besluit

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende