Nieuw Rechts in Vlaanderen.

Het gedachtegoed van het Nieuw Rechtse tijdschrift ‘Teksten, Kommentaren en Studies’

Sofie Delporte

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Bruno De Wever

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

DEEL I: Wat is Nieuw Rechts?

    1. De vertegenwoordigers van Nieuw Rechts

        1.1 Inleiding

        1.2 De Nouvelle Droite in Frankrijk

            1.2.1 De voorgeschiedenis van GRECE: een beknopt overzicht

            1.2.2 Het ontstaan en de ontwikkeling van GRECE

        1.3 Een eerste analyse van TeKoS

            1.3.1 Het ontstaan

            1.3.2 De activiteiten

            1.3.3 De redactie en medewerkers

            1.3.4 De veranderende vormgeving

    2. Een eerste omschrijving van Nieuw Rechts

        2.1 De afwijzing van een ideologisch kader

        2.2 Rechts, ‘Nieuw’ Rechts en ‘Oud’ Rechts

 

DEEL II: Het Nieuw Rechtse gedachtegoed

    1. Het uitgangspunt

        1.1 De cultuurcrisis van de Westerse beschaving

    2. De kritiek van Nieuw Rechts

        2.1 Het anti-egalitarisme

        2.2 De afwijzing van de monotheïstische godsdiensten

            2.2.1 Het totalitaire karakter van de monotheïstische religies

            2.2.2 De afwijzing van het joods-christendom

            2.2.3 De afwijzing van de Islam

        2.3 De afwijzing van het liberalisme en het communisme

            2.3.1 Het liberalisme en het communisme: twee gelijkaardige ideologieën

            2.3.2 De afwijzing van het communisme

            2.3.3 De afwijzing van het liberalisme

        2.4 De afwijzing van het multiculturalisme

    3. Het tegenproject van Nieuw Rechts 

        3.1 Een nominalistische wereldbeschouwing

        3.2 Le droit à la différence

            3.2.1 ‘Le droit à la différence’ als tegenpool van het egalitarisme

            3.2.2 ‘Le droit à la différence’ van elk volk

            3.2.3 ‘Le droit à la différence’ van elk individu

        3.3 Een organische samenleving

            3.3.1 De organische samenleving van Nieuw Rechts

            3.3.2 De nood aan verworteling en traditie

            3.3.3 De noodzakelijke elite

            3.3.4 De staat in een organische samenleving

            3.3.5 De economie in een organische samenleving

        3.4 Onze Indo-europese erfenis

            3.4.1 Onze Indo-europese erfenis als antwoord op de Westerse cultuurcrisis

            3.4.2 Onze Indo-europese erfenis volgens Nieuw Rechts

        3.5 Het Nieuw Rechtse heidendom

            3.5.1 Het heidendom: een inleiding

            3.5.2 De Noordse traditie

            3.5.3 Het heidendom volgens Nieuw Rechts

        3.6 De Europese rijksgedachte

            3.6.1 De focus op Europa

            3.6.2 De rijksgedachte

            3.6.3 De Europese rijksgedachte vandaag

        3.7 Ecologische bewogenheid

            3.7.1 De ecologische bewogenheid als onderdeel van het Nieuw Rechtse gedachtegoed

            3.7.2 Een radicaal revolutionair ecologisme?

            3.7.3 De ecologische bewogenheid: een conservatief thema

    4. De tactiek van Nieuw Rechts

        4.1 De metapolitieke strategie

            4.1.1 Het gedachtegoed van Gramsci

            4.1.2 Het metapolitieke concept van Nieuw Rechts

            4.1.3 De hegemonie van links

            4.1.4 De metapolitieke strijd

        4.1.5 De Franse Revolutie en de Vlaamse beweging: twee voorbeelden van een geslaagde metapolitieke operatie

    5. Capita Selecta

        5.1 Ontwikkelingshulp

        5.2 Gezin en opvoeding

        5.3 Wetenschap

        5.4 De monarchie

 

DEEL III: Nieuw Rechts in een breder perspectief

    1. Nieuw Rechts en de conservatieve revolutie

        1.1 De conservatieve revolutie: een inleiding

        1.2 De conservatieve revolutie in de Weimarrepubliek

            1.2.1 De focus op de Weimarrepubliek

            1.2.2 De situatie voor de eerste wereldoorlog

            1.2.3 De impact van wereldoorlog I en het mentale klimaat in het interbellum

            1.2.4 De conservatieve revolutie: een indeling

            1.2.5 De conservatieve revolutie versus het nazisme

        1.3 Nieuw Rechts een erfgenaam van de conservatieve revolutie? Een kort overzicht

            1.3.1 De conservatieve revolutie: een voorloper van Nieuw Rechts?

            1.3.2 De verwantschap tussen Nieuw Rechts en de conservatieve revolutie: een kort overzicht

    2. Nieuw Rechts en de Vlaamse beweging

        2.1 Nieuw Rechts en de band met de radicaalrechtse traditie in de Vlaamse beweging

            2.1.1 Is Nieuw Rechts radicaalrechts?

            2.1.2 De inbedding in de Vlaamse beweging: de voorgeschiedenis van TeKoS

            2.1.3 De inbedding in de Vlaamse beweging: de Vlaamsgezinde achtergrond van enkele redacteurs van TeKoS

        2.2 De visie van TeKoS op de Vlaamse beweging

            2.2.1 De aandacht voor de Vlaamse beweging

            2.2.2 De Vlaamse beweging volgens Nieuw Rechts: volksgericht en heelnederlands

            2.2.3 De visie op het rechts-radicalisme in de Vlaamse beweging tijdens het interbellum en de tweede wereldoorlog

            2.2.4 De visie op de Vlaamse beweging na de tweede wereldoorlog en nu

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen (pdf 75 kb)

1. Overzicht van alle artikels in Tekos per auteur

2. Statutaire doelstellingen van de Delta-Stichting vzw

 

home lijst scripties inhoud volgende