Nieuw Rechts in Vlaanderen. Het gedachtegoed van het Nieuw Rechtse tijdschrift ‘Teksten, Kommentaren en Studies’ (Sofie Delporte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

I. Werkinstrumenten

 

Belgische bibliografie. Bibliographie de Belgique, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1979-2000

 

‘Bibliografie van de Geschiedenis van België. Bibliographie de l’histoire de Belgique’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1979-2000

 

FRANCOIS Luc, De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis, I Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1975-1994, Gent, Academia Press, 1995

 

FRANCOIS Luc, De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis, II Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1975-1994, Gent, Academia Press, 1995

 

Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste geschiedenis, 1995-2000

 

Encyclopaedia Britannica, 1999, CD-rom

 

DE SCHRIJVER Reginald e.a. (eds.), De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, CD-rom

 

Wetenschappelijke Tijdingen, 1983-2000

 

Nations and Nationalism, 1996 (2)-2000

 

 

ELEKTRONISCHE CATALOGI

 

ALEPH

Belgische Wetenschappelijke Catalogus

Antilope

 

 

ELEKTRONISCHE DATABANKEN

 

WEB OF SCIENCE

 

II. Literatuurlijst

 

 

ARCKENS Eric, De Nouvelle Droite als ideologie tegen de Westerse consumptiemaatschappij: een benadering, Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1990, 364p. (politieke en sociale wetenschappen)

 

BOEHME Olivier, ‘Academici en de revolutie van rechts tijdens het interbellum’, Wetenschappelijke Tijdingen, LVII, 1998, 1, pp.45-58

 

BOEHME Olivier, Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum: ideeënhistorische bijdragen, Leuven, Acco, 1999, 278p.

 

CAROFIGLIO V. en FERRANDES C., ‘Les aventures de la droite française et les avatars de Gramsci’, MOTS, 1986, 12, pp.191-203

 

COMMERS Patrick, De Conservatieve Revolutie in Vlaanderen. Een kritische analyse van het Nieuw Rechtse tijdschrift Teksten, Kommentaren en Studies, Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1997, 167p. (vakgroep geschiedenis)

 

DE SCHRIJVER Bart, ‘Zwarte Vrijbuiters bedreigen Doel’, De Morgen, 31.03.2001/8

 

DE SMET Dirk, De Konservatieve Revolutie tijdens de Republiek van Weimar, Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1990, 95p. (vakgroep politieke wetenschappen)

 

DE VOS L. en MOENS M., Nieuw rechts: filosofie en praktijk, Borgerhout, EXA, 1983, 278p.  

 

DE WEVER Bart, ‘De schaduw van de leider. Joris Van Severen en het na-oorlogs Vlaams-nationalisme (1945-1970)’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXI, 2001, 1-2, pp.177-252

 

DE WEVER Bruno, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Tielt, Gent, Lannoo, Perspectief Uitgaven, 1994, 701p.

 

DE WIT Harry, ‘Nieuw rechts en het heidendom’, in: De Fabel van de Illegaal, april 2000 (elektronische versie, http://www.gebladerte.nl)

 

DE WITTE Hans, BILLIET Jaak en SCHEPERS Peer, ‘Hoe zwart is Vlaanderen? Een exploratief onderzoek naar uiterst-rechtse denkbeelden in Vlaanderen in 1991’, Res Publica, XXXVI, 1994, 1, pp.85-102

 

DE ZUTTER Jan, Heidenen voor het Blok: radicaal rechts en het nieuwe heidendom, Antwerpen, Hautekiet, 2000, 174p.

 

DUPLEX Louis, ‘Religion, religiosités et politique dans les extrêmes droites allemandes de 1870 à 1933. Panorama et questions d’ensemble’, Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, XXXII, 2000, 2, pp.163-176

 

DURANTON-CRABOL Anne-Marie, Visages de la nouvelle droite: le GRECE et son histoire, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1988, 267p.

 

GRAHAM Harvey, Listening people, speaking earth: contemporary paganism, London, Hurst, 1997, 250p.

 

GOTOVITCH José, VAN DOORSLAER Rudi, RAES Koen e.a., Herfsttij van de 20ste eeuw. Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990, Leuven, Kritak, 1992, 160p.

 

KERSHAW Ian, Hitler 1889-1936: hoogmoed, Utrecht, Het Spectrum, 1999, 839p.

 

KREBBERS Eric, ‘Millionaire Goldsmith supports the Left and the extreme Right’, De Fabel van de illegaal, september 1999 (elektronische versie, http://www.gebladerte.nl)

 

LEERSSEN Joep, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets, Amsterdam, University Press, 1999, 173p.

 

LUNDE H, ‘Norse mythology – cheap icons for nationalism’, (http://norway.origo.no/culture/guide/folklore/nationalism.html)

 

PAUWELS Luc, De ideologische evolutie van Joris van Severen, Ieper, Studie- en Coördinatiecentrum Joris van Severen, 1999, 272p.

 

PLASSERAUD Yves, ‘La Nouvelle droite fait son chemin’, Esprit, 1983, 79, pp.51-67

 

RANSOME Patrick, Antonio Gramsci. A new introduction, New York, Harvester Wheatsheaf, 1992, 252p.

 

RENTMEESTERS Patrick, Nieuw rechts in Vlaanderen: een onderzoek naar de doorstroming van de Nieuw Rechtse ideologie in het Vlaams Blok, Brussel, VUB (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1994, 169p. (vakgroep politicologie)

 

ROGIERS Filip, ‘Een nieuw Vlaams blok’, Knack, XXXII, 2002, 3, pp.16-22

 

SEIDEL G., ‘Le fascisme dans les textes de la Nouvelle Droite’, MOTS, 1981, 3, pp.47-62

 

SIZOO Jan, Inzake rechts. Verkenningen van een politieke gedachtenwereld, Boom, Meppel, 1971, 254p.

 

SHEEHAN Thomas, ‘Mythe and Violence: The Fascism of Julius Evola and Alain de Benoist’, Social Research, ILVIII, 1981, 1, pp.45-73

 

SPRUYT Marc, ‘Antonio Gramsci, leermeester van het Vlaams Blok’, De Hoogste Tijd, VIII, 1995, 3, pp.7-17  

 

SPRUYT Marc, ‘Le Vlaams Blok et la Nouvelle Droite. Le détournement de Gramsci’, in: LE PAIGE Hugues (ed.), Le désarroi démocratique. L’extrême droite en Belgique, Bruxelles, Labor, 1995, pp.165-181  

 

 

SPRUYT Marc, Wat het Vlaams Blok verzwijgt, Leuven, Van Halewyck, 2000, 337p.

 

SPRUYT Marc, ‘Een gentleman-fascist in de Senaat’, De Morgen, 03.03.2001/44

 

TABARY Serge, ‘De l’anti-judaïsme religieux à l’antisémitisme politique’, Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, XXXII, 2000, 2, pp.177-188

 

TAGUIEFF P.A., Sur la nouvelle droite: jalons d’une analyse critique, Paris, Descartes, 1994, 425p.  

 

TOMMISSEN Piet, ‘Wat is en wat wil de Nouvelle Droite?’, Eclectica, XIII, 1984, 55-56-57, pp.101-148  

 

VAN DORSSELAER Isa, ‘Het grote gelijk rechts van het Blok’, De Standaard, 19/05/2001 (elektronische versie, http://www.destandaard.be)

 

VANHECKE Frank, Metapolitieke strategie, organisatie en ideeën van Kultureel Nieuw-Rechts in Frankrijk: G.R.E.C.E. 1967-1981’, Brussel, VUB (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981, 112p. (vakgroep communicatiewetenschappen)

 

VANLANDSCHOOT Romain, ‘Joris van Severen’, in: R. De Schrijver e.a. (eds.), De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt Lannoo, 1998 (CD-rom)

 

VERHOEYEN E., ‘L’extrême droite en Belgique III Les mouvements solidaristes’, CRISP, 1976, 715-716, pp.2-44

 

VERMEERSCH Etienne, Historisch overzicht van de wijsbegeerte, Gent, RUG, (onuitgegeven syllabus), 1998-1999, 181p.

 

VOS Louis, ‘Rechts-radicalisme’, in: R. De Schrijver e.a. (eds.), De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt Lannoo, 1998 (CD-rom)

 

VOS Louis, ‘De rechts-radicale traditie in het Vlaams-nationalisme’, Wetenschappelijke tijdingen, LII, 1993, 3, pp.129-149

 

WESTERWINK Harry, ‘Hedendaagse Heidenen en hun Blut und Boden – goden’, in: De Fabel van de Illegaal, juni 1999 (elektronische versie, http://www.gebladerte.nl)

 

WILS Lode, Joris van Severen. Een aristocraat verdwaald in de politiek, Leuven, Davidsfonds, 1994, 71p.

 

YORK Michael, The emerging network: a sociology of the New Age and Neo-Pagan movements, Totowa, Rowman and Littlefield, 1995, 372p.

 

III. Websites

 

http://www.vbj.org (website van de Vlaams Blok Jongeren)

 

http://www.vlaams-blok.be

 

http://www.vormingsinstitiuutwiesmoens.be

 

http://dhme.dhm.de/lemo/html/ (website van het Deutsches Historisches Museum, Berlin)

 

http://home.planetinternet.be/~logghe/info.html (website van de heidense vereniging vzw Traditie van Koenraad Logghe)

 

http://norway.origo.no/culture/ (Norwegian arts and culture forum)

 

http://www.gebladerte.nl (website van het blad ‘De Fabel van de Illegaal’)

 

http://www.destandaard.be

 

IV. Bronnen

 

Publicaties van Nieuw Rechts

 

DE BENOIST Alain, Heiden zijn vandaag de dag, Wijnegem, Deltapers, 1986, 346p.

 

DE BENOIST Alain, Les idées à l’endroit, Paris, Hallier, 1979, 298p.

 

DE BENOIST Alain, Vu de droite: anthologie critique des idées contemporaines, Paris, Copernic, 1978, 627p.

 

DE BENOIST Alain, ‘The idea of empire’, TELOS, 1993-1994, 98-99, pp.81-98

 

GOLDSMITH Edward, De weg. Een ekologische wereldvisie, Wijnegem, Deltapers, 1996, 81p.

 

PAUWELS Luc (ed.), Verworteling, verankering. Grondslagen voor de 21ste eeuw., Wijnegem, Delta-stichting, 1999, 71p.

 

Artikels uit TeKoS (chronologisch)

 

Van Marcke Eric, ‘Racisme, rasbewustzijn, en rassenwaan’, Tekos, I, 1980, 6

 

Pauwels Luc, ‘Henri Brugmans en “nieuw rechts”’, Tekos, I, 1980, 6

 

Pauwels Luc, ‘Politiek en metapolitiek in Vlaanderen en Nederland ’, Tekos, I, 1980, 6

 

DE BENOIST Alain, ‘Willen zou voldoende zijn’, Tekos, I, 1980, 6

 

PAUWELS Luc, ‘G.R.E.C.E., een werk- en ideeëngemeenschap. Interview met Jean-Claude Valla’, Tekos, I, 1980, 7-8

 

DUJARDIN J.P., ‘De kostprijs van het kommunisme: 150 miljoen doden’, Tekos, I, 1980, 7-8

 

DE BENOIST Alain, ‘De geschiedenis begon in Stonehenge’, Tekos, I, 1980, 7-8

 

TOMMISSEN Piet, ‘Het metapolitieke concept van Alain de Benoist’, Tekos, I, 1980, 9-10

 

PAUWELS Luc, ‘Politiek en metapolitiek in Vlaanderen en Nederland (III)’, Tekos, I, 1980, 9-10

 

DE BENOIST Alain, ‘Natie en rijk: van kontroverse tot synthese’, Tekos, I, 1980, 11

 

PAUWELS Luc, ‘De konservatieve revolutie in de Lage Landen (I) Methodologische problemen van een ongeschreven geschiedenis’, Tekos, I, 1980, 11

 

PAUWELS Luc, ‘De konservatieve revolutie in de Lage Landen (II) Methodologische problemen van een ongeschreven geschiedenis’, Tekos, I, 1980, 12

 

DE BENOIST Alain, ‘Laat ons geen “gelukkige robotjes” worden’, Tekos, I, 1980, 12

 

DE HOON Frans, ‘De Lage Landen en de Europese rijksgedachte’, Tekos, I, 1980, 12

 

VIAL Pierre, ‘Het religieuze totalitarisme’, Tekos, I, 1980, 13

 

VAN MARCKE Eric, ‘Ontwikkelingshulp: verplichting en verkwisting?’, Tekos, I, 1980, 13

 

DE BENOIST Alain, ‘De wereld, het leven en de gedachten die men er zich bij maakt. Een nominalistische visie’, Tekos, II, 1981, 16

 

DE BENOIST Alain, ‘Natuur en milieu: het ware probleem’, Tekos, II, 1981, 17-18

 

PAUWELS Luc, ‘Wat Vlaamse beweging en economische krisis te maken hebben met “nieuw rechts”’, Tekos, II, 1981, 23

 

MOHLER Armin, ‘Hoe kan men heiden zijn? Over een boek van Alain de Benoist’, Tekos, II, 1981, 23

 

VIAL Pierre, ‘De belangen van de volkeren dienen’, Tekos, III, 1982, 25

 

DE HERTE Robbe, ‘De stad als probleem’, Tekos, III, 1982, 25

 

BREGEON J.J., ‘De ideologische betekenis van denkclubs en vrijmetselarij in het prerevolutionaire Frankrijk der 18de eeuw’, Tekos, III, 1982, 27-28

 

DE HOON Frans, ‘De rode kreeft en de zwarte scharen: een studie in fascistologie en totalitarisme’, Tekos, III, 1982, 27-28

 

 

DE HOON Frans, ‘Verraad, kollaboratie en “de (Wilde’s) nieuwe orde” ‘, Tekos, III, 1982, 29

 

BERARD Pierre, ‘Hoe men kulturen vermoordt’, Tekos, III, 1982, 30

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa’, Tekos, III, 1982, 31

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (II)’, Tekos, III, 1982, 32

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (III)’, Tekos, IV, 1983, 33

 

MOHR Hans, ‘Gelijkheid en ongelijkheid, biologisch gezien’, Tekos, IV, 1983, 34

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (IV): een volksvreemde religie’, Tekos, IV, 1983, 34

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (V): Europa ontwaakt’, Tekos, IV, 1983, 36

 

PAUWELS Luc, ‘Bandbreedte, niet lijn’, Tekos, IV, 1983, 36

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (VI)’, Tekos, IV, 1983, 37-38

 

DE BOIS Hildegonde, ‘Koning zijn en dat in België’, Tekos, IV, 1983, 37-38

 

DE HOON Frans, ‘De laatste der monarchen’, Tekos, IV, 1983, 37-38

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (VII)’, Tekos, V, 1984, 39

 

DE BOIS Hildegonde, ‘Van Oranje tot Benelux en verder’, Tekos, VI, 1985, 40

 

MEERBOSCH Janus, ‘Erfdeel Europa (slot)’, Tekos, VI, 1985, 40

 

GOOVAERTS Frank, ‘Dr. G. Schamelhout, antropologie en Vlaamse Beweging’, Tekos, VII, 1985, 40

 

DE MARTELAERE Guy, ‘Het verstoorde evenwicht. Enkele beschouwingen over destabilisatie in mens, natuur en maatschappij’, Tekos, VI, 1985, 42, pp.33-43

 

DE BOIS Hildegonde, ‘Vrij denken, heiden zijn. Tweede colloquium te Schoten’, Tekos, XVI, 1985, 43, p.3

 

PAUWELS Luc, ‘Vrijzinnige traditie en heidense toekomst’, Tekos, VII, 1986, 44, pp.7-23

 

JORBERT Anne, ‘Wetenschap en vooruitgangsgedachte’, Tekos, VII, 1986, 44, pp.37-47

 

MOHLER Armin, ‘Van de konservatieve revolutie tot nieuw rechts: kontinuïteit en diskontinuïteit.’, Tekos, VII, 1986, 44, pp.3-6

 

MARMIN Michel, ‘Naar nieuwe konvergentiepunten. Vragen aan Alain de Benoist’, Tekos, VIII, 1987, 48, pp.3-14

 

DE HOON Frans, ‘Ontsnappen wij zo aan Yalta?’, Tekos, VIII, 1987, 48, pp.31-38

 

VINKS Jos, ‘Links en rechts: zin of onzin van een opdeling’, Tekos, IX, 1988, 50, pp.43-51

 

WILLMS Bernard, ‘Duits nationaal bewustzijn en midden-Europa, een Europees alternatief’, Tekos, IX, 1988, 51, pp.13-19

 

MEERBOSCH Janus, ‘Heidens-religieuze gedachten in de gedichten van Willem Kloos’, Tekos, IX, 1988, 51, pp.52-55

 

DE MARTELAERE Guy, ‘Naturalistisch denken. Een inleiding tot een konservatief alternatief’, Tekos, X, 1989, 55, pp.27-29

 

PAUWELS Luc, ‘Armin Mohler en de konservatieve revolutie’, Tekos, X, 1989, 55, pp.11-26

 

GOOVAERTS Frank, ‘Odiel Spruytte. Een vergeten konservatief-revolutionair thema’, Tekos, XI, 1989, 55, pp.44-53

 

PAUWELS Luc, ‘Staf Vermeire en het A.D.J.V.’, Tekos, XI, 1989, 55, pp.54-61

 

DE BENOIST Alain, ‘Midden-Europa. Een herontdekt konservatief-revolutionair thema’, Tekos, X, 1989, 55, pp.62-65

 

CAILLIAU Maurits, “…ik koos de partij van Oranje!” Voor een Heelnederlandse geschiedenis.’, Tekos, X, 1989, 57, pp.18-29

 

DE BOIS Hildegonde, ‘Joris van Severen of wat de Nederlanden ontbreekt’, Tekos, XI, 1990, 59, pp.16-24

 

DE HOON Frans, ‘De Duitse hereniging’, Tekos, XI, 1990, 59, pp.25-34

 

DE HOON Frans, ‘Over Europa “Groen” en “Rechts”’, Tekos, XI, 1990, 59, pp.44-50

 

MEERBOSCH Janus, ‘Ons Midwinterfeest, vroeger en nu’, Tekos, XI, 1990, 60, pp.3-37

 

MANOUSAKIS Gregor, ‘De islam een totalitaire godsdienst’, Tekos, XII, 1991, 62, pp.3-7

 

DE BOIS Hildegonde, ‘En de gematigde Islam?’, Tekos, XII, 1991, 62, pp.7-8

 

PAUWELS Luc, ‘Gemeenschap en eigen identiteit’, Tekos, XII, 1991, 64, pp.3-12

 

LOGGHE Koenraad, ‘Jan Frans Willems (1793-1846). Bij de tweehonderdste verjaardag van zijn geboorte’, Tekos, XIV, 1993, 72, pp.35-46

 

PAUWELS Luc, ‘Boudewijn I’, Tekos, XIV, 1993, 72, pp.3-7

 

CAILLIAU Maurits, ‘De krachtlijnen in het politieke denken van Joris van Severen en Louis Gueuning’, Tekos, XV, 1994, 75, pp.10-17

 

 

PAUWELS Luc, ‘Joris van Severen indachtig’, Tekos, XV, 1994, 75, pp.42-46

 

DE BOIS Hildegonde, ‘België valt uiteen. En dan? De strijd binnen België is gestreden. Wij hebben hem niet gewonnen’, Tekos, XVI, 1995, 76, pp.3-7

 

DE BOIS Hildegonde, ‘België valt uiteen. En dan? (2) Wat komt er na België’, Tekos, XVI, 1995, 76, pp.8-13

 

CREVE Jan, ‘Joris van Severen. Bij een honderdste verjaardag”, Tekos, XVI, 1995, 76, pp.40-48

 

PAUWELS Luc, ‘Er komt ruimte voor een stigmatisering van een deel van de Vlaamse beweging. Het VNV van Bruno de Wever’, Tekos, XVII, 1995, 76, pp.51-64

 

LOGGHE Peter, ‘Na ons analfabeten? Pleidooi voor de opvoedende taak van het Vlaams-nationalisme’, Tekos, XVII, 1995, 77, pp.56-59

 

RAVYTS Kurt, ‘Robrecht de Smet, de tragische levensloop van een kompromisloos Heelnederlander’, Tekos, XVII, 1995, 77, pp.60-71

 

PAUWELS Luc, ‘Groen en/of rechts’, Tekos, XVI, 1995, 78, pp.7-10

 

SLEMBROUCK Juul en DE MARTELAERE Guy, ‘Naar ekologisch herstel. Een radikaal-ekologisch manifest’, Tekos, XVI, 1995, 78, pp.33-40

 

RAES Roeland, ‘Een eeuwfeest in mineur: het ANV 1895-1995’, Tekos, XVI, 1995, 78, pp.79-82

 

DE BENOIST Alain, ‘Nietzsche en de konservatieve revolutie’, Tekos, XVI, 1995, 79,

pp.14-19

 

LOGGHE Peter, ‘Het rechtse verzet tegen Hitler’, Tekos, XVI, 1995, 79, pp.20-27

 

PAUWELS Luc, ‘Onze bedreigde demokratie’, Tekos, XVI, 1996, 80, pp.3-10

 

PAUWELS Luc, ‘De Dinaso-generatie’, Tekos, XVII, 1996, 81, pp.3-9

 

VERSTRAETE Pieter Jan, ‘Bolland en de Vlaamse beweging’, Tekos, XVII, 1996, 81,

pp.48-57

 

PAUWELS Luc, ‘Wat we met links (en rechts) gemeen hebben. Wat ons van rechts (en links) scheidt’, Tekos, XVI, 1996, 83, pp.5-18

 

LOGGHE Peter, ‘De Vlaamse Beweging en de anti-identiteitsmaffia’, Tekos, XVIII, 1997, 84, pp.57-58

 

s.n., ‘Hoe overleven wij de dekadentie?’, Tekos, XVIII, 1997, 85, p.3

 

DE SY Hubert, ‘De vlucht van onze postmoderne elites’, Tekos, XVIII, 1997, 86, pp.3-6

 

DE HOON Frans, ‘Waarom? Enkele collaboratiemotieven uit 1940-1945’, Tekos, XVIII, 1997, 86, pp.41-43

 

LOGGHE Koenraad, ‘Over de essentie van de heidense religie’, Tekos, XVIII, 1997, 87, pp.53-59

 

JORIS Mark, ‘Beste Jaak, landgenoten zijn daarom nog geen volksgenoten’, Tekos, XIX, 1998, 88, pp.35-48

 

DE BOIS Hildegonde, ‘Afscheid van Frans de Hoon’, Tekos, XIX, 1999, 93, pp.3-5

 

s.n., ‘Het vijfde colloquium van de Delta-Stichting vzw. Vlaamse identiteit, Nederlandse toekomst in Europa’, Tekos, 1999, 94, p.3

 

LOGGHE Peter, ‘Globalisering: is er een alternatief?’, Tekos, XXI, 2000, 98, pp.38-43

 

s.n., ‘Het zevende colloquium van de Delta-Stichting vzw. Globalisering of lot in eigen handen?’, Tekos, XXII, 2001, 100, p.3

 

PAUWELS Luc, ‘Veranderen, om te kunnen behouden’, Tekos, XXII, 2001, 100, pp.5-10

 

s.n., ‘De TeKoS-reeks’, Tekos, XXII, 100, pp.66-67

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende