Multiculturalisme
in het Sultanaat van Delhi

De biografie van Kabīr en Amīr Khusro

 

pdf-version

Riet Schouwenaars

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. F. Van Den Bossche

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,8 mb)