Regenbooglinten in de Levensboom

Een onderzoek naar sjamanisme
in een niet-traditionele context,
ondersteund door veldwerk rond de beleving
en invulling van het sjamanisme bij de Regenboogstam

 

Shany Goemaere

 

Verhandeling, voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte
ter verkrijging van de graad van licentiaat in de vergelijkende Cultuurwetenschappen

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Rik Pinxten

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding

 

2. Het sjamanisme van de antropoloog

    2.1. Wat is sjamanisme?

2.1.1. Religie

2.1.2. Extase

2.1.3. Reis naar een andere werkelijkheid

2.1.4. Dienstbaarheid aan de gemeenschap

2.1.5. Contact met geesten

2.1.6. Een overkoepelende beschrijving

    2.2 Wie is de sjamaan?

2.2.1. De betekenis van ‘sjamaan’

2.2.2. Beelden van de sjamaan

    2.3 Definitieprobleem

    2.4 Terug naar de sjamaan: de methodes en hulpmiddelen van de sjamaan

2.4.1. De reis van de sjamaan

2.4.2. Het paard van de sjamaan en andere middelen

    2.5. De taken van de sjamaan

2.5.1. Omgaan met ziekten

2.5.2. Rituelen en ceremonieën

2.5.3. Waarzeggen en helderzien

2.5.4. Raadgeven en leiden

2.5.5. Andere taken

2.5.6. De cultuur wijst de sjamaan zijn taken

    2.6. Bij wijze van besluit

 

3. Neosjamanisme

    3.1. Wat is neosjamanisme?

3.1.1. Ontstaan

3.1.2. De vaders van het neosjamanisme

3.1.3. Kenmerken van het neosjamanisme

3.1.4. Kritieken op neosjamanisme

3.1.5. Wetenschappelijke visies op neosjamanisme

    3.2. Bij wijze van besluit 52

 

4. Regenbooglinten in de levensboom

    4.1. Agape, centrum voor vorming, training, supervisie in sjamanisme & integrale therapie

    4.2. Opleiding sjamanisme en transformatie

4.2.1. Structuur van de opleiding

4.2.2. Inhouden van de opleiding

4.2.3. Kwalitatieve analyse

 

5. Conclusie

 

Bibliografie

 

Bijlage: interview

 

home lijst scripties inhoud volgende