Communicatie tussen vakbonden
binnen een multinationaal bedrijf

 

Renaat De Witte

 

Academiejaar: 2004-2005

VOSEB/ISUA
Academiejaar 2004-2005

Universiteit Anwerpen

 

Promotor: Peter van der Hallen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1 Inleiding

1.1 Toelichting

1.2 Probleemstelling

 

2 Beïnvloeden globalisering en de werking van de EOR de communicatie tussen vakbonden?

2.1 Inleiding

2.2 Vakbonden en Globalisering

2.3 Diversiteit in de samenstelling van de EOR

2.4 EOR: Structuur – Agenda – Onderwerpen – Verslagen –externe experts 

2.5 Interactie tussen de werknemersvertegenwoordigers binnen de werking van de EOR

2.6 Wedijver tussen de vestigingen en de wisselwerking vanuit werknemerszijde

2.7 Rol en organisatie van voorbereidingsvergaderingen

2.8 Verschillende industriële verhoudingen, culturen en structuren

2.9 Conflicten en spanningen tussen de EOR-vertegenwoordigers

2.10 Toenemende wisselwerkingen

2.11 Kan de Europese ondernemingsraad een stap zijn naar communicatie tussen

        vakbonden?

2.12 Uitdaging voor de EOR

2.13 Naar een Europees gevoel

 

3 Analyse van de vragenlijst

3.1 Bedenkingen bij de vragenlijst

3.2 Gegevens onderneming

3.3 Syndicale werking binnen de onderneming

3.4 Europese Ondernemingsraad

3.4.1Oprichting

3.4.2 Vrijstelling

3.4.3 Houding bedrijf ten opzichte van de EOR

3.4.4 Plenaire vergadering

3.4.5 Werkgroepen en andere vergadermomenten

3.4.6 Vertaling

3.5 Contact met werknemersvertegenwoordigers binnen de EOR

3.5.1 Vrije momenten om tot communicatie te komen

3.5.2 Gespreksonderwerpen binnen de vrije momenten

3.5.3 Obstakels om tot communicatie te komen

3.6 Contact van de EOR-mandataris met zijn lokale vakbondsdelegatie

3.6.1 Eigen syndicaal verslag + verspreiding

3.6.2 Verspreiding eigen syndicaal verslag

3.7 Internationale werking buiten de EOR om?

3.7.1 Georganiseerde werking die buiten de structuren van de EOR zouden bestaan

3.7.2 Faciliteiten voorzien door de werkgever om te komen tot communicatie buiten de EOR om

3.7.3 Faciliteiten voorzien door de vakbondsorganisaties om te komen tot

         communicatie buiten de EOR om

3.7.4 Bestaan er bedrijfsgrensoverschrijdende publicaties?

3.7.5 Bedrijfsgrens overschrijdende contacten

3.7.6 Bedrijfsgrens overschrijdende initiatieven

3.7.7 Moeilijkheden bij bedrijfsgrensoverschrijdende contacten

3.7.7.1 Vakbondscultuur

3.7.7.2 Bedrijfscultuur

3.7.7.3 Volkscultuur

3.7.7.4 Taal

3.7.7.5 Acties, onderhandelingen, verkiezingen

3.7.7.6 Andere elementen die de communicatie moeilijker maken

3.8 Initiatieven naar communicatie?

3.8.1 Vanuit de eigen vakbondsorganisatie naar een vakbondsafvaardiging binnen de

          vestiging

3.8.2 Vanuit de eigen vakbondsorganisatie naar een vakbondsafvaardiging van een

   andere vestiging

3.8.3 Initiatief naar communicatie vanuit de eigen overkoepelende

         vakbondsorganisatie?

3.8.4 Initiatief van een overkoepelende vakbondsorganisatie(vb EMB) om vakbonds-

         vertegenwoordiging te stimuleren in communicatie te treden met elkaar.

3.8.5 Initiatief naar communicatie vanuit een vakbondsorganisatie uit een andere

         vestiging

3.8.6 Zijn er initiatieven vanuit de onderneming die de communicatie tussen de

         verschillende vestigingen verbeteren?

3.8.7 Initiatief vanuit de overheid ter stimulering van de communicatie over de

         verschillende vestigingen heen?

3.8.8 Andere initiatieven ter stimulering van de communicatie over de verschillende

         vestigingen heen?

3.8.9 Is er communicatie bij conflicten?

3.8.10 Is er nood(behoefte) aan communicatie?

3.9 Financiële middelen om tot een internationale werking te komen

3.9.1 Zijn er gelden voorzien vanuit de eigen onderneming om tot een internationale

         werking te komen buiten de EOR om?

3.9.2 Zijn er gelden voorzien vanuit de eigen vakbondswerking om tot een internationale

         werking te komen buiten de EOR om?

3.9.3 Zijn er andere gelden die vrijgemaakt worden voor een internationale werking te

         komen buiten de EOR om?

3.10 Opmerkingen

 

4 Besluit:

4.1 Hebben vakbonden de uitdaging aangegaan om zich te organiseren binnen Europa en

      daar een antwoord gegeven op de internationalisering en globalisering van bedrijven?

4.2 Is de EOR een belangrijk gegeven in de ontwikkeling van de communicatie onder de

      werknemersvertegenwoordigers?

4.3 Heeft de vragenlijst een ander licht geworpen op de verkregen informatie via de

      literatuurstudie?

4.4 Suggesties voor verder onderzoek

 

5 Gebruikte afkortingen

 

6 Literatuurlijst

 

home lijst scripties inhoud volgende