Inventaris van het archiefblok
"
Oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst
 (1959 – 1987),
deel van het archiefbestand
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
(KMSKB)
(ca. 5 strekkende meter).

 

Marc Bastijns

 

VERHANDELING TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN GEDIPLOMEERDE IN DE GESPECIALISEERDE STUDIES ARCHIVISTIEK EN HEDENDAAGS DOCUMENTBEHEER

Academiejaar: ????

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
 

Promotor: Prof. Dr. F. Scheelings

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Gebruikte afkortingen

 

Hoofdstuk 1: Archiefbeheer van bouwplannen en – tekeningen van architecturale oorsprong.

 

Hoofdstuk 2: Probleemstelling.

    2.1. Een archiefblok: een kunstmatige creatie

    2.2. Wie is de archiefvormer?

 

Hoofdstuk 3: Inventaris.

    3.1. Archiefschema

    3.2. Beschrijving van het archiefbestand

        a) geschiedenis van de archiefvormer

        b) geschiedenis van het archief

    3.3. De oprichting van het nieuwe Museumvoor Moderne Kunst: een overzicht

    3.4. Verantwoording van de bewerking

    3.5. Aanwijzingen voor de gebruiker

    3.6. Bijlagen

Bijlage 1: De verschillende vestigingsprojecten voor het nieuwe Museum voor Moderne Kunst

Bijlage 2: Een overzicht van de commissies en werkgroepen die de oprichting van het nieuwe Museum voor

Moderne Kunst coördineerden

Bijlage 3: De belangrijkste momenten uit de oprichting van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst, 1959 – 1984

Bijlage 4: Concordantietabel tussen het oude klassement van Eliane De Wilde (over de officiële opening) en de nieuwe nummering

    3.7. Inventaris

    3.8. Lijst van aanwezige bouwplannen en tekeningen

    3.9. Lijst van aanwezige foto's

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende