Het Barcelona Proces

een studie van de aanpak van het terrorisme
voor en na 11 september 2001

 

Charlotte Gilson

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. S. ZEMNI

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

1. Het constructivisme

    1.1. Inleiding

    1.2. Het constructivisme: algemeen

    1.3. Het constructivisme en veiligheid

    1.4. Het constructivisme en terrorisme

        1.4.1. Inleiding

        1.4.2. Het terrorisme volgens het constructivisme

    1.5. Het constructivisme en het Barcelona Proces

 

2. Het Barcelona Proces

    2.1. Inleiding

    2.2. Ontstaansgeschiedenis en evolutie van het Barcelona Proces

    2.3. De werking en de instellingen van het Barcelona Proces

 

3. De veiligheidsvisie binnen het Barcelona Proces

    3.1. Inleiding

    3.2. De veiligheidssituatie na de Koude Oorlog

    3.3. De veiligheidsvisie van de Europese Unie

    3.4. De veiligheidsvisie binnen het Barcelona Proces

 

4. De aanpak van terrorisme binnen het Barcelona Proces

    4.1. Inleiding

    4.2. De aanpak van terrorisme voor 11 september 2001

        4.2.1. Het politieke en veiligheidsluik

        4.2.2. Het economische en financiŽle luik

        4.2.3. Het sociaal-culturele luik

        4.2.4. Besluit

    4.3. De aanpak van terrorisme na 11 september 2001

        4.3.1. Inleiding

        4.3.2. Het politieke en veiligheidsluik

        4.3.3. Het economische en financiŽle luik

        4.3.4. Het sociaal-culturele luik

 

5. European Neighbourhood Policy

 

Besluit

 

Bijlage I: een tijdslijn van het Barcelona Proces

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende