Devotie aan de grens.

Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten
in de 17e en 18e eeuw.

 

Anne De Roeck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. Put

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

1. Inleidend hoofdstuk

    A. Bedevaarten in de Nieuwe Tijd: algemene situering

        a. Definitie

        b. Gebruiken

        c. Motivatie

        d. De Nieuwe Tijd als scharnierperiode

    B. Status Quaestionis van het bedevaartonderzoek

        a. Historiografie

        b. Bronnen

        c. Werkwijze

 

2. Historische schets van de dekenij Hoogstraten

    A. Oprichting en geografische omschrijving

    B. Kerkelijke structuur

    C. Overzicht van het parochiewezen

 

3. Inventarisatie van de bedevaartsplaatsen

    A. Beerse: Sint-Cornelius

        a. Ontstaanslegende

        b. Historisch overzicht

        c. Gebruiken

        d. Waarde

    B. Brecht: Sint-Leonardus te Sint-Lenaarts

        a. Ontstaan

        b. Historisch overzicht

        c. Gebruiken

        d. Waarde

    C. Hoogstraten

        a. De Legende en het Heilig-Bloed te Boxtel

        b. Van Boxtel naar Hoogstraten

        c. Devotie tot het Heilig-Bloed te Hoogstraten

        d. Handel rond het Heilig-Bloed en decoratie

        e. Moeilijkheden te Hoogstraten

        f. Teruggave aan Boxtel

    D. Huijbergen, Zondereigen en Ulicoten

    E. Loenhout: Sint-Quirinus

        a. Ontstaan

        b. Gebruiken

        c. Aantrekkingskracht

        d. Waarde

    F. Meerle: Onze-Lieve-Vrouw en Meersel: Sint-Lucia en Sint-Quirinus

        a. Ontstaan

        b. Gebruiken

        c. Aantrekkingskracht

        d. Meersel: Sint-Lucia en Sint-Quirinus

        e. Waarde

    G. Merksplas: Sint-Rochus

    H. Minderhout: Onze-Lieve-Vrouw-in den-Akker

        a. Ontstaanslegende

        b. Historisch overzicht

        c. Gebruiken

        d. Mirakels

        e. Aantrekkingskracht

        f. Waarde

    I. Oosthoven: Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Antonius

        a. Sint-Antonius

        b. Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw

        c. Waarde

    J. Oostmalle: Sint-Laurentius

    K. Salphen: Sint-Antonius-Abt

    L. Vlimmeren: Sint-Quirinus

    M. Vosselaar: Onze-Lieve-Vrouw

        a. Ontstaanslegende

        b. Gebruiken

        c. Aantrekkingskracht

        d. Waarde

 

4. Bij wijze van besluit

    A. Netwerk van bedevaartsplaatsen

    B. Chronologie van de bedevaartsplaatsen

    C. Kalender van de Pelgrim

    D. Tendensen

    E. Invloed van de tijdsgeest: het grensaspect

 

5. Lijst van afkortingen

 

6. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende