Devotie aan de grens. Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17e en 18e eeuw. (Anne De Roeck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

 

Aan het begin van een eindverhandeling is een dankwoord op zijn plaats. Een thesis maak je immers niet alleen.

Als eerste gaat mijn oprechte dank uit naar mijn promotor, Prof. Dr. E. Put. Dikwijls zette hij me op het juiste spoor en zijn interesse was steeds een bron van motivatie.

Vervolgens ben ik veel dank verschuldigd aan het personeel van de archieven die ik bezocht: het bisschoppelijk archief en het rijksarchief te Antwerpen en de stadsarchieven van Turnhout en Hoogstraten.

Ook mijn ouders en broer komen in aanmerking voor een woordje van dank. Achter de schermen stonden zij steeds paraat om moreel en materieel bij te springen.

Mijn speciale dank gaat uit naar Roeland. Met zijn geduld maakte hij de meest stresserende ogenblikken toch draaglijk. Bedankt hiervoor en voor zoveel meerů

Tenslotte wil ik iedereen danken die ik in mijn studietijd heb leren kennen en op die manier heeft meegeholpen aan het beleven van een mooie tijd.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende