Dienstenhandel en de Interne Markt

Analyse van handelsvolumes,
handelsbarrières
en daaruit volgend Europees beleid
 

 

pdf-version

Menno Pillu

 

Eindverhandeling voorgedragen tot het behalen van het diploma van
licentiaat in de handelswetenschappen

Academiejaar: 2006-2007

Lessius Hogeschool

 

Promotor: drs. Ilke Van Beveren

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2 mb)