Hector & Caecilia

 - of -

De contemporaine Nederlandse Berlioz-receptie
naar het tijdschrift Caecilia 1844-1874,
ingeleid en verklaard

Sipke M. Hoekstra

 

Doctoraalscriptie

Utrecht, 2006

Universiteit van Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen/Letteren

 

Begeleider: Prof.dr.Emile Wennekes

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dank

 

Vooraf

 

I Inleiding

    I.1 Het toneel. Nederland in de 19e eeuw

        I.1.1 Passiviteit en ‘verduitsing’

        I.1.2 Verklaringen

    I.2 Onderzoek naar de Nederlandse contemporaine Berlioz-receptie; drijfveren, afbakening en doelen

        I.2.1 Drijfveren

        I.2.2 Afbakening

        I.2.3 Doelen

 

II Mis en Scène
    II.1 Dramatis personae

        II.1.1 Berlioz

        II.1.2 De uitvoerenden

        II.1.3 De luisteraars

        II.1.4 De recensenten

    II.2 Decor

    II.3 Geluid

    II.4 Belichting

        II.4.1 Receptie-onderzoek. Hoe werkt dat?

        II.4.2 Enkele problemen bij het toepassen van receptie-theoretische technieken op muziekhistorisch onderzoek

        II.4.3 Een alternatief model

        II.4.4 Muziek en literatuur; een korte uitwijding over verwantschap

    II.5 Voorbespreking: wat kan verwacht worden?

 

III Hector en Caecilia

    III.1 Eerste Bedrijf, 1844-1848

    III.2 Tweede Bedrijf, 1848-1855

    III.3 Derde Bedrijf, 1855-1859

    III.4 Vierde Bedrijf,1859-1869

    III.5 Vijfde Bedrijf, 1869-1874

    III.6 Epiloog. Na 1874

 

IV Nabespreking

    IV.1 Verwachtingen en uitkomsten

    IV.2 Het alternatief model toegepast

 

V Afronding

 

Geraadpleegde literatuur

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende