Hoe globalisering en individualisering zich verhouden

Postindividueel?

 

Theo Veltman

 

Scriptie leergang Organisatie,. Management en cultuur

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Utrecht

Promotor: Prof. Dr. ?????

home lijst scripties inhoud volgende  

 

"We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars."

 

Oscar Wilde (1854 - 1900)

1. Inleiding

 

2. Verkenning individualisering

    2.1. Over individu, individualist, individualisme en individualisering

    2.2. Onafhankelijkheid van individu en omgeving

    2.3. Individuen be´nvloeden de omgeving

    2.4. Waar het individu identiteit aan ontleent

    2.5. Individualisering: vervreemding, vervlakking en verruwing

    2.6. Conclusies rond individualisering en het individu

 

3. Verkenning globalisering

    3.1. Globalisering, internationalisering en mondialisering

    3.2. De rol van stad en staat

    3.3. Betrokkenheid van individu bij stad en staat

    3.4. Invloed van netwerken

    3.5. Invloed van multinationale organisaties

    3.6. Machtsbronnen voor het individu

    3.7. Conclusies rond globalisering

 

4. Effecten van individualisering en globalisering

    4.1. Keuzevrijheid bij individualisering en globalisering

    4.2. Invloed op verdeling van de welvaart

    4.3. Kansen voor ontwikkeling van landen en individuen

    4.4. Conclusies effecten

 

5. Overeenkomsten en verschillen

 

6. Postindividueel naast postmodern

    6.1. Karakterisering postindividueel

    6.2. Postmodern en postindividueel

    6.3. Conclusie postindividueel

 

7. Conclusies onderzoek

 

8. Reflectie

 

9. Literatuur

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende