Beschaving en engagement.

François-Gabriel-Joseph,
markies du Chasteler

in het historisch bedrijf van de Oostenrijkse Nederlanden.

Ruben Mantels

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Dr. Tom Verschaffel

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Ten geleide

 

1 François-Gabriel-Joseph, markies Du Chasteler. Een biografische schets

    1. De jongelingsjaren van een intelligente markies

    2. De vrouwen van een verliefde markies

    3. Maatschappelijk engagement: politiek, economische politiek en taalpolitiek

    4. Tussen passie en prestigezucht. De culturele activiteiten van een markies

        A. Le marquis du Chasteler, Vénerable de l’Heureuse Rencontre

        B. Bibliofiele activiteiten

        C. Persoonlijke geschiedenis. De ijdelheden van een genealogisch polemist

 

2 Markies en historicus, historicus en académicien Du Chasteler en de Zuid-Nederlandse geschiedschrijving in de tweede helft van de achttiende eeuw

    1. De contouren van de Zuid-Nederlandse geschiedschrijving in de tweede helft van de achttiende eeuw

    2. ‘Avons-nous séance aujourd’hui ?’ Markies du Chasteler, historicus en academicus

 

3 Het achttiende-eeuws historisch bedrijf geconcretiseerd. Een analyse van het historisch onderzoek van Du Chasteler

    1. ‘Skeletten van het verleden’.

    2. ‘Grafdelvers en ontdekkingsreizigers’.

        A. ‘Ressources souvent uniques & toujours décisives’. De studie van de materiële bronnen

        B. ‘C’est-là que sont déposés les vrais titres de l’Histoire’. De studie van de tekstuele bronnen

    3. ‘J’ai lû avec satisfaction ses scavans mémoires’. De historische dissertaties van Du Chasteler

    4. ‘Un écrivain patriot. Du Chasteler en de nationale geschiedschrijving

 

‘Beschaving en engagement’

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende