Een analyse van het gain- en loss-frame
in gezondheidscommunicatie

 

Hanne Deschacht

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. P. VYNCKE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

ALGEMENE INLEIDING

 

DEEL 1: LITERATUURSTUDIE

    1. INLEIDING

    2. WAT IS GEZONDHEIDSCOMMUNICATIE?

        2.1 DEFINI╦RING

        2.2 GEZONDHEIDSCOMMUNICATIE IN DE PRAKTIJK

            2.2.1 Praktische invulling van het begrip

            2.2.2 Organisaties met betrekking tot gezondheidscommunicatie

        2.3 SOCIALE MARKETING

            2.3.1 Situering

            2.3.2 Werking

        2.4 BESLUIT

    3. WAT IS EEN FRAME?

        3.1 DEFINITIE

        3.2 HOE WERKEN FRAMES?

    4. PROSPECT THEORY

        4.1 EXPECTED UTILITY THEORY

            4.1.1 Assumpties

            4.1.2 Kritiek op expected utility theory

        4.2 PROSPECT THEORY

            4.2.1 Cruciale begrippen

            4.2.2 Uitgangspunt

            4.2.3 Stappen in het beslissingsproces

        4.3 AANVULLING OP PROSPECT THEORY

            4.3.1 Formuleringeffect en ambigu´teit

            4.3.2 Uitkomst-saliŰntie (outcome salience)

            4.3.3 Neutraliteit ten opzichte van risico

        4.4 BESLUIT

    5. CLASSIFICATIE VAN FRAMINGEFFECTEN

        5.1 RISKY CHOICE, ATTRIBUTE EN GOAL FRAMING

            5.1.1 Risky choice framing

            5.1.2 Attribute framing

            5.1.3 Goal framing

        5.2 EMPIRISCHE TEST VAN DE CLASSIFICATIE

        5.3 BESLUIT HOOFDSTUK 5

    6. HET GAIN/LOSS-EFFECT

        6.1 TOEPASSING IN GEZONDHEIDSCOMMUNICATIE

        6.2 BASISONDERZOEK

        6.3 VERKLARING

        6.4 HET GAIN/LOSS-EFFECT IN DE PRAKTIJK

    7. INTERMEDIAIRE VARIABELEN IN HET GAIN/LOSS-EFFECT

        7.1 FUNCTIES VAN HET GEZONDHEIDSGEDRAG

            7.1.1 Detecterend gedrag

            7.1.2 Preventief gedrag

            7.1.3 Herstellend gedrag

            7.1.4 Empirische test

            7.1.5 Samenvatting

        7.2 BETROKKENHEID (INVOLVEMENT)

            7.2.1 Elaboration-Likelihood model

            7.2.2 Toepassing op het gain/loss-effect

            7.2.3 Uitgebreid model

        7.3 DOELTREFFENDHEID VAN HET GEDRAG (EFFICACY)

            7.3.1 Protection Motivation Theory

            7.3.2 Invloed doeltreffendheid op framingeffecten

            7.3.3 Samenvatting

        7.4 HET EFFECT VAN GEDRAGSNORMEN

            7.4.1 De impact van sociale wenselijkheid

            7.4.2 Deviantie-Reguleringstheorie

            7.4.3 Implicatie voor gezondheidscommunicatie

            7.4.4 Samenvatting

        7.5 ANDERE VARIABELEN

            7.5.1 Emotie

            7.5.2 Inbeeldingsvermogen

            7.5.3 Invloed van ambivalentie

            7.5.4 Andere variabelen

        7.6 BESLUIT

    8. THEORETISCH BESLUIT

 

DEEL 2: EMPIRISCH GEDEELTE

    1. INLEIDING

    2. THEORETISCH KADER

    3. DOELSTELLING EN HYPOTHESE VAN HET ONDERZOEK

        3.1 DOELSTELLING ONDERZOEK

        3.2 HYPOTHESE

    4. ONDERZOEKSOPZET

        4.1 STEEKPROEFTREKKING

        4.2 DATAVERZAMELING

        4.3 OPBOUW VRAGENLIJST

            4.3.1 Inleidende tekst

            4.3.2 Sociodemografisch luik

            4.3.3 Lifestyle

            4.3.4 Eetgewoontes

            4.3.5 Framingmanipulatie

            4.3.6 Vragenlijst campagne

        4.4 MANIPULATIECHECK

    5. VERWERKING

        5.1 BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF

            5.1.1 Geslacht

            5.1.2 Richting

        5.2 TOETSEN VAN DE HYPOTHESE

        5.3 INTERMEDIAIRE VARIABELEN

            5.3.1 Geslacht

            5.3.2 Studierichting

            5.3.3 Sportgedrag

            5.3.4 Houding ten opzichte van de natuur

            5.3.5 Mediagedrag

            5.3.6 Tevredenheid met zichzelf

            5.3.7 Eetgewoonte

            5.3.8 Biologische voeding

            5.3.9 Dieetgedrag

            5.3.10 Ziektes mbt voeding

            5.3.11 Overzicht

    6. BESLUIT

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende