Een analyse van het gain- en loss-frame in gezondheidscommunicatie. (Hanne Deschacht)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Aangezien ik deze scriptie niet op mijn eentje tot stand gebracht heb, zou ik graag een woordje van dank uiten voor de mensen die me hierbij geholpen hebben.

 

Eerst en vooral zou ik Paul Mortier en Dirk Taecke willen bedanken om me de mogelijkheid te geven de vele vragenlijsten af te nemen. Zonder hun steun was het me niet gelukt om mijn onderzoek op een goede manier te organiseren. Ook alle jongeren worden hartelijk bedankt voor hun bereidwilligheid om de vragenlijst naar behoren in te vullen.

 

Ik zou ook graag mijn promotor professor Vyncke willen bedanken voor de begeleiding gedurende het jaar en de aangename samenwerking. Daarnaast wil ik Karolien Poels danken voor de hulp en suggesties en het vele geduld. Ook degenen die bereid waren zich door mijn schrijfsels te zwoegen, Marc Clicteur, Ruben Huylebroeck en Fiel Vanthemsche, verdienen een woordje van dank.

 

Graag wil ik ook Aster, Marianne, Jeroen en Nicholas bedanken om mijn ‘gezaag’ de laatste maanden en weken te moeten aanhoren. Bovendien zijn de voorbije vier jaar, samen met hen, de meest fantastische van mijn leven geweest!

 

Natuurlijk mag hier ook mijn familie niet ontbreken. Mijn broer, voor de hulp en het geduld dat hij aan de dag moest leggen als mijn kotgenoot. Mijn kleine broertje voor het verschaffen van entertainment op de juiste momenten en last but not least, mijn ouders. Ik wil hen niet enkel in de bloemetjes zetten voor de steun tijdens mijn thesis en de voorbije vier jaar, maar vooral om me altijd bij te staan, in me te geloven en me alle kansen te geven.

 

Bedankt!

 

Hanne Deschacht

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende