Scientology

vrijheden in conflict

 

Pieter Blondeel

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Moraalwetenschappen.

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Johan Braeckman
Commissarissen: Prof. Dr. Koen Raes en Prof. Dr. Gustaaf Cornelis

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

DEEL I: These en inleiding

    I.1 These & onderzoeksomschrijving

    I.2 Inleiding

    I.3 Wie is Wie en Wat is Wat?

        .x Sekteobservatoria

        .x Hoofdfiguren

 

DEEL II: Polarisatie & Conflict

    II.1 Inleiding

    II.2 De definitorische problematiek

    II.3 De politieke dimensie

    II.4 Media & Internet

    II.5 Sekteobservatoria

    II.6 Mentale manipulatie versus bekering

    II.7 Apostaten

    II.8 Collaborationisme (Samenwerking met NRBs)

    II.9 Kritische en methodologische bemerkingen

 

DEEL III: Scientology

    III.1 Lafayette Ronald Hubbard

    III.2 Dianetics

        III.2.1 Inleiding

        III.2.2 Evolutie

            III.2.2.1 start in SF

            III.2.2.2 initieel succes en ‘dianetica-rage’

            III.2.2.3 Inhoudelijk

                III.2.2.3.1 Dianetica: theorieën

                III.2.2.3.2 pseudo-wetenschap en eclectisme

    III.3 Scientology

        III.3.1 Inhoudelijk

        III.3.2 Organisationeel

    III.4 Sea Org, David Miscavige en het overlijden van L. Ron Hubbard.

    III.5 De interne organisatie en hiërarchie in Scientology

        CSI (Church of Scientology International)

        RTC (Religious Technology Center)

        ASI (Author Services Inc.)

        CST (Church of Spiritual Technology)

        SO (Sea Organization)

        SMI (Scientology Missions International)

        WISE (World Institute of Scientology Enterprises )

        CCHR, NCLESJ (Citizens Commission on Human Rights,
                        National Commission on Law Enforcement and Social Justice)

        GO, OSA (Guardian Office & Office of Special Affairs)

        ABLE (Association of Better Living and Education (Int.))

            Applied Scholastics International.

            Narconon en Criminon

            The Way To Happiness Foundation

        RPF, RPF's RPF (Rehabilitation Project Force)

            RPF (Rehabilitation Project Force)

            RPF's RPF (the Rehabilitation Project Force's Rehabilitation Project Force)

        EOPAHR (European Office for Public Affairs and Human Rights)

        Celebrity Centres

        Overige

    III.6 Scientology en Kritiek: Media & Internet

        III.6.1 Media

        III.6.2 Scientology en Internet:

            III.6.2.1 De nieuwsgroep Alt.Religion.Scientology (a.r.s.)

            III.6.2.2 Google

 

DEEL IV: Politiek

    IV.1 Algemeen

        IV.1.1 Inleiding

        IV.1.2 Onderzoekscommissies, verslagen en rapporten

            IV.1.2.1. 1963-1965. Australië, Victoria. ‘Report of the Board of Enquiry into Scientology’.
                        (Kevin Anderson)

            IV.1.2.2. 1969. Nieuw-Zeeland. 'Commission of Inquiry into Scientology'.
                        (Guy R. Powles & Eric V. Dumbleton)

            IV.1.2.3. 1969-1972. Zuid-Afrika. 'Report of the Commission of Enquiry into Scientology'. (G.R. Kotzé)

            IV.1.2.4. 1970-1971. Canada, Ontario. ‘Lee Report on Dianetics and Scientology:
                        Chapter 4 of Sectarian Healers and Hypnotherapy'. (John A. Lee)

            IV.1.2.5. 1969-1971. Verenigd Koninkrijk. 'Enquiry Into the Practice and Effects of Scientology’.
                        (John Foster)

            IV.1.2.6. 1980-1984. Nederland. 'Overheid en nieuwe religieuze bewegingen'. (Witteveen)

            IV.1.2.7. 1996-1997. Zwitserland. ‘Audit sur les dérives sectaires’. (François Bellanger)

    IV.2 Specifiek: een verkennend en vergelijkend onderzoek.

        IV.2.1. Verenigde Staten van Amerika

            FDA (Food and Drug Administration)

            Clearwater

            IRS (Inland Revenue Service) (1958-1993)

            Internationale Kritiek

        IV.2.2. België

            Scientology in België

            Parlementaire onderzoekscommissie (1996-1997)

            IACSSO en administratieve coördinatiecel.

            Vrijheid van Religie in België

            Internationale Kritiek

        IV.2.3. Frankrijk

        IV.2.4. Duitsland

        IV.2.5. Europa

            IV.2.5.1. 1982-1984. Europees Parlement: Richard Cottrell

            IV.2.5.2. 1991-1992. Raad van Europa. John Hunt.

            IV.2.5.3. 1996. Europees Parlement.

            IV.2.5.4. 1997. Het Europees Parlement. 'Report on cults in the European Union'. Maria Berger.

            IV.2.5.5. 1997-1999. Raad van Europa. 'Illegal Activities of Sects in Europe'. Adrian Nastase.

            IV.2.5.6. Kritiek

 

DEEL V: Conclusies

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende