Het Turkse verenigingsleven in Gent

een casestudy

 

Wouter Vanparys

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Vergelijkende Cultuurwetenschap.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. M. Verlot

home lijst scripties inhoud volgende

pdf-versie

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

 

Deel I Algemene beschouwingen en theoretische achtergrond

    Hoofdstuk 1 Theoretische achtergrond en onderzoekswijze

        1.1 De theoretische achtergrond en onderzoeksbenadering

        1.2 De onderzoekswijze

    Hoofdstuk 2 Gebruikte begrippen

        2.1 Inleiding

        2.2 Allochtonen

        2.3 Allochtone zelforganisaties

        2.4 Decreten

    Hoofdstuk 3 Het Vlaamse integratiebeleid

        3.1 Inleiding

        3.2 Voor 1995

        3.3 Het decreet houdende subsidiŽring voor verenigingen voor volksontwikkelingswerk van 19 april 1995

        3.4 Het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid tav etnisch-culturele minderheden

        3.5 Toekomstperspectieven

    Hoofdstuk 4 Allochtone zelforganisaties: een overzicht

        4.1 DefiniŽring

        4.2 Ontstaansgeschiedenis

        4.3 Functies

        4.4 Soorten

        4.5 Geografische verspreiding

        4.6 Het bovenlokale niveau

        4.7 Zelforganisaties binnen de multiculturele samenleving

 

Deel II Allochtone zelforganisaties in Gent

    Hoofdstuk 5 Algemeen overzicht van het Gentse veld

        5.1 Inleiding: Gent als multiculturele stad

        5.2 Turkse gemeenschap

        5.3 Marokkaanse gemeenschap

        5.4 De nieuwkomersgroepen

        5.5 Gevestigde groepen en andere West-Europese gemeenschappen

        5.6 De federaties

    Hoofdstuk 6 Het Turkse verenigingsleven in Gent: een casestudy

        6.1 Inleiding

        6.2 Vaststellingen

        6.3 Inhoudelijke bevindingen en interpretatie

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende