Colombia: vrede in zicht?

Analyse van het gewapend conflict en mogelijke oplossingen

 

Joris Van Der Linden

 

Eindverhandeling tot het behalen van het diploma van
licentiaat in de handelswetenschappen

Academiejaar: 2005-2006

Lessius hogeschool, Antwerpen

Promotor: Prof. Dr. Kris BUYSE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

 

DEEL I. OORZAKEN EN EVOLUTIE VAN HET CONFLICT

    Hoofdstuk 1. Oorzaak en evolutie van het conflict

        1.1 Inleiding

        1.2 Ontstaan van het conflict

            1.2.1 Ontstaan van Colombia

            1.2.2 Het tweepartijenstelsel

            1.2.3 “La Violencia”

            1.2.4 Oorzaken van het geweld

            1.2.5 Het Nationaal Front

        1.3 Opkomst van guerrillagroepen

            1.3.1 Oorzaken

            1.3.2 FARC

            1.3.3 ELN

            1.3.4 EPL

            1.3.5 M-19

        1.4 Opkomst van de paramilitairen

        1.5 Opkomst van de drugsmaffia

            1.5.1 Cocaïne

            1.5.2 Cannabis, opium en heroïne

        1.6 Conclusie

 

DEEL II. GEVOLGEN VAN HET GEWAPEND CONFLICT

    Hoofdstuk 2. Economische Gevolgen

        2.1 Inleiding

        2.2 Analyse Basisindicatoren

            2.2.1 Economische groei

            2.2.2 Inflatiecijfers

            2.2.3 Buitenlandse handel

            2.2.4 Buitenlandse investeringen

            2.2.5 Werkgelegenheid

        2.3 Economische effecten van het gewapend conflict

            2.3.1 Macro-economische kosten

            2.3.2 Vernietiging van kapitaal

        2.4 Economische effecten van de drugsindustrie

            2.4.1 Voordelen

            2.4.2 De Nadelen

            2.4.3 Eindbalans

        2.5 Conclusie

    Hoofdstuk 3. Sociale gevolgen

        3.1 Inleiding

        3.2 Onveiligheid

        3.3 Armoede

        3.4 Gedwongen verhuizingen

        3.5 Werkloosheid

        3.6 Ongelijkheid

            3.6.1 Oorsprong

            3.6.2 Ongelijke grondverdeling

            3.6.3 Ongelijke inkomensverdeling

        3.7 Conclusie

 

DEEL III. MOGELIJKE OPLOSSINGEN

    Hoofdstuk 4. Oplossingen voor het gewapend conflict

        4.1 Inleiding

        4.2 Realisaties en mislukkingen

            4.2.1 Belisario Betancur (1982 – 1986)

            4.2.2 Virgilio Barco (1986 – 1990)

            4.2.3 César Gaviria (1990 – 1994)

            4.2.4 Ernesto Samper (1994 – 1998)

            4.2.5 Andres Pastrana (1998 – 2002)

            4.2.6 Alvaro Uribe (2002 – 2006)

        4.3 Mogelijke scenario’s

            4.3.1 Vredesakkoord

            4.3.2 Overwinning van het leger

            4.3.3 Overwinning van de guerrilla

            4.3.4 Patstelling

            4.3.5 Desintegratie

        4.4 Rol van de internationale gemeenschap

            4.4.1 Rol van de V.S.

            4.4.2 Rol van Europa

            4.4.3 Rol van de buurlanden

        4.5 Conclusie

    Hoofdstuk 5. Oplossingen drugsproblematiek

        5.1 Inleiding

        5.2 Reduceren van het aanbod

            5.2.1 Uitroeien van coca

            5.2.2 Bestrijden drugstrafiek

            5.2.3 Alternatieve ontwikkeling

        5.3 Reduceren van de vraag

        5.4 Legalisering

            5.4.1 Argumenten vóór legalisering

            5.4.2 Argumenten tegen legalisering

            5.4.3 Legalisering in de praktijk

        5.5 Conclusie

 

Algemeen Besluit

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende