Klassiek terrorisme versus Al-Qaeda:

een comparatieve analyse

 

pdf-version

 Peter Saerens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Dr. T. SAUER
Verslaggever : Prof. Dr. L. REYCHLER

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)