Simuleren van weefselgroei
op basis van een partikel-gebaseerd model

 

pdf-version

 Stefan Wittocx

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Bio-ingenieur in de Landbouwkunde

Academiejaar: 2007-2008

Katholieke Universiteit LeuvenDepartement Biosystemen
Afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren
 

Promotor: Prof. Dr. Ir. Herman Ramon

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2 mb)