De werking van de pacificatiemechanismen
van het kiessysteem in Noord-Ierland
sinds het vredesakkoord van 1998.

 

Ferre Pauwels

 

Scriptie voorgelegd aan de FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
DEPARTEMENT POLITIEKE WETENSCHAPPEN
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. B. MADDENS
Verslaggever: Prof. Dr. L. REYCHLER

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

     Probleemstelling

     Onderzoeksvragen

     Methodologie

     Opbouw van de verhandeling

1. Noord-Ierland: situatieschets

     1.1 Een verdeelde samenleving

     1.2 De oorsprong van het conflict

     1.3 De ‘Troubles’ en pogingen tot verzoening

     1.4 Het Akkoord

         1.4.1 De Assembly

         1.4.2 De regering

         1.4.3 De Noord-Zuidraad

         1.4.4 De British-Irish Council

         1.4.5 De British-Irish Intergovernmental Conference

         1.4.6 Overige Bepalingen

     1.5 Politieke actoren

         1.5.1 UUP

         1.5.2 DUP

         1.5.3 SDLP

         1.5.4 Sinn Féin

         1.5.5 Alliance

         1.5.6 Andere partijen

         1.5.7 Partijsysteem

         1.5.8 Andere politieke actoren

 

2. Theoretische achtergrond: consociationalisme

 

3. Kiessystemen en STV

     3.1 Kiessystemen

     3.2 Evenredige vertegenwoordiging vs. Meerderheidsstelsels

     3.3 Preferentiële stelsels: AV vs. STV

     3.4 Belang van de situationele variabelen

     3.5 Eigenheden en mogelijkheden van STV

     3.6 Strategieën voor kandidaten en partijen

     3.7 Conclusie

 

4. De verkiezingen van het Akkoord

     4.1 Stand van zaken: verkiezingen vóór het Akkoord

         4.1.1 Transfers in de verkiezingen vóór het Akkoord

     4.2 De Assembly-verkiezingen van 1998 en 2003

         4.2.1 Transfers in de Assembly-verkiezing van 1998

         4.2.2 Transfers in de Assembly-verkiezing van 2003

         4.2.3 Vergelijking van de resultaten van 2003 met lijst-EV

     4.3 Conclusie

 

5. Ontwikkelingen sinds het Akkoord als verklaring van de transferresultaten

     5.1 Ontwikkelingen sinds het Akkoord

     5.2 Verklaring van de transfers

 

Besluit

 

Referenties

 

Afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende