Een bijdrage tot de studie van de crisis van 1740:

Brugge en het Brugse Vrije.

 

Maarten Savels

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. C. Vandenbroeke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

I. Dankwoord

 

II. Inleiding

 

III. Lijst met gebruikte afkortingen

 

IV. Bibliografie

    1. Archiefbronnen

    2. Literatuurlijst

 

V. Het weer, de oogst en de graanprijzen

    1. De weersomstandigheden

    2. De oogst in het Brugse Vrije

    3. De graanprijs

    4. Besluit

 

VI. Demografie

    1. Brugge

        A. Mortaliteit

        B. Nataliteit

        C. Nuptialiteit

    2. Het Brugse Vrije

        A. Mortaliteit

        B. Nataliteit

    3. Besluit

 

VII. Armoede en armenzorg

    1. De armen

    2. De Beurs der Armen

    3. De parochiale dissen

        A. Sint-Anna en Sint-Kruis

        B. Sint-Gillis

        C. Sint-Walburga

    4. De berg van Charitate

    5. Besluit

 

VIII. Het volk

    1. De aard van de misdrijven

    2. Een aantal case-studies

    3. De boekweitrel te Brugge van 21 mei 1740

    4. Besluit

 

IX. Overheidsinterventie

    1. De centrale overheid

    2. De Brugse colleges

        A. Inleiding

        B. De wateroverlast (1739)

        C. De graanproblematiek

        D. De schaarste van andere producten

        E. Bedelaars en vagebonden

    3. Het bestuur van het Brugse Vrije

        A. Inleiding

        B. De wateroverlast (1739)

        C. Het voedselprobleem

    4. Besluit

        A. De centrale overheid

        B. Brugge

        C. Het Brugse Vrije

 

X. Algemeen besluit

 

XI. Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende