Een bijdrage tot de studie van de crisis van 1740: Brugge en het Brugse Vrije. (Maarten Savels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

I. Dankwoord

 

De licentiaatsverhandeling is niet alleen het hoogtepunt van de studie geschiedenis, het is helaas ook het eindpunt ervan. Het betekent meestal het einde van vier (of meer) jaren studie aan de universiteit en het einde van het studentenleven. Een leven waar ik met veel plezier en melancholie op terugkijk. Het leven ligt voor me en de carrière roept, maar altijd zal de herinnering aan deze jaren een lichtpunt blijven in mijn verdere leven. Dit is dan ook het goede moment om een aantal mensen te danken die mij doorheen deze periode en vooral ook met deze verhandeling hebben geholpen.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar professor C. Vandenbroeke. Hij is voor mij altijd een grote bron van inspiratie geweest. Met zijn heldere betogen en zijn bijna vaderlijke manier van lesgeven heeft hij mijn interesse voor de economische, sociale en demografische geschiedenis van de nieuwe tijden aangewakkerd. Het is in de eerste plaats door hem dat ik het onderwerp van deze licentiaatsverhandeling gekozen heb. Het was dan ook een hele eer om ze te kunnen voltooien onder zijn toezicht. Verder verdient ook zijn assistent, Thijs Lambrecht, mijn dankbetuigingen. Door zijn grondig kennis van de bronnen en de literatuur heeft hij mij in goede banen geleid en zijn enthousiasme spoorde mij aan om zo goed mogelijk te presteren. Hierbij wil ik ook de commisaris van deze thesis, dr. J. Parmentier, bedanken voor zijn vele tips. Ik heb helaas niet altijd zijn hulp en zijn raad ten volle benut, maar het maakt zijn bijdrage niet minder waardevol.

Verder wil ik ook mijn familie bedanken voor hun materiële en morele steun die ervoor gezorgd hebben dat ik kon studeren. Zonder hen zou deze verhandeling er dan ook nooit gekomen zijn.

Daarnaast wil ik mij ook even richten tot mijn vrienden binnen de studie geschiedenis die mij deze vier jaar hebben bijgestaan: Petra, Liesbeth, Bart, Matthias en nog vele anderen. De lijst is helaas te lang om jullie allemaal persoonlijk te danken. Ook mijn vrienden op home Boudewijn, waar ik mijn universitaire jaren gesleten heb, dienen hier zeker te worden vermeld. Bij deze dank ik jullie voor jullie vriendschap die mij gesteund en gesterkt heeft: Robby, Lotte, Joris, An, Dieter, Carolien en alle anderen. De lijst is wederom veel te lang om iedereen te bedanken aan wie ik deze jaren wat gehad heb.

 

Dank U!

 

Maarten Savels Gent, 24 juli 2003.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende