Een bijdrage tot de studie van de crisis van 1740: Brugge en het Brugse Vrije. (Maarten Savels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

XI. Bijlagen

 

Bijlage 1: De graantelling van 30 april 1740[230]

 

 

 

Bijlage 2: De graantelling van 5 mei 1740[231]

 

 

 

Bijlage 3: De graanprijzen volgens het Sint-Donatiaanskapittel in groten Vlaams per hoet. (1730 – 1745)[232]

 

 

Bijlage 4: Graanprijzen te Gent in groten Vlaams per halster (1730 – 1745)[233]

 

 

 

Bijlage 5: Graanprijs te Ename in groten Vlaams per Gentse zak (1730 – 1745)[234]

 

 

 

Bijlage 6: Demografie te Brugge (1730 – 1745)[235]

 

 

 

Bijlage 7: Demografie in het Brugse Vrije (1730 – 1745)[236]

 

 

 

Bijlage 8: Bruto geboortecoëfficient in Brugge en het Brugse Vrije (1730 – 1745)

 

 

 

Bijlage 9: Bruto sterftecoëfficient in Brugge en het Brugse Vrije (1730 – 1745)

 

 

 

Bijlage 10: Sterften per maand te Brugge (1730 – 1745)

 

 

 

Bijlage 11: Lijst van misdrijven gepleegd in het Brugse Vrije (1739 – 1741)[237]

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[230] RAB, Fonds Brugse Vrije, Bundels, 610: Overzicht graanvoorraden in de verschillende parochies van het Brugse Vrije in 1740.

[231] Id., 142: Statistieken in verband met granen in de parochies van het Brugse Vrije in 1740.

[232] Craeybeckx (Jan), Scholliers (Etienne) en Verlinden (Charles). Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, dln 1 (XVe-XVIIIe eeuw), 2 (XIVe-XIXe eeuw), 3 (XVIe-XIXe eeuw) en 4 (XIIIe-XIXe eeuw). Brugge, De Tempel, 1959-1973, 4 dln.

[233] Id.

[234] Id.

[235] SAB, Geboorteboeken, huwelijksboeken en begraafboeken Brugge (1730 – 1745).

[236] Demaegdt (Nele). Bijdrage tot de studie van het platteland. Demografische en sociaal-economische studie van de zandstreek ten zuiden van Brugge tijdens de tweede helft van de 17e eeuw en de 18e eeuw. Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984, 433p, Lecluyse (V.). Bijdrage tot de studie van de mortaliteit: Dudzele, een noordelijke plattelandsgemeente in het Brugse Vrije (18e en 19e eeuw). Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2002, Van Eenoo (V.). Bijdrage tot de studie van de mortaliteit: een plattelandsgemeente van het Brugse Vrije: Oostkamp 1700-1900. Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2002.

[237] RAB, Fonds Brugse Vrije, Registers, nrs. 17019 – 1721: Crimboucken (1735 – 1744).