Brugse haveninfrastructuur in de 18de eeuw

(1700-1790)

Jorg Timmerman

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

Promotor: Prof. drs. J. Parmentier

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord.

 

Inleiding.

 

Hoofdstuk 1: Een historische inleiding over de verbindingen tussen Brugge en de zee.

    A /Het einde van het Zwin.

    B / De Zuidleie kanaal Gent-Brugge.

    C / De verbindingskanalen met de kust.

    D / 18e eeuw - De vervollediging van het waterwegennet.

    E / Economie in de Oostenrijkse Nederlanden.

 

Hoofdstuk 2: Aanvang van de werken (1727 1738).

    A/ Uitdieping kanaal Brugge-Oostende-Gent in 1724.

    B / De tweede uitdieping van het kanaal Brugge-Gent.

    C / De Brugse handelskom.

 

Hoofdstuk 3: De graafwerkzaamheden rond het  midden van de 18e eeuw.

    A / De toestand voor de werken.

    B / De plannen.

    C / De uitvoering.

 

Hoofdstuk 4: Het sluizencomplex van Slijkens.

    A / Het ontstaan van het eerste complex.

    B / Het verval de oplossingen het tweede complex.

    C / Na de grote infrastructuurwerken.

 

Hoofdstuk 5: De scheepvaart in de Brugse haven  tijdens de 18e eeuw.

    A / Het vatengeld.

    B / Sasgeld te Slijkens.

    C / Het lastgeld.

    D / Sasgeld aan het Predikherensas.

    E / Het ballastgeld.

    F / Het kaaigeld.

    G / De cijfergegevens overgenomen uit gepubliceerde en niet gepubliceerde werken.

        G.1. Het sasgeld aan het Kattegat.

        G.2. Het kraanrecht.

        G.3. Het magazijnrecht.

    H / De verklaringen.

    I / Verdere evolutie van de besproken kanalen en het sas van Slijkens.

 

Nabeschouwing.

 

Bibliografie.

 

Lijst met afkortingen.

 

home lijst scripties inhoud volgende