Brugse haveninfrastructuur in de 18de eeuw (1700-1790) (Jorg Timmerman).

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie.

 

1. Bronnen.

 

1.1/ Bronnen in handschrift:

 

1.1.1 Archiefinstellingen.

 

ARA Brussel, Fonds archives du Conseil des Finances:

 Geraadpleegde nummers: 3431 - 3432 - 3434- 3435 - 3436 -  3437 - 3438.

 

ARA Brussel, Fonds archives du Conseil Privé (période Autrichienne):

 Geraadpleegde nummers: 1184 (A-B-C) 1185 - 1186 (A-B-C).

 

ARA Brussel, Fonds archives de la Jointe des Eaux:

 Geraadpleegde nummers: 6 - 25 - 26 - 30 - 44 - 45.

 

RAG, Fonds Staten van Vlaanderen:

 Geraadpleegde nummers: 10741 - 10750 - 10752 - 10795

 10797 - 10798 - 10799 - 10800 10801 - 10802 (A-B-C).

 

RAB, Fonds Kamer van Koophandel:

 Geraadpleegde nummers: 110 (A-B) - 111 - 113 - 118

 119 - 120 (A-B) - 121 - 122

 123- 124 - 125 - 126.

 

RAB, Fonds Aanwinsten:

 Geraadpleegde nummers: 568 - 571 - 574 - 1877 - 2191

 2451 - 3413.

 

RAB, Fonds Brugse Vrije (Bundels):

 Geraadpleegde nummers: 26 - 27 - 28 - 34 - 641 - 642

 643 - 645 - 647 - 652 - 656 - 774.

 

RAB, Fonds Brugse Vrije (Registers):

 Geraadpleegde nummers: 1678 - 1679 - 1680 - 1681 -- 1682

 1701 - 1702 - 1703 - 1704 - 1705

 1706 - 1716 - 1717 - 1718 - 1719

 1720 - 1721.

 

SAB, Fonds Oud archief:

 Geraadpleegde nummers: 74 – 289 (7 pfs.) - 293.

 

 

1.1.2 Bibliotheken.

KB Brussel, Afdeling handschriften: nr. 16211.

 (proiets estimatives d’une coupure a faire pour la communication du canal de Gand a Ostende sans passer par la ville de Gand).

 

SB Oostende, Fonds Ostendiana: nr. OSTI 3. (E6873).

 

1.2/ Literatuur:

 

 

BAES (W.), “ Het graven van de Coupure tussen 1750 en 1753”, in: Feeste de Coupure, 26, 1993, pp. 205-207.

 

BAES (W.), “ Van Kattegat tot Dampoortsas: schepen commende van ’t westen 1300-1902”, in: De Gidsenkring – Brugge – nummer, 34, 1996, II, pp. 1-20.

 

BAES (W.), Van Rame tot Coupure : geschiedenis van een Brugse wijk, Brugge, 1997, 223p.

 

BAETENS (R.), “Het uitzicht en de infrastructuur van een kleine Noordzeehaven tijdens het Ancien Régime: het voorbeeld van Oostende”, in: Mededelingen Marine Academie, 1973 – 1975, dl. XXIII, pp. 47-62.

 

CARLIER (W.), “Brugge en de zee”, in: Gidsenkroniek, 15, 1982, X, p. 109 vlg.

 

COORNAERT (M.), De Topografie, de Geschiedenis en de Toponomie van St-Pieters-op-de-Dijk tot 1899, Brugge, Heemkundige Kring Maurice Van Coppenolle, 1972, 158 p.

 

COORNAERT (M.), “De Witte Kaproenen, De Gentse Opstand (1379 – 1385) en de Geschiedenis van de Brugse Leie”, in: Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen, 1979, Gent, 115 p.

 

DECAVELE (J.), en DE HERDT (R.), Gent op de wateren en naar de zee, Antwerpen, Mercatorfonds, 1976, 368 p.

 

DE MEULENAERE (W.), De Brugse Kamer van Koophandel in de 18e eeuw, 1998, Gent, RUG. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Prom.: Prof. Dr. J. Everaert).

 

DE SMET (J.), “De oude hydrographie van de stad Brugge”, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 1949, dl. LXXXVI, pp. 5 – 22.

 

DE SMET (J.), “De doorvaart voor de binnenscheepvaart te Brugge in de XVIIe eeuw”, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 1971, dl. CVIII, p.192 vlg.

 

DESOPPER (G.), “Sas Slijkens bij Oostende”, in: Ter Cuere Jaarboek, 1991, Bredene, Heemkundige Kring Ter Cuere, pp. 37 – 46.

 

DEVOS (G), “Oostenrijkse douanestatistiek en de Oostendse handel in de tweede helft van de XVIIIe eeuw”, in: Economische Geschiedenis van België. Behandeling van de bronnen en problematiek, 1972, Brussel, pp. 335 – 350.

 

D’UDEKEM D’ACOZ, Histoire de la barge de Gand à Bruges, Gent, 1940.

 

FARAZIJN (D.), “Slijkens – historiek van een Bredens toponiem”, in: Ter Cuere Jaarboek, 4°, 1973, Bredene, Heemkundige Kring Ter Cuere, s.p.

 

FARAZIJN (D.), “Voorgeschiedenis van het fort Philippe en het Sas van Slijkens”, in: Ter Cuere Jaarboek, 1983, Bredene, Heemkundige Kring Ter Cuere, pp. 67 – 69.

 

GEVAERT (F.), “ Historisch-geografische schets van de vaart”, in: Ter Cuere Jaarboek, 1983, Bredene, Heemkundige Kring Ter Cuere, pp. 5 – 99.

 

HAELEWIJN (R.), Oostenrijkse wegen in West-Vlaanderen, Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1971, 60p.

 

LIETARD (E.), “ De sluizen van Slijkens”, in: Eigen Beheer, 4°, 1991, Oostende,s.p..

 

LIETARD (E.), “ De sluizen van Sas Slijkens”, in: Rond de kiosk, 2, 1991, pp. 84 – 86.

 

PENNINCK (J.), “ De Barge”, in: Gidsenbond, 1964, 27p.

 

RYCKAERT (M.), “ De Coupure en het Yzeren hekken te Brugge”, in: Het Brugs Ommeland, 19, 1979, IV, St-Andries-Brugge, pp. 363 – 376.

 

RYCKAERT (M.), Historische Stedenatlas van België: Brugge, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1991, 239p.

 

RYCKAERT (M.), “De Brugse Reien”, in: Brugge die Scone, 14, II, pp. 14 – 15.

 

RYCKAERT (M.), “Tweehonderdveertig jaar Coupure”, in: Feeste de Coupure, 1993, s.l., s.p.

 

RYCKAERT (M.), “Het Oostenrijkse wegennet in West-Vlaanderen, in: In de steigers, 6, 1999, I , pp. 32 – 35.

 

RYCKAERT (M.), VANDEWALLE (A.), en DHONDT (J.), e.a., Brugge de geschiedenis van een Europese stad, Tielt, Lannoo, 1999, 224p.

 

STRUBBE (E.), “Studie van de Brugse Handelskom”, in: Rust Roest (personeelsblad K.N.G.S.F.), nr.52, 1964, p.5.

 

TIMMERMAN (M.), “Waar komen de Brugse Reitjes vandaan?”, in: Gidsenkroniek, 24, 1991, VI, p. 107 vlg.

 

URBAIN (Y.), “La formation du réseau des voies navigables en Belgique”, in: Bulletin de l’institut de Recherches Economiques, 1939, dl. X, pp. 272 – 314.

 

VANDENBERGHE (Y.), De Jacobijnen en traditionalisten. De reactie van de Bruggelingen in de revolutietijd (1780 – 1794), Pro Civitate Historische uitgaven, reeks in 8°, nr.32.

 

VAN DEN KERCKHOVE (A.), BIRNIE (W.), en CHARLES (L.), e.a., Een trekschuit voor koningen. De barge tussen Gent en Brugge, Gent, Bijloke museum Gent, 1993, 128 p.

 

VANDERCRUYSSE (TH.), Brugge en de zee: maritieme geschiedenis van Brugge, Brugge, Tentoonstellingscatalogus, 1982, s.p.

 

VAN HOUTRYVE (A.), “ De Brugse Coupurebruggen, in: Feeste de Coupure, 1993,s.l., s.p.

 

VAN HOUTTE (J.), Brugge vroeger en nu, Antwerpen – Bussum, Fibula, 1969, heemschutreeks, 4.

VAN HOUTTE (J.), De geschiedenis van Brugge, Tielt – Bussum, 1982.

 

VERBANCK (R.), “Resten van de oude sluizen van Slijkens”, in: Ter Cuere Jaarboek, 1986, Bredene, Heemkundige Kring Ter Cuere, pp. 25 – 30.

 

VERMEERSCH (V.), Brugge en de zee: van Bruggia tot Zeebrugge, Antwerpen, Mercatorfonds, 1982, 335 p.

 

VERMEERSCH (V.), Brugge en Europa, Antwerpen, Mercatorfonds, 1992.

 

WINNEPENNINCKX (J.), “Rond het graven van de Coupure te Gent”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 10, 1956, pp. 115 – 151.

 

2/ Werkinstrumenten.

 

 

2.1/ Bibliografieën:

 

 

VAN HOUTRYVE (A.), Bibliografie van de geschiedenis van Brugge, Handzame, Patria et Familia, 1972 – 1993, 6 vol.

 

MADDENS (N.), Tielemans (L.), en Van BETSBRUGGE (G.), e.a., Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten, 1950 – 1981,. Kortrijk, 1983.

(+ nadien de jaarlijkse overzichten in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis “Société d’Emulation de Bruges”).

 

FALISE (JP), en VILAIN (O.), De Plate: tijdschrift van de Oostendse heem- en geschiedkundige kring “ De Plate”, Oostende, 1971--.

 

 

2.2/ Woordenboeken en encyclopedieën:

 

 

DOURSTHER (H.), Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, contenant des tables de monnaies de tous les Pays, Amsterdam, Meridian, 1965, IV, 603 p.

 

VAN DALE (J.H.), Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, Van Daele lexicografie bv., 1984, 3 dln. (11de uitgave).

 

VERWIJS (E.), VERDAM (J.), Middelnederlandsch Woordenboek, ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885 – 1916, 9 delen.

 

WOLTERS’ woordenboek Frans-Nederlands, Groningen, Wolters-Noordhoff bv., 1990, 1 dl. (16de druk).


 

2.3/ Andere naslagwerken:

 

Voor de algemene economische toestand en bredere informatie over de scheepvaart in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Nieuwe Tijden, maakte ik gebruik van:

 

 

Economie:

 

 

COPPEJANS-DESMEDT (H.), “Economische opbloei in de Zuidelijke Nederlanden”, in: AGN, Utrecht, De Haan n.v., 1953, vol. VIII, pp. 272 – 286.

 

EVERAERT (J.), “ Handel in de Zuidelijke Nederlanden”, in: AGN, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, 1980, vol. VIII, pp. 185 – 202.

 

BAETENS (R.), “Scheepvaart in de Zuidelijke Nederlanden, 1650 – 1800”, in: AGN, Haarlem, Fibula-Van Dishoek, vol VIII, pp. 239 – 248.

 

 

 

Afkortingenlijst.

 

 

AGN Algemene Geschiedenis der Nederlanden.

 

ARA Brussel Algemeen Rijksarchief Brussel.

 

F° Folio.

 

KB Brussel Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel.

 

pf Portefeuille.

 

RAB Rijksarchief Brugge.

 

RAG Rijksarchief Gent.

 

SAB Stadsarchief Brugge.

 

SBO Stadsbibliotheek Oostende.

 

Vol Volume.


 

home lijst scripties inhoud vorige volgende