Status quaestionis van het onderzoek in

 

Vindolanda

 

op het gebied van de militaire geschiedenis.

 

 

Jeroen Poppe

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:

 

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

LIJST MET AFKORTINGEN

SAMENVATTING

I. INLEIDING

1.  PROBLEEMSTELLING

2.  DE ARCHEOLOGISCHE CONTEXT

3.  DE BRONNEN

           

II. DE EENHEDEN IN EN ROND VINDOLANDA

            1.  ALGEMEEN

2.  ALA AUGUSTA GALLORUM PETRIANA BIS TORQUATA MILLIARIA C.R.

3.  COHORS I TUNGRORUM MILLIARIA

4.  COHORS I FIDA VARDULLORUM MILLIARIA EQUITATA C.R.

5.  COHORS III BATAVORUM EQUITATA

6.  COHORS VIII BATAVORUM EQ.

7.  COHORS VIIII BATAVORUM EQ.

8.  COHORS IIII GALLORUM EQ.

9.  COHORS II NERVIORUM C.R.

10. COHORS III NERVIORUM C.R.

11. ONBEKENDE EENHEDEN

 

III. DE ORGANISATIE VAN DE AUXILIA

1.  INLEIDING

2.  DE RANGEN

3.  DE ORGANISATIE VAN HET LEGER

 

IV. DE MILITAIRE ADMINISTRATIE

1.  INLEIDING

2.  DE RENUNTIA

3.  AANVRAGEN VOOR VERLOF

4.  RAPPORTEN

5.  NAMENLIJSTEN

6.  CORRESPONDENTIE

7.  REKENINGEN EN LIJSTEN

8.  BESLUIT

 

V. DE PRIVATE ADMINISTRATIE

 

VI. MILITAIRE AMBACHTSLIEDEN EN SPECIALISTEN

 

VII. DE VERNOEMDE RANGEN

 

VIII. DE RELATIE TUSSEN DE BURGERBEVOLKING EN HET LEGER

 

IX. VARIA

1. DE BADHUIZEN VAN VINDOLANDA

2. DE BEWAPENING

 

BIJLAGE 1: BIBLIOGRAFIE OVER VINDOLANDA

 

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende