Positieve beeldvorming van
homoseksualiteit in het tv-programma
Think Pink.

Keuzes van programmamakers.

Mieke Souverein

 

Master Film- en Televisiewetenschappen
Universiteit Utrecht
November 2004

 

Promotor: Prof. Dr. Frank E. Kessler

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Het beÔnvloedbare publiek

    1.1 TheorieŽn over het beÔnvloeden van het publiek via het medium tv

 

2. Representatie en begripsvorming

    2.1 Representaties van de werkelijkheid

 

3. Heterodoorbreking

    3.1 Benadrukte homoseksualiteit

    3.2 ĎGewoon aanwezigeí homoseksualiteit

    3.3 Lesbiennes

 

4. Betekenisgeving van homoseksualiteit in de periode van vertrossing

    4.1 Monopolie van kerk bij betekenisgeving van homoseksualiteit

    4.2 De invloed van maatschappij en media in deze periode

    4.3 Waardering vaste relaties

    4.4 Emancipatie homoseksuelen

    4.5 Doelstellingen omroepen tegen 1985

    4.6 Informatieve en meningsvormende programmaís

    4.7 Amusementsprogrammaís

    4.8 Rolmodellen

 

5. Intentionele benadering representatie homoseksualiteit

    5.1 Praktijk van programma maken: Think Pink productie

    5.2 Praktijk van programma maken: Think Pink analyse item beslissingen

        5.2.1 Coming-out

        5.2.2 De ĎWie is zo-showí

        5.2.3 0% Gayday

        5.2.4 Pink Seks

        5.2.5 Problematische coming-outs

        5.2.6 Rolmodellen

        5.2.7 Acceptatie

        5.2.8 Pink-Over

    5.3 Laatste beslissingen en reacties

 

Conclusie

 

Literatuur

 

 

Samenvatting

 

In deze scriptie wordt aan de hand van het BNN tv-programma Think Pink onderzocht welke representatie-strategieŽn, naar mening van de makers van dit programma, een positieve beeldvorming van homoseksualiteit geven waardoor de acceptatie van homoseksuelen in de Nederlandse maatschappij wordt bevorderd. Het tv-programma Think Pink combineert amusement met informatie om hiermee een zo divers en positief mogelijk beeld te schetsen van homoseksualiteit. Om te kijken hoe de programmamakers de beslissingen hebben genomen en vooral ook waarom zij voor deze representaties gekozen hebben, worden eerst verschillende theorieŽn rondom de vraag in hoeverre het medium tv het publiek beÔnvloedt. Daarna worden theorieŽn rondom het proces van representatie en beeldvorming onder de loep genomen. Deze hoofdstukken hebben als doel de insteek van dit onderzoek nader te verklaren: de intentionele benadering van representatie en de ideeŽn van de makers.

Vervolgens worden verschillende representaties van homoseksuelen behandeld: stereotype weergave, niet benadrukte homoseksualiteit, maar ook het verschil tussen informerende en amuserende representaties en de uitwerking die deze kunnen hebben op een beeldvorming van homoseksuelen. Een historische, theoretische analyse is van belang om vast te stellen wat de basis is bij het aanspreken van de reeds gevormde beelden bij het begrip homoseksualiteit. Tevens zijn de problemen die bij de voorgaande historische, theoretische analyse ondervonden zijn een bron voor de analyse van de methodes waarvan de programmamakers van Think Pink gebruik maken. Aan de hand van een deelnemende, maar beschouwende analyse wordt duidelijk dat de programmamakers goed inspelen op de vindingen van de vertrossingsperiode door zowel informerend als amuserend te werk te gaan. Door te kijken vanuit het productieproces naar de beslissingen die genomen worden binnen dit proces, wordt duidelijk hoe de verschillende onderdelen van het programma zijn ingezet om een positieve beeldvorming te bewerkstelligen en daarmee acceptatie in de maatschappij. Door de verschillende problemen niet uit de weg te gaan maar juist te bespreken vanuit meerdere perspectieven wordt een positieve benadering bewerkstelligd. Ze gaan zowel stereotype bevestigend te werk als taboe doorbrekend. De clichťs worden eerst benoemd en vervolgens ontkracht.

 

home lijst scripties inhoud volgende