Intercultureel personeelsmanagement
in het licht van een representatieve bureaucratie

case: de stad Gent

 

pdf-version

Özgür Balci

Verhandeling tot het verkrijgen van de graad van
Licentiaat in de Bestuurskunde
aan het
Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent.

Academiejaar: 2004-2005

 

Promotor: Prof.dr. A. VANDERSTRAETEN

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)