De benoeming van de voorzitters en raadsheren

van de Raad van Vlaanderen

(1598-1633)

 

Chris Verhaeghe

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

Promotor:  Dr. René Vermeir

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

    Perspectief

    Onderwerp en probleemstelling

    Indeling

 

Bronnen en methodologie

    A. Bronnen

    B. Methode

 

Deel 1: De Zuidelijke Nederlanden en de Raad van Vlaanderen (1598-1633)

 

    Hoofdstuk 1: De Zuidelijke Nederlanden (1598-1633)

        1.1. Situatie in 1598

        1.2. De aartshertogelijke Nederlanden (1598-1621)

            1.2.1. Buitenlands beleid

            1.2.2. Binnenlands beleid

        1.3. De landvoogdij van Isabella

 

    Hoofdstuk 2. De Raad van Vlaanderen: een gewestelijke instelling

        2.1. Geschiedenis

        2.2. Bevoegdheid

            2.2.1. Juridisch vlak

            2.2.2. Bestuurlijk-administratief vlak

        2.3. Organisatie en samenstelling

            2.3.1. Voorzitter

            2.3.2. Raadsheren-commissaris

            2.3.3. Gewone raadsheren

            2.3.4. Procureur-generaal

            2.3.5. Advocaat-fiscaal

 

    Hoofdstuk 3: De Raad van Vlaanderen in de periode 1598-1633

        3.1. Algemeen

            3.1.1. Bureaucratisering en verschriftelijking

            3.1.2. Het Eeuwig Edict

        3.2. Benoemingspolitiek

            3.2.1. Restricties

            3.2.2. Prestige

        3.3. Monetaire compensatie

            3.3.1. Wedde en vergoedingen

            3.3.2. Loonsverhogingen

            3.3.3. Schenkingen

            3.3.4. Economische toestand

        3.4. Wijzigende samenstelling

            3.4.1. Raadsheren-commissaris

            3.4.2. Fiscalen

            3.4.3. Andere functies

        3.5. Venaliteit

            3.5.1. Algemeen

            3.5.2. Raad als controleur

            3.5.3. Venaliteit in de Raad

        3.6. Geschillen

            3.6.1. Leenhof van Dendermonde

            3.6.2. Opperjagerij van Vlaanderen

 

Deel 2: Prosopografisch onderzoek

 

    Voorbeschouwing

 

    1. Voorzitters

        Jacob Liebaert

        Willem van Coorenhuuse

        Marc de Hertoghe

        Willem Wijts

 

    2. Raadsheren

        Pieter van Steelant

        Jeroom de Brabant

        Jan de la Torre

        Lodewijk de Damhoudere

        Pieter van de Weerde, genaamd de Proost

        François Roose

        Hendrik Stalins

        Schrevel van Driel

        Anselmus Nieulandt

        Jan de Bloys

        Antoon Schoorman II

        Jan Coucke

        Jan Jacob de Brabant

        Joos Baltyn

        Karel Triest

        Hendrik Malassis

        Félix Jan Martin

        Antoon de Vuldere

        Jan Baptist Lauttens

        Pieter van den Broucke

        Gillis Stalins

        Jacob de Coninck

        Alexander de Groote

        François Bossier

        Jacob van Zeveren

        Jérémie Pierssene

        Jan van Wijnsberghe

        Willem Jacobs

        Guislain Lottin

        Michel de Gomiecourt

        Adriaan Carins

        Jacob Stalins

        Gerard de Reulx

        Jan Baptist della Faille

 

    3. Synopsis en synthese

        3.1. Familiale omstandigheden

        3.2. Loopbaan

        3.3. Huwelijk

 

4. Besluit

 

Bronnen en literatuur

 

 

home lijst scripties inhoud volgende