Het cultuurleven in 19e eeuws Hasselt.

Proeve tot een dwarsdoorsnede.

Dries Theuwissen
(website)

Oefening 2e Kandidatuur Moderne Geschiedenis

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

Onder leiding van Dr. Tom Verschaffel

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

DEEL I: AFBAKENING EN ALGEMENE BESCHRIJVING

    A. Afbakening in tijd en onderwerp

        1. Onderzoeksobject

            1.1. Het verenigingsleven

            1.2. Beeldende kunsten en literaire activiteiten.

            1.3. Inrichting van een educatieve infrastructuur

        2. Chronologische afbakening

    B. Toepassing van dit model op de situatie te Hasselt

        1. Het verenigingsleven te Hasselt

            1.1. Algemeen

            1.2. Politiek versus het verenigingsleven

        2. Beeldende kunsten en taalkundige activiteiten te Hasselt.

            2.1. Beeldende kunsten

            2.2. Taalkundige activiteiten.

        3. De educatieve infrastructuur te Hasselt.

            3.1. Algemene schets

            3.2. Belichting van twee prototypes

    C. Besluit bij deel I

 

DEEL II: EEN OVERZICHT VAN DE CULTURELE ACTIVITEITEN IN HET HET JAAR 1884

    A. Verantwoording

    B. Gebruikte bronnen.

    C. Ontleding van het jaaroverzicht.

        1. Kwantitatieve benadering.

        2. Benadering vanuit de politieke kalender.

        3. Benadering vanuit de kerkelijke kalender.

        4. Benadering vanuit de drie punten in het onderzoeksobject.

            4.1. Het verenigingsleven

            4.2. Beeldende kunsten en literaire activiteiten.

            4.3. Culturele activiteit binnen de scholen

    D. Besluit

 

DEEL III: ACTIVITEITENKALENDERS VAN HET JAAR 1884

    A. Kruiskalender

    B. Volledig jaaroverzicht.

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

Bibliografie.

Gebruikte afkortingen en illustraties

 

home lijst scripties inhoud volgende