De Golfoorlog
(1991)

een strategische en militaire analyse
en de gevolgen voor het Amerikaans defensiebeleid

 

Tom Grandjean

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
 Politieke Wetenschappen

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. T. SAUER
Verslaggever : Prof. Dr. L. DE VOS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel I: Context en regio

    1. Globale context van de Golfoorlog 8
         1.1. Het einde van de Koude Oorlog
 
        1.2. Het theoretisch debat van de jaren í90

    2. Het strategisch belang van de Perzische Golf
         2.1. Het westerse perspectief
         2.2. Het Midden-Oosten : patronen van onzekerheid

    3. De belangen van de Verenigde Staten in de Perzische Golf : een historisch overzicht
 
        3.1. De Verenigde Staten en de Perzische Golf : olie als bindmiddel
 
        3.2. De Verenigde Staten en Saoedi-ArabiŽ
 
        3.3. De Verenigde Staten en de veiligheid van de Perzische Golf
 

Deel II: Aanleiding en verloop van de Golfoorlog

    4. Aanleiding van de Golfoorlog
 
        4.1. Irak na de Iran-Irak Oorlog
 
        4.2. Saddam Hoessein valt Koeweit binnen: zijn motieven
 
        4.3. Crisis in de Perzische Golf en de Amerikaanse reactie

    5. Verloop van de Golfoorlog
 
        5.1. De luchtoorlog
 
        5.2. De grondoorlog
 
        5.3. De Golfoorlog: prematuur beŽindigd?
 
        5.4. De Golfoorlog als voortzetting van politiek
 

Deel III: Karakteristieken van de Golfoorlog : een RMA?
    6. Karakteristieken van de Golfoorlog
         6.1. Militair-strategische relevantie van de Golfoorlog
 
        6.2. Verklaringen voor de uitkomst van de Golfoorlog
             6.2.1. Technologie en air power wonnen de Golfoorlog
             6.2.2. Iraakse tekortkomingen verloren de Golfoorlog
             6.2.3. Synergie van technologie en talent won de Golfoorlog
 
        6.3. Algemene lessen van de Golfoorlog voor het Amerikaanse defensiebeleid

    7. De Golfoorlog: een Revolution in Military Affairs?
 
        7.1. Betekenis RMA
         7.2. De Amerikaanse RMA van de jaren í90
         7.3. De RMA: oplossing of deel van het probleem?

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende